Julkisen sektorin neuvottelut 2022-2023

31.3.2023

Julkisen sektorin neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista alkoivat marraskuussa. Tradenomeja neuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestömme Julkisalan koulutetut JUKO, jonka toiminnassa olemme aktiivisesti mukana. Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset löydät JUKOn sivuilta. Neuvottelutilannetta voi seurata myös JUKOn kanavista.

Valtion neuvottelutilanne

Valtion neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista ovat parhaillaan käynnissä. Valtion keskustason sopijaosapuolet neuvottelivat joulukuussa. Neuvottelut jatkuivat tammikuun alkupuolella, mutta 11.1. valtion työmarkkinalaitos yllättäin katkaisi neuvottelut. Valtion pääsopijajärjestöt irtisanoivat valtion virka- ja työehtosopimukset päättymään 28.2.2022.  Neuvottelut jatkuvat helmikuussa, jolloin käynnistyvät neuvottelut koko virka- ja työehtosopimuksesta. Valtion sopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 22.2.2023.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos hyväksyivät 23.2. neuvottelutuloksen valtion uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025. Sopimuksen sisällöstä voit tarkemmin lukea JUKOn sivuilta.

Yliopistojen neuvottelutilanne

Vuoden 2022 paikallinen erä 0,45 % tulee maksuun 1.12.2022 lukien. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan.

Työnantaja keskustelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisen erän käyttö- ja jakoperusteista ennen kuin työnantaja pyytää esihenkilöiltä jakoperusteiden mukaisia esityksiä. Tehtävän vaativuustasoihin kohdistuvat esitykset käsitellään arviointiryhmässä. Paikallisen erän jakamisen jälkeen pääluottamusmiehelle annetaan tieto, miten erä on kohdennettu tehtävän vaativuustasoihin, vaativuuslisiin ja henkilökohtaiseen palkanosaan. Lisäksi annetaan tieto erän kohdentumisesta vaativuustasoittain sekä lukumäärä, kuinka monelle henkilölle erä on kohdennettu. Tutustu myös: yliopistotes.fi

Yliopistojen neuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista alkoivat tammikuussa

Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 31.1.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023. Irtisanomista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti viimeistään 17.2.2023 toiselle sopimusosapuolelle. Tällöin alkavat neuvottelut myös kaikesta muustakin kuin pelkästään palkankorotuksista. Yhteensä ne koskevat 34 000:ta palkansaajaa.

Neuvottelut yliopistojen kuluvan vuoden palkankorotuksista käynnistyivät 17. tammikuuta, mutta ne pysähtyivät 13.helmikuuta, sillä työnantaja ei nähnyt edellytyksiä sopia uusia neuvotteluaikoja. Neuvottelupöytään palattiin viikolla 9. Seuraava neuvottelukerta on 24.3.

Ylopistojen palkkaratkaisusta syntyi neuvottelutulos 24.3. Seuraavaksi kaikkien sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät tulosta ja päättävät sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sopijaosapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi 30.3., sisällöstä voit lukea lisää täällä.

Kuntien, hyvinvointialueiden ja AVAINTAn neuvottelutilanne

Kunta ja hyvinvointialueet

Kunnan sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että kolmen ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Neljännen vuoden palkantarkistukset neuvotellaan keväällä 2025.

KVTES ja SOTE-sopimuksen järjestelyvaraerä 0,5 % maksetaan kaikille yleiskorotuksena palkkoihin 1.10.2022 lukien.

Vuodelle 2023 on sovittu yleiskorotus 1,5% ja paikallinen erä 0,4% ja palkkaohjelman kautta paikallisena eränä 1,2 prosenttia. Paikalliset erät toteutetaan erimielisyystapauksissa työnantajan päätöksellä. Erien kustannusvaikutuksen suuruutta on sidottu verrokkialoilla tapahtuviin korotuksiin, jos niillä sovitaan suurempia korotuksia.

Sopijaosapuolet hyväksyivät 7.3. aiemmin saavutetun neuvottelutuloksen vuoden 2023 ja 2024 palkankorotuksista, lue lisää JUKOn sivuilta!

AVAINTES

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että vain kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan keväällä 2024, ja mikäli tarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Vuoden 2022 paikallinen erä 0,5 % tulee maksuun 1.11.2022 lukien. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla. Työnantajan on neuvoteltava erän käytöstä, mutta kohdentaminen tapahtuu työnantajan päätöksin, mikäli yhteisymmärrystä jaosta ei ole.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1,5 % ja paikallisella erällä 0,4 %. Paikallinen erä käytetään työnantajan päättämällä tavalla. Lisäksi palkkojen suuruuteen vaikuttaa kehittämiserä 1,2 %. Se kohdennetaan palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen. Kaikki erät tulevat maksuun 1.6.2023 lukien. Erien kustannusvaikutuksen suuruutta on sidottu verrokkialoilla tapahtuviin korotuksiin, jos niillä sovitaan suurempia korotuksia.

Kirkko

Neuvottelut kuluvan vuoden palkankorotuksista alkoivat joulukuun puolivälissä. Kirkon noin 20 000 palkansaajan työehdoista neuvottelevat järjestöt irtisanoivat 16.1. viime vuoden maaliskuussa solmitun kaksivuotisen virka- ja työehtosopimuksen. Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun 2023 loppuun, mistä seuraa, että sen sisältö neuvotellaan kokonaan uudelleen. Evankelis–luterilaisen kirkon työehdoista sopivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

Mikäli neuvottelutulosta ei synny ennen helmikuun loppua, alan henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1.3. alkaen. Tällöin työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Vuoden 2023 palkankorotuksista ei saavutettu ratkaisua määräaikaan mennessä. Neuvottelupöytään palattiin helmikuussa ja neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta saavutettiin 27.2. Sopijaosapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen alan uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi 3.3., lisätietoja sopimuksesta löydät JUKOn sivuilta.

Harri Westerlund

Erityisasiantuntija, julkinen sektori, luottamusmiestoiminta

040 839 5909

harri.westerlund@tradenomi.fi