Uusi oikeusturvaetu: Vuosi vuodelta vahvempaa turvaa työelämään

14.11.2019

Tradenomien oikeusturvaetu tarjoaa jäsenille uudenlaista, yksilöityä turvaa työelämään. Suurimmalla osalla jäsenistä turva jopa kaksinkertaistuu uudistuksen myötä. 

Välillä työelämässä kohdalle sattuu erilaisia töyssyjä ja sukset saattavat lipsahtaa työnantajan kanssa ristiin. Näitä tilanteita varten jäsenillämme on käytössään laaja oikeusturvaetu, jonka avulla ennaltaehkäistään ja ratkotaan erimielisyyksiä työnantajan kanssa, tarvittaessa myös oikeudessa. 

Uudessa ja ainutlaatuisessa oikeusturvamallissamme työsuhteeseen liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten korvaussumma nousee vuosittain jäsenyyden edetessä, ja vastaavasti jäsenen omavastuuosuus laskee. Jäsenyysaikaan sidottu jäsenetu tarkoittaa valtaosalle jäsenistöä 30 000 euron oikeusturvaa täysin ilman omavastuuosuutta.

Uudessa mallissa korvaussumma, jolla korvataan työsuhdeasiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja, nousee asteittain jäsenyyden keston mukaan 30 000 euroon. Omavastuuosuus laskee vuosittain prosentilla aina 0 %:iin saakka.

Uudessa mallissa korvaussumma, jolla korvataan työsuhdeasiaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja, nousee asteittain jäsenyyden keston mukaan 30 000 euroon. Omavastuuosuus laskee vuosittain prosentilla aina 0 %:iin saakka.

– Parannus aiempaan vastuu- ja oikeusturvavakuutukseen on merkittävä ja saattaa ratkaista sen, uskaltaako jäsen pitää kiinni oikeuksistaan työelämässä, kertoo uudistuksesta vastannut projektipäällikkö Aleksi Rankka. 

– Maksimiturvan saavuttaa 15 vuotta jäsenenä oltuaan. Oikeusturvaetua vahvistetaan nopeammin jäsenyyden alussa, koska valitettava ilmiö on, että uransa alkuvaiheessa olevien heikompaa tuntemusta työelämän pelisäännöistä saatetaan joissakin tapauksessa käyttää hyväksi, Rankka sanoo. 

Oikeusturvaetu mahdollistaa kiistakysymysten ratkaisun oikeudessa

Kiistatilanteen tulehtuessa kaikkia osapuolia tyydyttävää sovintoratkaisua ei aina saavuteta ja asiaan joudutaan hakemaan ratkaisua oikeusasteista.

Häviötapauksessa maksettavaksi saattaa langeta omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi myös vastapuolen osuus, joten kuluriski on oikeudenkäynnissä merkittävä. Palkkasaatavien, epäasiallisen irtisanomisen tai vaikkapa häirintätapauksen oikeudellisen selvittämisen riski olisi kohtuuton ilman jäsenyyteen sisältyvää oikeusturvaetua.

– Meille Tradenomeissa on tärkeää, että jäsenellä on mahdollisuus halutessaan selvittää kiistakysymykset myös oikeusteitse. Ilman oikeudenkäyntikuluja kattavaa oikeusturvaetua tämä olisi usein mahdotonta. Työoikeuteen erikoistuneet lakimiehemme auttavat tapauksen arvioinnissa ennen mahdollisia oikeustoimia, mutta lopulta päätös asian oikeuteen viemisestä on aina jäsenen, Rankka kertoo. 

Lakimiehen apu korvaamaton työelämässä

Oikeusturvaetuun kuuluu myös lakimiestemme tarjoama oikeudellinen neuvonta, joka auttaa välttämään yleisimmät ongelmatilanteet jo ennalta. Huolella laaditulla työsopimuksella tai vaikkapa lakimiesten tarkastamalla kilpailukieltosopimuksella pystytään varmistamaan, ettei yhteisesti työsuhteesta sovittaviin pelisääntöihin jää tulkinnan varaa. Myös esimerkiksi työ- tai virkasuhteen päättyessä syntyvien kysymysten ratkaisussa jäsen saa apua lakimiehiltämme. 

Jos kiista kuitenkin syntyy, lakimiehemme auttavat jäsentä sen ratkaisussa. Jäsenen niin toivoessa lakimiehemme ovat suoraan yhteydessä työnantajaan ja arvioivat sovintoneuvotteluin, onko kiistakysymykseen löydettävissä yhteisymmärrys.

- Yleensä molemmat osapuolet tietysti ensisijaisesti toivovat nopeaa ratkaisua erimielisyyteen. Ratkaisuna voimme päätyä oikeusprosessin sijasta sovintoon, jos se on jäsenen edun mukaista, sanoo Rankka. 


Uusi etu astuu voimaan 1.1.2020. Etu koskee täys-, perhe- ja Musta-jäseniä sekä yrittäjäjäseniä tietyin ehdoin. 

Lisätiedot: 

 

Aleksi Rankka

Asiakaskokemuspäällikkö

045 651 3026

aleksi.rankka@tradenomi.fi