Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

19.1.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Työpaikallani alkoivat yt-neuvottelut ja työnantaja harkitsee irtisanomisia. En ole saanut kutsua neuvotteluihin. Olisiko minut pitänyt kutsua neuvotteluihin? Saanko edes osallistua niihin itse?

Vastaus: 

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Henkilöstöryhmiä ovat tyypillisesti työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Henkilöstön edustajana on yleensä joko työehtosopimuksen eli TES:n perusteella valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Jos henkilöstöryhmällä ei ole edellä mainittua edustajaa, edustajaksi voidaan valita tietyn pituiseksi toimikaudeksi ns. pysyvä yhteistoimintaedustaja tai vain tiettyä yhteistoimintaneuvottelua varten valittu ns. ad hoc -edustaja. 

Jos siis työpaikalla on valittu edustaja tietylle henkilöstöryhmälle, ja johon yt-neuvottelujen piirissä oleva henkilö kuuluu, yt-neuvottelut käydään vain henkilöstöryhmän edustajan kanssa. Työnantaja voi muun muassa toimittaa yt-neuvottelukutsun vain edustajille.

Jos henkilöstöryhmä ei ole valinnut henkilöstön edustajaa, yt-neuvottelut käydään yhdessä työnantajan ja kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskevat. Myös silloin, kun yt-neuvottelut koskevat vain yksittäisen tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, ne voidaan käydä suoraan työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä on kuitenkin tällöin oikeus vaatia häntä edustava luottamushenkilö mukaan neuvotteluihin.

Jokaisen työntekijän, jota yt-neuvottelut koskevat, on oltava edustettuna neuvotteluissa. Siksi myös esimerkiksi perhevapaalla olevaa työntekijää tulee yt-neuvotteluissa edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Jos henkilöstön edustajaa ei ole valittu työpaikalla, perhevapaalla olevalle työntekijälle on varattava mahdollisuus osallistua neuvotteluihin joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa henkilön toimesta.

Jos henkilöstöä edustaa yt-neuvotteluissa henkilöstön valitsema edustaja, henkilöstön kannattaa keskustella oman edustajansa kanssa neuvottelujen etenemisestä, työnantajan suunnitelmista sekä vaihtoehdoista työnantajan harkitsemille toimille.

Viivi Osala

Työsuhdejuristi

020 155 8809

lakiasiat@tradenomi.fi

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

digijuristi.tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Milloin työnantajan on noudatettava työehtosopimusta?

Työehtosopimukset eli TES:t ovat sopimuksia, joiden perusteella monet keskeiset työehdot määräytyvät. Lähes aina työehtosopimuksissa on sovittu työntekijän kannalta lain vähimmäistasoa paremmista ehdoista. Mutta mistä tietää, onko työnantajan noudatettava työehtosopimusta?

Lue lisää

Kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin – mikä muuttui?

Kilpailukieltoa koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa ja jatkossa työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lue lisää

Mitä tulisi huomioida uutta työsopimusta solmiessa?

Unelmien työpaikka tiedossa? Tekemässä uutta työsopimusta? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työsopimuksessa?

Lue lisää

Mitä tulee ottaa huomioon, jos jää opintovapaalle?

Harkitsetko opintovapaalle jäämistä? Mitä tulee ottaa huomioon opintovapaasta sovittaessa? Miten teet opintovapaahakemuksen? Koska opintovapaata on haettava? Onko työnantajan pakko myöntää opintovapaa?

Lue lisää

Voiko etätyössä noudattaa liukuvaa työaikaa ja tehdä ylityötä?

Voiko etätöissä tehdä ylitöitä ja liukumaa? Voiko työnantaja vaatia etätyössä normaalia työntekoa myös silloin, kun lapsi on sairaana? Työsuhdejuristimme vastaa.

Lue lisää