Tammikuussa äänestät hyvinvoinnistasi ja turvallisuudestasi

14.12.2021

Suomessa äänestetään 23.1.2022 aluevaaleissa ensimmäistä kertaa. Mutta mistä oikeastaan on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen (sote-uudistus) myötä vastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastuulle. Aluevaltuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa uusilla hyvinvointialueilla. Näiden alueiden rahoituksesta vastaa valtio.

Tammikuun vaaleissa valitaan ensimmäiset aluevaltuustojen jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi. Helsingissä aluevaaleja ei järjestetä, sillä Helsingin kaupunki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.
 
Mitä aluevaltuustot tekevät?
 
Sote-uudistukselle on asetettu valtakunnalliset tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Tavoitteet ja tavoitetilat konkretisoidaan kullakin alueilla strategiatyön kautta. Aluevaltuustot tekevät ja päättävät palveluita koskevissa strategioissaan pidemmän aikavälin tavoitteet palvelutuotannosta, yhteistyörakenteista ja kustannuksista.

Aluevaltuustot päättävät palvelujen tarjonnasta ja tuottamisesta sekä siitä, ovatko palvelut saavutettavissa lähi-, etä- tai liikkuvina palveluina. Näitä julkisia palveluja ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut.
 
Miten minä voin vaikuttaa?
 
Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa meidän jokaisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavista arkisista palveluista. Näitä palveluja tuottaa useiden eri toimialojen henkilöstö ja heidänkin hyvinvoinnistaan on myös huolehdittava. Hyvinvointipalvelujen kehittäminen tarvitsee päättäjiksi  oman alueensa tarpeet tuntevia, aikaansaavia eri alan asiantuntijoita.
 
Tuomme esiin ehdolla olevat jäsenemme verkkosivujemme ehdokasgalleriassa. Ehdokkaat voivat jättää tietonsa galleriaan täällä

Jotta saamme jatkossa kullekin alueelle laadukkaita hyvinvointipalveluja, on meidän jokaisen tärkeätä äänestää tammikuun vaaleissa!

  • Vaalipäivä 23.1.2022.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022
  • Ennakkoäänestys ulkomailla 12.-15.1.2022
  • Lisätietoja osoitteessa vaalit.fi

 

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka