Omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio TE-toimiston koulutuspäätöksestä

Huomioitavaa:
Opiskelijajäsenyydet (hopea-, kulta- ja musta jäsenyys) on tarkoitettu ainoastaan ensimmäistä tradenomitutkintoa opiskeleville opiskelijoille. Jos kyseessä on tutkinnon suorittamisen jälkeinen jatko-opiskelu (joko kokonaan uuden tutkinnon opiskelu tai muu lyhyempi kestoinen opiskelu), on jäsenlajina tällöin täysjäsenyys. Jäsenmaksuun myönnetään päätoimisen opiskelun perusteella 50 % alennus.

Muista päätoimisista opiskelijoista poiketen työttömyysturvalla opiskeleville jäsenmaksualennus myönnetään myös kesäkuukausille, koska työttömyysturvalla opiskelevat eivät pääsääntöisesti työskentele kesäaikana muiden opiskelijoiden tavoin. Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee kuitenkin ainoastaan palkatonta aikaa, joten mahdollisesta työskentelystä tulee ilmoittaa  jäsenpalveluumme alennuksen katkaisemista varten.