Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

14.10.2021 | Työelämä

Perhevapaajärjestelmän uudistamisen tarve on ollut jo vuosia ilmeinen ja eduskunta sai käsiteltäväkseen uudistuneen mallin (16.9.2021), jonka on määrä tulla voimaan elokuussa 2022. Taustalla on tasa-arvoisuuden lisääminen, mikä on erittäin tervetullut asia.  

Uudistettu malli sisältää hoivavastuun tasaisemman jaon molempien vanhempien kesken. Kummallakin vanhemmalla olisi oikeus reilun kuuden kuukauden vanhempainrahakauteen, josta on mahdollista siirtää korkeintaan 2,5 kuukautta toiselle vanhemmalle.

Työelämän tasa-arvon edistämisen näkökulmasta uuden mallin esteeksi muodostuu käytännössä työ- ja virkaehtosopimusten määräykset, jotka nojaavat nykyiseen perhevapaajärjestelmään. Näissä määräyksissä on yleisimmin sovittu kolmen kuukauden palkallisesta vanhempainvapaista äideille ja vastaavasti isille viikon pituisesta jaksosta. Jotta uusi perhevapaajärjestelmä saadaan oikeasti toimimaan tavoitteiden mukaisesti, niin myös työehtosopimustasolla on nostettava molempien vanhempien palkalliset jaksot samalle tasolle.

Neuvottelupöydissä on nyt ainutkertainen mahdollisuus ottaa lähihistorian suurin harppaus tasa-arvon edistämiseksi. Jos myös työehtosopimuksiin kirjataan samanpituiset palkalliset jaksot molemmille vanhemmille, se ratkaisisi osaltaan esimerkiksi palkkatasa-arvoon ja määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamiseen liittyviä ongelmia. Tällä hetkellä nämä haasteet kohdistuvat pääsääntöisesti nuoriin naisiin.

Miesvaltainen vientiteollisuus voisi toimia tässä suunnannäyttäjänä, kun se jo nyt on vakiinnuttanut paikkansa palkankorotustason yleisen linjan muodostajana. Vai ottaako tässä vahvan roolin keväällä julkinen sektori?

Nykyiset kirjaukset sopimuksissa eivät ole tasa-arvoisia ja voi pohtia, ovatko ne edes lain mukaisia tasapuolista kohtelua tarkastellessa. Joka tapauksessa tämä on epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Se, onko lopputulos se, että molemmille vanhemmille palkallinen kausi on 3 kuukautta molemmille, jää nähtäväksi - voisihan se olla jotain muutakin?

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Päästä irti liiasta miellyttämisestä ja murra puhumattomuuden kulttuuri

Ongelmaratkaisutilanteissa on syytä ensin tarkastella rakenteita: kuinka tilanteeseen on päädytty ja kauanko sen on annettu kestää. Kuinka eroon puhumattomuudesta ja liiasta miellyttämisestä työpaikalla? 4+1 vinkkiä!

Lue lisää

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää