Tiedätkö kumpi olet työttömyysturvassa, yrittäjä vai palkansaaja?

1.5.2021

Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää, että olet vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa, sillä yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä palkansaajana tehty puolestaan yrittäjän työssäoloehtoa. Jos sinulla on palkkatyön ohella yritystoimintaa tai työskentelet perheesi omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuulut juuri oikeaan työttömyyskassaan. Myös mikäli työttömänä ollessasi perustat yrityksen tai toiminimen, tulee sinun olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon asian selvittämiseksi.

Kaikissa tapauksissa on järkevää varmistaa omasta työttömyyskassasta, miten juuri oma tilanteesi tulkitaan työttömyysturvassa.

YRITTÄJÄMÄÄRITELMÄ

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen.  Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka

  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa vähintään 15 % osuuden,
  • työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 %,
  • työskentelee yrityksessä ilman johtavaa asemaa, josta hän omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa vähintään 50 %
  • Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai hän toimii muussa vastaavassa asemassa. Yrittäjäksi katsotaan esimerkiksi henkilö, joka omistaa yrityksestä 15 % ja on ko. yrityksen hallituksen jäsen. Jos hänellä on riittävästi muuta palkkatyötä, voidaan yritystoiminta katsoa sivutoimiseksi, mutta yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Perheenjäseneksi puolestaan katsotaan työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä henkilön kanssa samassa taloudessa asuvat (avo-)puoliso, lapset, lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Omistusosuutta laskettaessa myös välillinen, eli toisten yritysten kautta tapahtuva omistaminen, huomioidaan, jos väliyhteisöstä omistetaan vähintään 50 %. Huomioitavaa kuitenkin on, että pelkkä omistaminen ei kuitenkaan vielä täytä yrittäjämääritelmää, vaan vaaditaan myös työskentelyä yrityksessä tai johtavassa asemassa olemista.

EI-OMISTAVIEN PERHEENJÄSENTEN ASEMA MUUTTUI 1.8.2019

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät TyEL-vakuutetut henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat olleet 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Yrittäjän ei-omistavien TyEL-vakuutettujen perheenjäsenten tulisi siis vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa. Ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto on 52 viikkoa.

PÄÄTOIMINEN VS. SIVUTOIMINEN YRITYSTOIMINTA

Työttömyysturvassa yrittäjäasemaa tutkii työttömyyskassojen lisäksi myös työ- ja elinkeinotoimisto, joka antaa työttömyyskassoja sitovia lausuntoja siitä, katsotaanko henkilö päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole yritystoimintaa harjoittaessaan oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisella yrittäjällä voi olla mahdollisuus saada päivärahaa, jonka suuruuteen yritystulot vaikuttavat vähentävästi. Yleensä sivutoimiselta yrittäjältä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu palkkatyön ohella vähintään 6 kuukautta näytöksi siitä, ettei yritystoiminta ole este palkkatyön vastaanottamiselle.

PALKANSAAJAT KOKO-KASSAAN, YRITTÄJÄT YRITTÄJÄKASSAAN

 – Jos haluat pitää ansioturvasi katkotta voimassa, liity Yrittäjäkassaan heti yrittäjäksi ryhtyessäsi. Jos palaat palkkatyöhön, muista palata KOKO-kassan jäseneksi, sanoo Yrittäjäkassan markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pekka Salokoski.

Työskenneltyäsi vähintään 26 viikkoa KOKO-kassan jäsenenä, saat oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan. Yrittäjä saa puolestaan ansiopäivärahaoikeuden työskenneltyään Yrittäjäkassan jäsenyysaikana yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Palkansaajan työssäoloehto pysyy voimassa myös yrittäjäkassaan siirtyessäsi, mikäli siirto tapahtuu kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta. Tällöin yrittäjäkassa voi maksaa sinulle päivärahaa palkansaajan työssäoloehdon perusteella, mikäli et ole 18 kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa (15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä) ja yritystoimintasi päättyy.

– Oma tilanne kannattaa selvittää ja työttömyyskassan jäsenyys hoitaa kuntoon heti tilanteen muuttuessa, Pekka Salokoski Yrittäjäkassasta painottaa.

VAKUUTA ITSESI RIITTÄVÄLLÄ TASOLLA

Yrittäjä saa itse valita työttömyysvakuutuksen perusteena olevan työtulon. Valittu työtulo saa kuitenkin olla enintään lakisääteisen eläkevakuutustyötulon suuruinen (YEL-vakuutetulla eläkevakuutuksen vahvistettu vuosityötulo ja TyEL-vakuutuksen piirissä olevalla osaomistaja- tai perheenjäsenyrittäjällä TyEL-palkka). Oman sosiaaliturvan kannalta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että YEL-vakuutus on riittävällä tasolla.

Yrittäjän työttömyysturvan piiriin pääsemisen vähimmäistyötulo on vuoden 2021 alusta 13 247 euroa.

Varmista työttömyysturvasi ja ota yhteyttä tarvittaessa:

KOKO-kassa

www.kokokassa.fi

p. (09) 4763 7600

Yrittäjäkassa

www.yrittajakassa.fi

p. (09) 622 4830 ma-to klo 9-12, ja ti klo 12-15