Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

12.8.2021 | Laki

Kesälomien alkaessa tuntui selvältä, että syksyllä palaamme normaalimpaan työarkeen. Nyt tilanne on toinen, palaammekin töihin koronan keskelle. Rokotekattavuuden parantuessa moni kuitenkin vaihtaa verkkarit farkkuihin ja suuntaa kohti toimistoa. 

Kun ennen puhuttiin lähinnä etätyöstä, nyt keskusteluissa korostuu enemmän hybridityö. Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelyä, jossa yhdistyvät työpaikalla ja sen ulkopuolella etänä tehty työ. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotoa tai kesämökiltä käsin, riippuen miten asiasta on työpaikalla sovittu. Hybridityö haastaa työn tekemisen muodot osan työntekijöistä ollessa työpaikalla ja osan etänä. Työntekopaikan sijaan on hyvä pohtia sitä, mikä edistää parhaiten työn tekemistä ja mikä on työhyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu.

Etä- ja hybridityöstä on syytä sopia selkeästi. Koska asia koskee koko työyhteisöä, tulee myös etä- ja hybridityötä koskevien pelisääntöjen olla lähtökohtaisesti samat koko työyhteisölle. Näin ollen pelisäännöistä tulisi sopia työnantajan ja luottamushenkilön välillä koko henkilöstöä kuunnellen. 

Jotta etätyötä pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla ja välttämään etätyöjärjestelyihin liittyvät turhat epäselvyydet ja erimielisyydet, on etätyöstä syytä laatia työpaikalla selkeä ohjeistus ja lisäksi solmia kunkin työntekijän kanssa erillinen etätyösopimus. On huomattava, että etätyö perustuu aina työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen eikä kumpikaan työsuhteen osapuoli voi sitä yksipuolisesti vaatia. 

Alla muutama asia, joista etätyösopimuksessa olisi syytä sopia.

1. Etätyösopimuksen alkaminen ja kesto

Kuten kaikissa sopimuksissa, myös etätyösopimuksessa tulee sopia siitä, milloin sopimuksen mukainen etätyö alkaa ja miten kauan työntekijän mahdollisuus etätyön tekemiseen jatkuu.

2. Työaika ja tavoitettavuus

Koska etätyötä tehdään muualla kuin työnantajan valvonnassa, on syytä sopia siitä, milloin työtä suoritetaan ja milloin työntekijän on oltava työnantajan, kollegoiden tai asiakkaiden tavoitettavissa.

3. Työn suorittamispaikka

Etätyön tarkoituksena on suorittaa työ muualla kuin työnantajan toimipisteessä. Yleensä työntekijä pystyy etätyössä itse valitsemaan työntekopaikkansa, mutta haluttaessa etätyön suorittamispaikasta voidaan myös sopia. Työnantaja voi myös asettaa etätyön suorittamispaikalle tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi että tiettyjä työtehtäviä ei voida suorittaa julkisella paikalla, jossa tietoturva saattaa vaarantua.

4. Työvälineet

Työnantajan tulee tarjota työntekijälle asianmukaiset työvälineet työtehtävien suorittamiseksi. Etätyöstä sovittaessa onkin tärkeää sopia myös siitä, onko työntekijällä esimerkiksi kannettava tietokone, jolla työt siirtyvät kätevästi työnantajan toimipisteestä etätyöhön, vai tarvitaanko työvälineiden osalta lisäjärjestelyjä.

5. Etätyösopimuksen päättäminen

Kuten kaikissa sopimuksissa, myös etätyösopimuksessa on tärkeää sopia siitä, miten sopimus voidaan päättää. Jos kyseessä on tilapäisestä etätyötarpeesta johtuva määräaikainen sopimus, etätyö päättyy ennalta sovittuna ajankohtana. Jos taas kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, tulisi osapuolten sopia siitä, millä edellytyksillä ja millaista irtisanomisaikaa noudattaen sopimus voidaan päättää. Etätyösopimuksen päätyttyä työntekijä palaa suorittamaan työtään työsopimuksensa mukaisessa työntekopaikassa.

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Niina Riipinen

Lakiasiainjohtaja

020 155 8801

lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Täytyykö loman sisältää tietty määrä lauantaipäiviä?

Kuinka monta lauantaita pitää kuulua vuosilomaan? Kuluttaako lauantai lomapäiviä? Voiko loma alkaa lauantaina? Sellaista sääntöä ei ole olemassa, että vuosilomaan pitäisi sisältyä tietty vähimmäismäärä lauantaipäiviä tai että viidestä lomapäivästä vähennettäisiin aina yksi ylimääräinen päivä lauantain osuutena. Työnantaja ei voi ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän vapaapäiväksi.

Lue lisää

Jatkatko syksyllä etätöissä? Varmista, että olet sopinut ainakin näistä

Kuinka eri työn tekemisen muotoja voi ja kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa ja mitä niistä sanoo laki?

Lue lisää

Sairastuminen vuosilomalla – miten toimia?

Mitä teen, jos sairastun vuosilomalla tai ennen sitä?

Lue lisää

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

Voiko työntekijä pitää kesäloman haluamanaan ajankohtana? Voiko työnantaja määrätä koska loma pidetään?

Lue lisää

Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Entä jos työpaikalla ei ole valittu luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua? Ketkä osallistuvat yt-neuvotteluihin?

Lue lisää