Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

14.10.2021 | Työelämä

Perhevapaajärjestelmän uudistamisen tarve on ollut jo vuosia ilmeinen ja eduskunta sai käsiteltäväkseen uudistuneen mallin (16.9.2021), jonka on määrä tulla voimaan elokuussa 2022. Taustalla on tasa-arvoisuuden lisääminen, mikä on erittäin tervetullut asia.  

Uudistettu malli sisältää hoivavastuun tasaisemman jaon molempien vanhempien kesken. Kummallakin vanhemmalla olisi oikeus reilun kuuden kuukauden vanhempainrahakauteen, josta on mahdollista siirtää korkeintaan 2,5 kuukautta toiselle vanhemmalle.

Työelämän tasa-arvon edistämisen näkökulmasta uuden mallin esteeksi muodostuu käytännössä työ- ja virkaehtosopimusten määräykset, jotka nojaavat nykyiseen perhevapaajärjestelmään. Näissä määräyksissä on yleisimmin sovittu kolmen kuukauden palkallisesta vanhempainvapaista äideille ja vastaavasti isille viikon pituisesta jaksosta. Jotta uusi perhevapaajärjestelmä saadaan oikeasti toimimaan tavoitteiden mukaisesti, niin myös työehtosopimustasolla on nostettava molempien vanhempien palkalliset jaksot samalle tasolle.

Neuvottelupöydissä on nyt ainutkertainen mahdollisuus ottaa lähihistorian suurin harppaus tasa-arvon edistämiseksi. Jos myös työehtosopimuksiin kirjataan samanpituiset palkalliset jaksot molemmille vanhemmille, se ratkaisisi osaltaan esimerkiksi palkkatasa-arvoon ja määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamiseen liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä nämä haasteet kohdistuvat pääsääntöisesti nuoriin naisiin.

Miesvaltainen vientiteollisuus voisi toimia tässä suunnannäyttäjänä, kun se jo nyt on vakiinnuttanut paikkansa palkankorotustason yleisen linjan muodostajana. Vai ottaako tässä vahvan roolin keväällä julkinen sektori?

Nykyiset kirjaukset sopimuksissa eivät ole tasa-arvoisia ja voi pohtia, ovatko ne edes lain mukaisia tasapuolista kohtelua tarkastellessa. Joka tapauksessa tämä on epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Se, onko lopputulos se, että molemmille vanhemmille palkallinen kausi on 3 kuukautta molemmille, jää nähtäväksi - voisihan se olla jotain muutakin?

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Meistä Tradenomeista maailman parhaan työelämän on oltava kaikille reilu. Tällaisessa työelämässä esimerkiksi sukupuoli, ikä, etnisyys tai muut synnynnäiset ominaisuudet eivät vaikuta työuralla etenemiseen. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta puhuminen on lisääntynyt, mutta niiden aito toteutuminen on vielä puolitiessä: moni ei uskalla olla oma itsensä ja kokee työpaikoillaan turvattomuutta. 

Lue lisää

Jäävätkö tessit historiaan – mikä määrittää palkat tulevaisuudessa?

Työnantajat haluavat irtautua työehtosopimuksista ja siirtyä yhä enemmän paikalliseen sopimiseen. Onko esim. metsäteollisuudessa tai teknologiateollisuudessa tulevaisuudessa yleissitova TES? Mikä määrittää tulevaisuudessa palkankorotustason? Miten käy työehtojen?

Lue lisää

Etätyö koronan jälkeen – kaikkien oikeus vai harvojen herkkua?

Etätyön pelisäännöistä on sovittava jo ennen valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kun lähityöhön palaaminen mahdollistuu.

Lue lisää