Ammattikorkeakoulut hyvä paikka yrittäjäksi kasvamiseen ja kehittymiseen

3.9.2021 | Ura

Yrittäjäksi ei synnytä, vaan kasvetaan ja opitaan. Mitään synnynnäisiä ominaisuuksia ei tarvita, vaan yrittäjämäisen asenteen ja ajattelutavan voi omaksua kuka tahansa. Yrittäjyyteen voi myös kulkea montaa erilaista polkua, eikä menestymiseen tarvita muodollista tutkintoa yrittäjyydestä.

Näitä kahta tarvitsee kuitenkin jokainen yrittäjä: monipuolista osaamista ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 

Ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea tarjotaan erilaisia tradenomitutkinnon koulutusohjelmia tukemaan valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yrittäjyysopintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina tutkinnon sisällä tai opiskella koko ammattikorkeakoulututkinnon yrittäjän koulutusohjelmassa. Muutamassa ammattikorkeakoulussa tutkinto myös suoritetaan perustamalla tiimiyritys, jossa opitaan yhdessä yrittämällä. Tällaisia ovat esimerkiksi Tiimiakatemia Jyväskylässä, Terwa-akatemia Oulussa ja Proakatemia Tampereella

Näihin koulutusohjelmiin haetaan samalla tavalla kuin muihin tutkintoon johtaviin tradenomikoulutuksiin ja opinnot vastaavat laajudeltaan, osaamistavoitteiltaan sekä rakenteeltaan pitkälti ”tavallisesti” suoritettavia tradenomitutkintoja. Yritystoiminnan perusopintojen jälkeen perustetaan tiimiyritys, jossa opiskelijat työskentelevät ja rakentavat menestyvää liiketoimintaa yhdessä. Opinnoissa korostuvat yhdessä ja toisilta oppiminen, valmennusmainen opetus, kehityskeskustelut, projektit sekä yritysvierailut. Arvioinneissa numeroiden sijaan painottuu itsearviointi, tiimiläisten palaute ja varmasti se tärkein mittari: asiakkaiden palaute. 

Erilaisia urapolkuja sekä tapoja tehdä töitä on koko ajan enemmän ja harva yrittäjyyden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi päätyy lopulta toimimaan lopun ikäänsä yrittäjänä. Yrittäjyyden koulutusohjelmasta saa onneksi monipuoliset tiedot ja taidot toimia myös palkansaajana yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Suomi tarvitsee korkean osaamisen yrittäjiä ja erilaisia väyliä opetella menestyvän yrityksen pyörittämistä. Myös yrittäjänä pitkään toimineet konkarit tarvitsevat tapoja kehittää osaamistaan jatkuvasti. Briljantin liikeidean lisäksi tarvitaan kykyä ennakoida ja mukautua nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin. Tässä ammattikorkeakouluilla on loistava mahdollisuus toimia tulevaisuuden yrittäjien ponnahdusalustoina ja kumppaneina yrittäjien jatkuvalle oppimiselle. 


P.S. Myös me tarjoamme monenlaista tukea ja apua yrittäjinä toimiville tradenomeille sekä yrittäjyyttä harkitseville, katso kaikki tradenomiyrittäjien palvelut täältä 

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala, luottamusmiestoiminta

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Ura

Näin tulet headhuntatuksi

Kuinka tulen headhuntatuksi? Lue suorahakukonsulttien vinkit.

Lue lisää

Mentorointi on vuoropuhelua

Mentorointi on ennen kaikkea luottamuksellista vuoropuhelua ammattilaisten välillä. Mentoroinnin tavoitteena voi olla esim. uralla eteneminen, kehittyminen ammattilaisena tai työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Taitava mentori saa mentoroitavan löytämään itse vastaukset häntä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Tradenomi – analyyttinen soveltaja tuntee työelämän

Tradenomeja on koulutettu nyt 25 vuotta. Kaksi rehtoria ja kaksi tradenomia kertovat koulutuksen alkuajoista, miten se on kehittynyt ja mitkä ovat tradenomitutkinnon vahvuudet.

Lue lisää

Tunnista arvosi ja anna niiden ohjata sinua uuteen työhön – näin teet sen käytännössä

Omien arvojen tunnistaminen auttaa luomaan merkityksellistä työelämää.

Lue lisää

Rakenna itsesi näköistä työelämää uramuotoilun avulla

Uramuotoilu on käytännönläheinen prosessi, jolla kehitetään uraa omien arvojen, vahvuuksien ja tarpeiden mukaiseksi.

Lue lisää