Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

1.12.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Työnantajan mukaan etätyössä ei voi tehdä ylitöitä tai liukumaa. Pitääkö tämä paikkansa?

Etänä tehty työ on työaikalain näkökulmasta työaikaa aivan samalla tavalla kuin työnantajan toimipisteessä tehty työ. Jos siis työpaikalla noudatetaan normaalisti liukuvaa työaikaa, tulee liukuvan työajan hyödyntäminen olla mahdollista myös etätyössä.

Liukuvan työajan tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus päättää itse työn alkamis- ja päättymisajankohdasta. Näin ollen liukuvan työajan käyttö on työntekijän eikä työnantajan päätettävissä oleva asia. Ylityö sen sijaan toimii päinvastoin eikä työntekijä voi tehdä korvattavaa ylityötä ilman työnantajan nimenomaista hyväksyntää.

Työaikalain mukaan ylityön tekeminen edellyttää sekä työnantajan että työntekijän suostumusta. Näin ollen työnantaja voi kieltää työntekijää tekemästä ylityötä riippumatta siitä, tehdäänkö työtä etänä vai työnantajan toimipisteellä.

Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun työntekijän lapsi on sairaana tai karanteenissa?

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan, kun työntekijän oma tai hänen taloudessaan vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti. Tämä sama oikeus koskee myös etätyötä tekevää työntekijää.

Työsopimuslaissa säädetty tilapäinen hoitovapaa on palkaton vapaa. Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan normaali palkka.

Jos työntekijän lapsi on asetettu karanteeniin mutta ei ole itse sairastunut, työntekijä ei voi pitää tilapäistä hoitovapaata. Sen sijaan työntekijällä voi olla oikeus työsopimuslaissa säädettyyn poissaoloon pakottavista perhesyistä, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään. Työntekijällä voi olla oikeus saada Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa, jos karanteeniin asetettu lapsi on alle 16-vuotias ja työntekijälle aiheutuu lapsen hoitamisesta ansionmenetystä.

Vastaukset antoi lakiasiainjohtajamme Niina Vettensola.


Kysyttävää työsuhteen lakikiemuroista? Työ- ja virkasuhteisiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia 24/7 palvelevasta Digijurististamme. Työsuhdejuristimme tavoitat numerosta 020 155 8815 tai sähköpostilla lakiasiat@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää