Työttömien oikeus opiskeluun on laajentunut

17.1.2023

Työttömyysturvalakiin on tullut työttömien ja lomautettujen opiskelua koskevia muutoksia vuoden 2023 alussa. Muutokset mm. laajentavat oikeutta muiden kuin tutkintoon johtavien opintojen suorittamiseen työttömyys- tai lomautusaikana. 

Merkittävin muutos on, että työsuhteen aikana alkaneet opinnot – riippumatta niiden tutkintotavoitteisuudesta, laajuudesta tai siitä, kuinka pitkään opintoja on ehtinyt suorittaa ennen työttömyyden alkamista – eivät enää estä työttömyyspäivärahan saamista, jos työttömyys johtuu tuotannollis-taloudellisin perustein tapahtuneesta irtisanomisesta tai kyseessä on lomautus. 

Mikäli työttömyyspäivärahaoikeutesi on viime vuoden puolella evätty keskeneräisten opintojen perusteella, on tilanne syytä selvittää TE-toimiston kanssa uudelleen, jos työttömyys tai lomautus edelleen jatkuu. 

Myös oikeus suorittaa muita opintoja työttömyys- tai lomautusaikana on laajentunut, mutta opintojen suorittamisessa on edelleen myös rajoituksia. Kaikista opinnoista tulee pääsääntöisesti edelleen ilmoittaa TE-toimistolle. 

Mikäli tarvitset tarkempaa tietoa opintojen vaikutuksesta työttömyyspäivärahaoikeuteesi, voit ottaa yhteyttä Tradenomien työttömyysturvaneuvontaan tai suoraan TE-toimiston työttömyysturvaneuvontaan. Päätöksen opintojesi vaikutuksesta työttömyyspäivärahaoikeuteesi tekee TE-toimisto.