Työttömyysturvaan luvassa heikennyksiä

13.9.2023

Hallitus on kaavaillut hallitusohjelmaan merkittäviä muutoksia työttömyysturvaan. Työttömän näkökulmasta kyse on suurimmaksi osaksi heikennyksistä.
 
Kaavaillut muutokset etenevät eduskunnan käsittelyyn, jonka jälkeen tiedämme muutosten toteutumisesta. Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen mukaan lakimuutokset tulisivat voimaan vaiheittain vuonna 2024. Osa muutoksista alkaisi vaikuttaa vuoden alussa ja osa myöhemmin. Aikataulu ja yksityiskohdat tarkentuvat kuitenkin valmistelun edetessä.

Työttömyysturvan taso laskee kahden kuukauden jälkeen

Hallitusohjelmassa on sovittu, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (noin kahdeksan kuukautta).

Nykyisin työttömyysturvassa ei ole porrastusta ja taso on samansuuruinen koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan.

Kansaneläkeindeksi jäädytetään

Hallitusohjelmassa on sovittu kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä. Tämä tarkoittaa, että etuudet eivät nouse kuluttajahintojen nousun myötä.

Lapsikorotukset poistetaan

Lasten lukumäärän perusteella maksetuista lapsikorotuksista luovutaan. Nykyisin lapsikorotusten määrä on 150–285 euroa kuukaudessa.

300 euron suojaosa työtuloille poistuu

Nykyisin työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. Viime vuonna 39 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta. Jatkossa tätä suojaosaa ei ole.

Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä puolen vuoden sijaan vuosi

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaadittaisiin vuoden työtä.

Lisäksi hallitusohjelmassa sovittiin, että työssäoloehto ei enää kerry palkkatuetusta työstä. Nykyään palkkatuki kerryttää työskentelyedellytystä 75 % osuudella. Palkkatukea koskeva muutos vaikuttaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiin.

Päivärahaoikeuteen vaikuttaa jatkossa työtuntien sijaan palkan suuruus

Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Jatkossa tämän sijaan edellytettäisiin, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Viime hallituksen aikana valmistellussa euroistamismallissa minimipalkka oli noin 860 euroa.

Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään

Omavastuuaika pitenee nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

Lomakorvaukset jaksotetaan

Lomakorvaukset jaksotetaan jatkossa. Tämä tarkoittaa, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Tiedossa ei ole, koskeeko kirjaus kaikkia ikäsidonnaisia poikkeuksia. Ikä vaikuttaa nykyisin moneen työttömyysturvan osa-alueeseen.

Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan

Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan. Vuorotteluvapaata käytti viime vuonna 5 300 henkilöä. Vastaava määrä työttömiä henkilöitä työllistyi vuorotteluvapaajärjestelmän kautta.

Työttömyyskassat avuksi työllistymisessä

Työttömyyskassat voivat tarjota jatkossa asiakkailleen työvoimapalveluita. Nykyisin kassat eivät saa tehdä mitään työllisyyden edistämiseksi tai sen tukemiseksi.

Selvitetään yhdistelmävakuutusta ja universaalia ansioturvaa

Hallitusohjelmassa on sovittu, että hallitus valmistelee puoliväliriiheen mennessä mallin yhdistelmävakuutuksesta, jonka tavoitteena on parantaa niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina. Lisäksi hallitus selvittää universaalia ansiosidonnaisen mallia ja työttömyysturvan keston lineaarimallia suhteessa työssäoloehtoon.


Onko sinulla kysyttävää työttömyysturvaan liittyvistä asioista? Ota yhteys työttömyysturvaneuvontaamme!