Aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan jäämässä pois

16.12.2019

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumotaan.

Lakimuutos tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan saajien aktiivisuutta ei enää seurata eikä päivärahaa leikata 31.12.2019 jälkeen. Jos työttömälle on maksettu päivärahaa alennettuna, se nousee takaisin täyteen määrään 1.1.2020 alkaen.

Ennen lakimuutoksen voimaantuloa maksettaviin etuuksiin sovelletaan kuitenkin vielä aktiivimallin säännöksiä. Viimeiset aktiivimallin mukaiset leikkaukset tehdään joulukuun työttömyyspäiviltä maksettaviin päivärahoihin, vaikka maksupäivä olisi vuoden 2020 puolella.