Työttömyys

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Ensimmäinen työttömyyspäivärahan maksuilmoitus liitteineen (mukaanlukien TE-toimiston lausunto oikeudesta päivärahaan) sekä viimeisin työttömyyspäivärahan maksuilmoitus

Hakemuksessa tulee ilmoittaa:
Työttömyyden alkamispäivä ja tämänhetkinen tilanteesi: oletko edelleen työttömänä vai työllistynyt/työllistymässä (työsuhteen alkamispäivä)

Huomioitavaa:
Jäsenmaksualennusten myöntämisen kriteerinä on yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden kestävä palkaton jakso.

Mikäli olet saanut ns. irtisanomispaketin eli taloudellisen kertakorvauksen työsuhteen päättyessä, katsotaan irtisanomiskorvauksen laskennallinen kesto (eli se, kuinka monen kuukauden palkkaa korvaus vastaa) palkalliseksi ajaksi, jolta ei ole oikeutta jäsenmaksualennukseen. Jos työttömyys kestää vielä irtisanomispaketin laskennallisen päättymisajankohdan jälkeen vähintään kuukauden, voi jäsenmaksualennusta tuolloin hakea. Alennus myönnetään palkallisen jakson päättymisestä eteenpäin.

Koska työttömyyden kestoa ei ole mahdollista ennakoida, myönnetään jäsenmaksualennus aina kerrallaan kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Toistaiseksi voimassaolevia jäsenmaksualennuksia ei myönnetä, vaan alennuksen jatkamista varten jäsenen tulee itse ilmoittaa alennusjakson päättyessä jäsenpalveluumme, mikäli työttömyys edelleen jatkuu. Myös uuden työsuhteen alkamisesta tulee ilmoittaa.