Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

19.1.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Työpaikallani alkoivat yt-neuvottelut ja työnantaja harkitsee irtisanomisia. En ole saanut kutsua neuvotteluihin. Olisiko minut pitänyt kutsua neuvotteluihin? Saanko edes osallistua niihin itse?

Vastaus: 

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Henkilöstöryhmiä ovat tyypillisesti työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Henkilöstön edustajana on yleensä joko työehtosopimuksen eli TES:n perusteella valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Jos henkilöstöryhmällä ei ole edellä mainittua edustajaa, edustajaksi voidaan valita tietyn pituiseksi toimikaudeksi ns. pysyvä yhteistoimintaedustaja tai vain tiettyä yhteistoimintaneuvottelua varten valittu ns. ad hoc -edustaja. 

Jos siis työpaikalla on valittu edustaja tietylle henkilöstöryhmälle, ja johon yt-neuvottelujen piirissä oleva henkilö kuuluu, yt-neuvottelut käydään vain henkilöstöryhmän edustajan kanssa. Työnantaja voi muun muassa toimittaa yt-neuvottelukutsun vain edustajille.

Jos henkilöstöryhmä ei ole valinnut henkilöstön edustajaa, yt-neuvottelut käydään yhdessä työnantajan ja kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskevat. Myös silloin, kun yt-neuvottelut koskevat vain yksittäisen tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, ne voidaan käydä suoraan työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä on kuitenkin tällöin oikeus vaatia häntä edustava luottamushenkilö mukaan neuvotteluihin.

Jokaisen työntekijän, jota yt-neuvottelut koskevat, on oltava edustettuna neuvotteluissa. Siksi myös esimerkiksi perhevapaalla olevaa työntekijää tulee yt-neuvotteluissa edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Jos henkilöstön edustajaa ei ole valittu työpaikalla, perhevapaalla olevalle työntekijälle on varattava mahdollisuus osallistua neuvotteluihin joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa henkilön toimesta.

Jos henkilöstöä edustaa yt-neuvotteluissa henkilöstön valitsema edustaja, henkilöstön kannattaa keskustella oman edustajansa kanssa neuvottelujen etenemisestä, työnantajan suunnitelmista sekä vaihtoehdoista työnantajan harkitsemille toimille.

Viivi Osala

Työsuhdejuristi

lakiasiat@tradenomi.fi

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

Lakichat ma-pe 9-16 | digijuristi.tradenomi.fi | omaluottamusmies.fi

Lisää aiheesta: Laki

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Usein uudessa työsuhteessa on tapana sopia työntekijälle ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, joskus myös kahdelle ensimmäiselle talvelle, joille vuosilomalain mukaan ei ehtisi kertyä vuosilomaa. Sopimus ylimääräisistä lomista on syytä tehdä huolellisesti ja siitä olisi hyvä käydä ilmi ainakin seuraavat asiat.

Lue lisää

Vuosiloma osissa – kuluttavatko lauantait lomaa?

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan? Lasketaanko lauantait lomapäiviksi, jos vuosiloma pidetään osissa? Voiko vuosiloma alkaa vapaapäivänä? Katso vastaukset vuosilomaa koskeviin kysymyksiin!

Lue lisää

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Liukuva työaika on käytössä monella työpaikalla. Aina ei ole kuitenkaan selkeää mihin se on tarkoitettu ja mihin ei.

Lue lisää

Mitä laki sanoo nollatuntisopimuksista ja tarvittaessa töihin kutsuttavan oikeuksista?

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa: Onko sallittua tehdä työsopimuksia, joissa työajaksi sovitaan 0–37,5 tuntia viikossa?

Lue lisää

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää