Näin toimii itseohjautuva työpaikka – ei pomoja, jokainen saa vastuuta ja vapautta

11.6.2020

Karl-Johan Spiik aloitti työt teknologiakonsulttina Digital Illustratedilla elokuussa 2019 ja viihtyy työpaikallaan poikkeuksellisen hyvin. Pilvialalla toimivan konsulttitalon arki pyörii täysin itseohjautuvasti joustavasti muotoutuvien tiimien voimin. Spiik kertoi kokemuksistaan työskentelystä itseohjautuvassa organisaatiossa Tradenomien jäsenille järjestetyssä webinaarissa.

Karl-Johan Spiik on kiinnostunut itseohjautuvuudesta myös vapaa-ajallaan ja kirjoittaa siitä blogissaan.

Karl-Johan Spiik on kiinnostunut itseohjautuvuudesta myös vapaa-ajallaan ja kirjoittaa siitä blogissaan.

Kun pomot puuttuvat, päätökset tehdään itse

- Meillä oman työntekopaikkansa voi valita itse, oli se sitten koti, toimisto, kahvila tai uimaranta. Myös työvälineet päätetään ja hankitaan itse, kertoo Spiik.

Digital Illustratedin organisaatio koostuu itseohjautuvista tiimeistä, jotka muodostuvat asiakkuuksien tai projektien ympärille. Tiimit päättävät omat työskentelytapansa ja viestintävälineensä sekä jakavat asiakasvastuut. Tiimit päättävät itsenäisesti myös rekrytoinneista.

Se, että työpaikalla ei ole lainkaan esihenkilöitä, ei välttämättä sovi kaikille. - Kukaan ei tee päätöksiä puolestasi, ne pitää kyetä tekemään itsenäisesti, Spiik sanoo.

Työntekijät vaihtuvat tiimeissä töiden mukaan ja välillä myös nopealla aikataululla. - Tiimejä järjestellään uusiksi parissakin päivässä. Koska mitään lukittua organisaatiorakennetta ei ole, sen muuttamiseen ei mene ikuisuuksia. Tiimissä joku ottaa päävastuun ja koordinoi projektia, kuvaa Spiik.

Jatkuva kehittyminen ja osaamisen jakaminen elinehtoina

Digital Illustratedilla oman osaamisen kehittäminen on pääasiassa jokaisen työntekijän omalla vastuulla, mutta organisaatiossa luodaan myös yhteisiä malleja, joiden avulla varmistetaan jatkuva osaamisen aallon harjalla pysytteleminen.

- Meillä käydään säännöllisesti mm. coaching-keskusteluja. Työntekijät kouluttautuvat itse ja kouluttavat sitten muita oppimistaan asioista. Osaamista jaetaan todella matalalla kynnyksellä, kertoo Spiik.  

Itseohjautuvalla työpaikalla myös sparraaminen on elintärkeää. - Jokaisen täytyy opetella siihen, että vastakkainen mielipide ei ole uhka vaan päinvastoin mahdollisuus kehittyä paremmaksi, Spiik toteaa.

Tukitoiminnot hoituvat virtuaalitiimeissä

Digital Illustratedilla ei ole nimettyä HR-henkilöä. Esimerkiksi yrityskulttuurin kehittämisestä tai työhyvinvoinnista kiinnostuneet työntekijät muodostavat virtuaalitiimin ja tekevät aiheeseen liittyviä aloitteita.

- Kuka tahansa on tervetullut eri tiimeihin vapaasti omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tiimeissä ideoidaan aloitteet, joiden toteuttamisesta päättää toimitusjohtaja, kertoo Spiik.

Kaikki yrityksen työntekijät ovat käveleviä mainoksia. Markkinointia tekee nimetty työntekijä, mutta kuka tahansa voi päivittää esimerkiksi somekanavia. Moni konsultti kirjoittaa blogeja ja kaikki osallistuvat yrityksen palvelujen markkinointiin ja myymiseen tavalla tai toisella.

Aito itseohjautuvuus vaatii aikaa ja sitoutumista

Organisaatio tai tiimi ei muutu itseohjautuvaksi silmänräpäyksessä. - Itseohjautuvuus rakentuu pikku hiljaa ja saavuttaa erilaisia tasoja. Ylemmälle tasolle pääseminen edellyttää sitä, että alempi taso on sisäistetty organisaatiossa, sanoo Spiik, joka on kehitellyt itseohjautuvuuteen omiin havaintoihinsa perustuvaa hierarkiamallia.

Itseohjautuvuuden perustana on avoimuus ja se, että on aikaa keskustelulle. - Jokaisella täytyy olla mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja kaikesta pitää pystyä puhumaan. Jokainen saa olla oma itsensä, mutta samalla omia työtapoja ja käytöstä pitää pystyä myös muokkaamaan siten, että muut otetaan huomioon ja tiimi toimii parhaalla mahdollisella tavalla, Spiik toteaa.

Jossakin vaiheessa alkaa rakentua aito luottamus ja organisaation sisällä yhdessä jaettu näkökulma. - Ylimmällä itseohjautuvuuden tasolla päästään parviälyyn. Töitä pystytään jakamaan todella ketterästi,  osataan tunnistaa kuormitus ja pyytää apua tarvittaessa, opitaan ja kehitytään yhdessä – tiimi on aidosti muuttuva ja eri tilanteisiin mukautuva, kuvailee Spiik.

Itseohjautuvuus vaatii työntekijöiltä ennen kaikkea aikaa ja halua opetella sekä itsensä että muiden johtamista. - Tällainen työskentelytapa vaatii sitoutumista ja viitseliäisyyttä sekä kovaa paloa kehittyä. Mahtavaa on, että kaikki ideat ja saavutukset tuntuvat yhteisiltä, Spiik toteaa.


Teksti: Maarit Laakso