Yli puolet tradenomeista kannattaa palkka-avoimuutta

20.2.2019

TRALin vuotuisen jäsentutkimuksen mukaan yli puolet (54%) tradenomeista olisi valmis kertomaan palkkansa avoimesti työpaikallaan. Asiantuntijatyötä tekevistä tradenomeista lähes 57 prosenttia kannattaa palkka-avoimuutta. Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 30-vuotiaista jopa 77 prosenttia kannattaa avointa keskustelua palkoista työpaikoilla.

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n selvityksen mukaan vain kymmenesosa työikäisistä oli sitä mieltä, että työkavereilla tulisi olla oikeus saada tietoa kaikkien palkoista. Tradenomit selvästi kulkevat tässä asiassa vastavirtaan, sanoo puheenjohtaja Veli-Matti Peltola.

Tradenomien positiivinen palkkakehitys jatkuu ja edellisvuoteen verrattuna keskipalkka nousi noin 3,3 prosenttia. Keskipalkka tradenomeilla on nyt 3780 euroa kuukaudessa. Naisten ja miesten välinen palkkaero pysyi lähes samana ollen noin 630 euroa kuukaudessa.

- Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen murheenkryynimme ja esimerkiksi palkka-avoimuudella olisi mahdollista tarttua tähän epäkohtaan, Peltola muistuttaa. - Myös henkilöstöedustajien tiedonsaantimahdollisuuksia on lisättävä. Liian monissa tapauksissa tietoja ei saada tai ne ovat vajaavaisia, jotta korjausliikkeitä olisi asiantuntijoiden perusteettomiin palkkaeroihin mahdollista tehdä, huomauttaa Peltola.

Palkankorotuksia viime vuonna sai noin 70 prosentia vastaajista ja yleisin syy siihen olivat työehtosopimuksissa sovitut yleiskorotukset.

- On hyvä muistaa, että monelle asiantuntijalle yleiskorotuksella on merkittävä rooli ansiokehityksessä, sanoo palvelu- ja kehitysjohtaja Tomi Kouva. - Henkilökohtaiseen suoriutumiseen eli niin sanotun meriittikorotuksen perustuen palkankorotuksen sai ainoastaan neljännes tradenomeista, Kouva kertoo.

Kaikilla asematasoilla tehdään aiempaa pidempää työpäivää ja ajoittain tai jatkuvasti liian suureksi työmääränsä arvoi noin 52 prosenttia. Lisäksi työstressin ja -uupumuksen oireita koetaan aiempaa enemmän.

- Tradenomien näkemyksen mukaan työhyvinvointia lisätään parhaiten osaamista kehittämällä, kun aiemmin tärkeimpänä keinona pidettiin työnjaon selkeyttämistä, Kouva sanoo. - Myös etätyömahdollisuus on jäsenillemme työhyvinvoinnin näkökulmasta tärkeää ja monella se myös vaikuttaa työpaikan valintaan, summaa Kouva.  

- Työn kuormittavuudesta kertovat luvut ovat äärimmäisen huolestuttavia. Mikäli työhyvinvointia ei edistetä, on sillä valtava hintalappu koko yhteiskunnalle niin inhimillisestä kuin tuottavuudenkin näkökulmasta, Peltola toteaa. - Osaajapulaa valitellaan monella toimialalla ja samaan aikaan ainostaan 22 prosenttia jäsenistämme on sitä mieltä, että olemassa olevan henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti vastaamaan tulevaisuuden osaamistarvetta. Tässä on selvä haaste työmarkkinoille, johon on tartuttava pikaisesti, vaatii Peltola.

Tradenomiliitto TRALin vuotuinen jäsentutkimus kartoittaa tradenomien ansiokehitystä, palkkatasoa sekä työoloja. Tutkimus on luettavissa täällä. Hallitusohjelmatavoitteissamme työhyvinvoinnilla on suuri rooli. Tavoitteisiimme voit tutustua täällä.
 


Lisätiedot:

Veli-Matti Peltola, puheenjohtaja
p. 040 842 5358

Tomi Kouva, palvelu- ja kehitysjohtaja
p. 050 321 9589