Opintovapaa / vuorotteluvapaa / muu virkavapaa

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio työnantajan kanssa laaditusta opintovapaa-/vuorottelu-/virkavapaasopimuksesta tai kopio koulutusrahaston tukipäätöksestä

Huomioitavaa:
Opiskelijajäsenyydet (hopea-, kulta- ja musta jäsenyys) on tarkoitettu ainoastaan ensimmäistä tradenomitutkintoa opiskeleville opiskelijoille. Jos kyseessä on tutkinnon suorittamisen jälkeinen jatko-opiskelu (joko kokonaan uuden tutkinnon opiskelu tai muu lyhyempi kestoinen opiskelu), on jäsenlajina tällöin täysjäsenyys. Jäsenmaksuun myönnetään päätoimisen opiskelun perusteella 50 % alennus. Palkattoman vapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden, jotta se oikeuttaa jäsenmaksualennukseen.