Sairausloma

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopiot sairauslomatodistuksista ja/tai Kelan sairauspäivärahapäätöksistä

Hakemuksessa tulee ilmoittaa:
Mihin saakka työnantaja on maksanut palkkaa sairausloman aikana

Huomioitavaa:
Jäsenmaksualennusten myöntämisen kriteerinä on yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta kestävä palkaton jakso. Oikeus jäsenmaksualennukseen alkaa vasta palkanmaksun päättymisen jälkeen. Alennusta voi hakea vasta siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että palkaton sairausloma tulee kestämään vähintään kolme kuukautta.