Lomautus

Mikäli sinut irtisanotaan tai lomautetaan 16.3.-31.5. välisenä aikana, myönnämme hakemuksesta 50 % jäsenmaksualennuksen heti palkattoman jakson alusta alkaen kolmeksi kuukaudeksi. Normaalisti alennus edellyttää kolmen kuukauden palkatonta jaksoa ennen sen myöntämistä. 

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio lomautusilmoituksesta

Huomioitavaa:
Jäsenmaksualennusten myöntämisen kriteerinä on yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta kestävä palkaton jakso. Jotta lomautuksen ajalle voi saada jäsenmaksualennuksen, tulee lomautuksen olla kokoaikainen ja yhtäjaksoinen eli työttömyyttä vastaava jakso. Alennusta ei myönnetä tulojen väliaikaisen pienentymisen perusteella, koska myös osa-aikatyötä tekevät Tradenomien jäsenet maksavat normaalin jäsenmaksun.

Mikäli kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva lomautus, voi jäsenmaksualennusta hakea vasta sitten, kun lomautus on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Alennus myönnetään tuolloin takautuvasti lomautuksen alkamisesta lähtien ja mahdollinen liikamaksu hyvitetään. Määräaikaisen, vähintään kolme kuukautta kestävän lomautuksen ajalle voit hakea jäsenmaksualennusta heti lomautuksen alettua.

Koska toistaiseksi voimassaolevien lomautusten kestoa ei ole mahdollista ennakoida, myönnetään jäsenmaksualennus aina kerrallaan enintään kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Toistaiseksi voimassaolevia jäsenmaksualennuksia ei myönnetä, vaan alennuksen jatkamista varten jäsenen tulee itse ilmoittaa alennusjakson päättyessä jäsenpalveluumme, mikäli lomautus edelleen jatkuu. Myös töiden jatkumisesta tai uuden työsuhteen alkamisesta tulee ilmoittaa.