Aluevaalit vaikuttavat myös henkilöstön hyvinvointiin

17.1.2022

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään tällä viikolla, joissa valitaan sote-uudistuksen myötä syntyneille hyvinvointialueille ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot. Samalla noin 200 000 kuntien työntekijää siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa muutosprosessin onnistumisessa kuin myös laadukkaiden ja kestävien palveluiden tuottamisessa jatkossa.

Henkilöstön asema ei saa heikentyä uudella julkisen hallinnon tasolla. On huolehdittava, että jatkossakin henkilöstöllä on edustus hallinnossa, varmistetaan riittävä tiedonsaanti ja että henkilöstöedustajilla on riittävästi aikaa hoitaa tärkeää työtään. Lisäksi hyvinvointialueilla on kehitettävä henkilöstöedustusjärjestelmää, jolla taataan nykyistä paremmin henkilöstön aito osallistaminen ja vuorovaikutus.

Uusien hyvinvointialueiden henkilöstöpolitiikan ytimessä on oltava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Palkkatasa-arvon edistäminen, tarpeettomien määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen ja pitkäjänteinen työhyvinvoinnin kehittäminen ovat hyvän ja reilun työnantajan prioriteetteja myös hyvinvointialueilla.

Johtajuus on avain hyvään henkilöstöpolitiikkaan myös tällä uudella hallinnon tasolla. Johtajuutta ja esihenkilötyötä on tuettava sekä tarjottava siihen riittävät työkalut. Laadukas johtajuus edesauttaa muutosprosessin läpiviemistä, työtnekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, mikä puolestaan luo edellytykset hyvälle hallinnolle ja toimintakyvylle.
 
Laadukkaat sote-palvelut voivat toteutua kestävästi vain, kun alueilla on riittävästi, joiden hyvinvointia ja osaamista pidetään arvossa. Henkilöstön monipuolinen osaamisen kehittäminen on mahdollistettava kaikissa henkilöstöryhmissä.

Sen lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kelpoisuusvaatimuksiin. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten asettaminen hallinnollisiin tehtäviin sulkee täysin turhaan ovia osaavilta työntekijöiltä ja supistaa merkittävästi rekrytointimahdollisuuksia. Julkisella sektorilla tunnistetaan ja tunnustetaan edelleenkin vaihtelevasti ammattikorkeakoulututkintojen – varsinkin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tuottama osaaminen. Sujuva urakehitys ja etenemismahdollisuudet ovat myös hyvinvointialueiden rekrytointivaltti.
 
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen tarvitsee päättäjiksi oman alueensa tarpeet tuntevia, aikaansaavia eri alan asiantuntijoita. Vain äänestämällä vaikutat hyvinvointisi ja turvallisuutesi tulevaisuuteen. Käytä siis ääntäsi!


Aluevaalien tradenomiehdokkaisiin voit tutustua vaalisivuillamme!
Lue myös: Tammikuussa äänestät hyvinvoinnistasi ja turvallisuudestasi

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi