Poikkeustila vauhditti etätyön määrää

23.9.2020

Etätöiden määrä on selvästi lisääntynyt kuluvan vuoden aikana tradenomikunnan keskuudessa. Ennen poikkeustilaa tradenomit tekivät etätöitä keskimäärin yhden päivän viikossa ja 25 prosentilla  etätyöskentely ei ollut mahdollista ollenkaan. Kevään myötä 78 prosentilla asiantuntijatehtävissä työskentelevillä etätyön määrä nousi viiteen päivään viikossa. Tiedot käyvät ilmi jäsenkyselystämme.

- Valitettavan moni työnantaja suhtautui ennen koronaa etätöihin varsin nihkeästi, mutta nyt pakon edessä oli otettava iso loikka eteenpäin työnteon muodoissa, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula. – Tuntuu käsittämättömältä, että vielä tälläkin vuosikymmenillä asiantuntijatyön mittarina on toimistolla vietetty aika eikä itse työhön käytetty aika ja sen tulokset.

Esimiestyön ja itsensä johtamisen tarve lisääntyivät selvästi kevään aikana. Samalla valtaosa tradenomeista koki johtamisen parantuneen niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Pitkän etätyörupeaman kääntöpuolena oli kuitenkin se, että 73 prosentilla työaika piteni ja taukoja pidettiin vähemmän kuin toimistolla työskennellessä. Etätyön aikana myös työskenneltiin sairaana.

- Tulosten perusteella voi todeta, että etätyö on jäsenkunnassamme parantanut kokemusta johtamisesta ja lisännyt tuottavuutta. Samalla huolenaiheeksi nousee jaksaminen, kun työpäivät venyvät ja taukoja pidetään vähemmän eli jatkossa hyvinvointiin on työyhteisöissä kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, Rantamaula muistuttaa.

Kyselyssä kartoitettiin myös tradenomien näkemystä siitä, mitä oman yrityksen etätyökäytännöille tapahtuu, kun poikkeustila hellittää. Jäsenet arvioivat jatkossa etätyön määrän kasvavan noin 2,5 päivään viikossa, vaikka työtehtävien ja järjestelmien perusteella niitä olisi mahdollista tehdä jatkuvasti.

- Ennen poikkeustilaa etätyökäyntännöt ovat olleet varsin säädeltyjä ja jatkossa olisi mahdollista hyvien kokemusten myötä uudistaa näitä pelisääntöjä. Etätyössä on avaimia johtamistyön kehittämiseen sekä vastauksia työelämässä kaivattuihin joustoihin, arvioi Rantamaula.  – Tradenomien kokemukset tukevat hyvin myös muiden tutkimusten tuloksia, jossa etätyö lisää tuottavuutta. Siksi työnantajienkin kannattaa tulevaisuudessa olla enemmän kiinnostunut siitä, mitä tehdään eikä siitä, missä fyysisesti työtä tehdään.
 


Tradenomien jäsenkysely toteutettiin kesällä 2020. Tulosten mukaan ennen korona-aikaa etätöitä tehtiin säännellysti keskimäärin 1-3 päivää viikossa (45 %) tai ei ollenkaan (25%). Poikkeustilan alettua etätöitä teki 78% vastaajista 4-5 päivänä viikossa. Vastaajat kokivat esimiestyön parantuneen kaikilla mittareilla, minkä lisäksi myös tiedonkulku parani. Vastaavasti 73% teki pidempää työpäivää kuin toimistolla ollessaan, lähes 43 prosenttia ilmoitti vähentäneensä taukoja ajallisesti tai määrällisesti. Työaikaa ei etätöissä seurattu 19 prosentilla ollenkaan ja noin 15 prosentilla päivät olivat työajanseurannassa aina saman pituisia riippumatta toteutuneista työtunneista. Tuloksista lisätietoja löydät aiemmin julkaistusta blogistamme.

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi