Tervetuloa takaisin (etä- ja hybridi) töihin!

12.8.2021 | Laki

Kesälomien alkaessa tuntui selvältä, että syksyllä palaamme normaalimpaan työarkeen. Nyt tilanne on toinen, palaammekin töihin koronan keskelle. Rokotekattavuuden parantuessa moni kuitenkin vaihtaa verkkarit farkkuihin ja suuntaa kohti toimistoa. 

Kun ennen puhuttiin lähinnä etätyöstä, nyt keskusteluissa korostuu enemmän hybridityö. Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelyä, jossa yhdistyvät työpaikalla ja sen ulkopuolella etänä tehty työ. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotoa tai kesämökiltä käsin, riippuen miten asiasta on työpaikalla sovittu. Hybridityö haastaa työn tekemisen muodot osan työntekijöistä ollessa työpaikalla ja osan etänä. Työntekopaikan sijaan on hyvä pohtia sitä, mikä edistää parhaiten työn tekemistä ja mikä on työhyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu.

Etä- ja hybridityöstä on syytä sopia selkeästi. Koska asia koskee koko työyhteisöä, tulee myös etä- ja hybridityötä koskevien pelisääntöjen olla lähtökohtaisesti samat koko työyhteisölle. Näin ollen pelisäännöistä tulisi sopia työnantajan ja luottamushenkilön välillä koko henkilöstöä kuunnellen. 

Jotta etätyötä pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla ja välttämään etätyöjärjestelyihin liittyvät turhat epäselvyydet ja erimielisyydet, on etätyöstä syytä laatia työpaikalla selkeä ohjeistus ja lisäksi solmia kunkin työntekijän kanssa erillinen etätyösopimus. On huomattava, että etätyö perustuu aina työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen eikä kumpikaan työsuhteen osapuoli voi sitä yksipuolisesti vaatia. 

Alla muutama asia, joista etätyösopimuksessa olisi syytä sopia.

1. Etätyösopimuksen alkaminen ja kesto

Kuten kaikissa sopimuksissa, myös etätyösopimuksessa tulee sopia siitä, milloin sopimuksen mukainen etätyö alkaa ja miten kauan työntekijän mahdollisuus etätyön tekemiseen jatkuu.

2. Työaika ja tavoitettavuus

Koska etätyötä tehdään muualla kuin työnantajan valvonnassa, on syytä sopia siitä, milloin työtä suoritetaan ja milloin työntekijän on oltava työnantajan, kollegoiden tai asiakkaiden tavoitettavissa.

3. Työn suorittamispaikka

Etätyön tarkoituksena on suorittaa työ muualla kuin työnantajan toimipisteessä. Yleensä työntekijä pystyy etätyössä itse valitsemaan työntekopaikkansa, mutta haluttaessa etätyön suorittamispaikasta voidaan myös sopia. Työnantaja voi myös asettaa etätyön suorittamispaikalle tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi että tiettyjä työtehtäviä ei voida suorittaa julkisella paikalla, jossa tietoturva saattaa vaarantua.

4. Työvälineet

Työnantajan tulee tarjota työntekijälle asianmukaiset työvälineet työtehtävien suorittamiseksi. Etätyöstä sovittaessa onkin tärkeää sopia myös siitä, onko työntekijällä esimerkiksi kannettava tietokone, jolla työt siirtyvät kätevästi työnantajan toimipisteestä etätyöhön, vai tarvitaanko työvälineiden osalta lisäjärjestelyjä.

5. Etätyösopimuksen päättäminen

Kuten kaikissa sopimuksissa, myös etätyösopimuksessa on tärkeää sopia siitä, miten sopimus voidaan päättää. Jos kyseessä on tilapäisestä etätyötarpeesta johtuva määräaikainen sopimus, etätyö päättyy ennalta sovittuna ajankohtana. Jos taas kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, tulisi osapuolten sopia siitä, millä edellytyksillä ja millaista irtisanomisaikaa noudattaen sopimus voidaan päättää. Etätyösopimuksen päätyttyä työntekijä palaa suorittamaan työtään työsopimuksensa mukaisessa työntekopaikassa.

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Niina Vettensola

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää