Voinko edustaa itseäni yt-neuvotteluissa?

19.1.2021 | Laki

Kysy ja työsuhdejuristimme vastaa.

Kysymys: 

Työpaikallani alkoivat yt-neuvottelut ja työnantaja harkitsee irtisanomisia. En ole saanut kutsua neuvotteluihin. Olisiko minut pitänyt kutsua neuvotteluihin? Saanko edes osallistua niihin itse?

Vastaus: 

Yt-neuvotteluiden osapuolina ovat ensisijaisesti henkilöstöryhmien edustajat ja työnantaja. Henkilöstöryhmiä ovat tyypillisesti työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Henkilöstön edustajana on yleensä joko työehtosopimuksen eli TES:n perusteella valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Jos henkilöstöryhmällä ei ole edellä mainittua edustajaa, edustajaksi voidaan valita tietyn pituiseksi toimikaudeksi ns. pysyvä yhteistoimintaedustaja tai vain tiettyä yhteistoimintaneuvottelua varten valittu ns. ad hoc -edustaja. 

Jos siis työpaikalla on valittu edustaja tietylle henkilöstöryhmälle, ja johon yt-neuvottelujen piirissä oleva henkilö kuuluu, yt-neuvottelut käydään vain henkilöstöryhmän edustajan kanssa. Työnantaja voi muun muassa toimittaa yt-neuvottelukutsun vain edustajille.

Jos henkilöstöryhmä ei ole valinnut henkilöstön edustajaa, yt-neuvottelut käydään yhdessä työnantajan ja kaikkien niiden työntekijöiden kanssa, joita neuvottelut koskevat. Myös silloin, kun yt-neuvottelut koskevat vain yksittäisen tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, ne voidaan käydä suoraan työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä on kuitenkin tällöin oikeus vaatia häntä edustava luottamushenkilö mukaan neuvotteluihin.

Jokaisen työntekijän, jota yt-neuvottelut koskevat, on oltava edustettuna neuvotteluissa. Siksi myös esimerkiksi perhevapaalla olevaa työntekijää tulee yt-neuvotteluissa edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Jos henkilöstön edustajaa ei ole valittu työpaikalla, perhevapaalla olevalle työntekijälle on varattava mahdollisuus osallistua neuvotteluihin joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa henkilön toimesta.

Jos henkilöstöä edustaa yt-neuvotteluissa henkilöstön valitsema edustaja, henkilöstön kannattaa keskustella oman edustajansa kanssa neuvottelujen etenemisestä, työnantajan suunnitelmista sekä vaihtoehdoista työnantajan harkitsemille toimille.

Viivi Osala

Työsuhdejuristi

Vanhempainvapaalla

Työsuhdeneuvonta

ma-to klo 9-16, pe 10-16

020 155 8815

lakiasiat@tradenomi.fi

digijuristi.tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Laki

Blogi: Mitä kuntavaalit merkitsevät opiskelijalle?

Alkava kesä tuo poikkeuksellisesti tänä vuonna mukanaan myös vaalikampanjoita, tienvarsimainoksia sekä postin tuomia ehdokasmainoksia. Suomen yhdet tärkeimmistä vaaleista, ellei tärkeimmät, käydään tänä vuonna poikkeuksellisesti kesäkuussa. Tarkemmin sanottuna, kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta.

Lue lisää

Kuka päättää vuosiloman ajankohdan?

Voiko työntekijä pitää kesäloman haluamanaan ajankohtana? Voiko työnantaja määrätä koska loma pidetään?

Lue lisää

Päivittyvä tietopaketti palveluistamme ja koronan vaikutuksista työelämässä

Lue lisää

Lakimuutos kilpailukieltosopimuksesta esimerkki toimivasta kolmikannasta

Pitkään odotettu uudistus on liikahtamassa viimein eteenpäin, kun maan hallitus antoi lakiesityksen kilpailukieltoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Uudistaminen on tarpeen, sillä viime vuosina kilpailukieltojen käyttö on riistäytynyt käsistä työmarkkinoilla.

Lue lisää

Lyhyt selviytymisopas yt-neuvotteluihin

Monilla työpaikoilla on jouduttu järjestämään tänä vuonna yt-neuvottelut. Mitä yt-neuvotteluissa tapahtuu ja miten työntekijän kannattaa varautua niihin?

Lue lisää