Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopoliittiset toimet tähtäävät Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Elinkeinopolitiikka on tuloksellista, kun olemassa oleva toimintaympäristö edistää yritysten syntyä ja kasvua sekä työllisyyttä.

TRAL nostaa elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan esille keskeisiä toimia ja tavoitteita, joiden avulla mahdollistetaan korkea työllisyys, tuottavuus ja kasvu Suomessa. Ohjelma katsoo Suomen kehitystä tradenomien näkökulmasta.

Tradenomikoulutus antaa monipuolisen pohjan työelämän kehittämiselle. Laaja-alaisen korkeakoulututkintonsa ansiosta tradenomeja toimii kaikilla toimialoilla erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Liiketoimintaosaaminen, kansainvälisyys ja nykyaikaiset viestintätaidot ovat tradenomien menestystekijöitä työelämän murroksessa.

Suomen tulevaisuus rakennetaan nuorten, koulutettujen osaajien varaan.

Tutustu elinkeinopoliittiseen ohjelmaamme tästä.