Lomautus

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio lomautusilmoituksesta

Huomioitavaa:
Jäsenmaksualennusten myöntämisen kriteerinä on yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden kestävä palkaton jakso. Jotta lomautuksen ajalle voi saada jäsenmaksualennuksen, tulee lomautuksen olla kokoaikainen ja yhtäjaksoinen eli työttömyyttä vastaava jakso. Alennusta ei myönnetä tulojen väliaikaisen pienentymisen perusteella, koska myös osa-aikatyötä tekevät Tradenomien jäsenet maksavat normaalin jäsenmaksun.

Koska toistaiseksi voimassaolevien lomautusten kestoa ei ole mahdollista ennakoida, myönnetään jäsenmaksualennus aina kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Toistaiseksi voimassaolevia jäsenmaksualennuksia ei myönnetä, vaan alennuksen jatkamista varten jäsenen tulee itse ilmoittaa alennusjakson päättyessä jäsenpalveluumme, mikäli lomautus edelleen jatkuu. Myös töiden jatkumisesta tai uuden työsuhteen alkamisesta tulee ilmoittaa.