Ammattikorkeakoulut hyvä paikka yrittäjäksi kasvamiseen ja kehittymiseen

3.9.2021 | Ura

Yrittäjäksi ei synnytä, vaan kasvetaan ja opitaan. Mitään synnynnäisiä ominaisuuksia ei tarvita, vaan yrittäjämäisen asenteen ja ajattelutavan voi omaksua kuka tahansa. Yrittäjyyteen voi myös kulkea montaa erilaista polkua, eikä menestymiseen tarvita muodollista tutkintoa yrittäjyydestä.

Näitä kahta tarvitsee kuitenkin jokainen yrittäjä: monipuolista osaamista ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 

Ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea tarjotaan erilaisia tradenomitutkinnon koulutusohjelmia tukemaan valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yrittäjyysopintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina tutkinnon sisällä tai opiskella koko ammattikorkeakoulututkinnon yrittäjän koulutusohjelmassa. Muutamassa ammattikorkeakoulussa tutkinto myös suoritetaan perustamalla tiimiyritys, jossa opitaan yhdessä yrittämällä. Tällaisia ovat esimerkiksi Tiimiakatemia Jyväskylässä, Terwa-akatemia Oulussa ja Proakatemia Tampereella

Näihin koulutusohjelmiin haetaan samalla tavalla kuin muihin tutkintoon johtaviin tradenomikoulutuksiin ja opinnot vastaavat laajudeltaan, osaamistavoitteiltaan sekä rakenteeltaan pitkälti ”tavallisesti” suoritettavia tradenomitutkintoja. Yritystoiminnan perusopintojen jälkeen perustetaan tiimiyritys, jossa opiskelijat työskentelevät ja rakentavat menestyvää liiketoimintaa yhdessä. Opinnoissa korostuvat yhdessä ja toisilta oppiminen, valmennusmainen opetus, kehityskeskustelut, projektit sekä yritysvierailut. Arvioinneissa numeroiden sijaan painottuu itsearviointi, tiimiläisten palaute ja varmasti se tärkein mittari: asiakkaiden palaute. 

Erilaisia urapolkuja sekä tapoja tehdä töitä on koko ajan enemmän ja harva yrittäjyyden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi päätyy lopulta toimimaan lopun ikäänsä yrittäjänä. Yrittäjyyden koulutusohjelmasta saa onneksi monipuoliset tiedot ja taidot toimia myös palkansaajana yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Suomi tarvitsee korkean osaamisen yrittäjiä ja erilaisia väyliä opetella menestyvän yrityksen pyörittämistä. Myös yrittäjänä pitkään toimineet konkarit tarvitsevat tapoja kehittää osaamistaan jatkuvasti. Briljantin liikeidean lisäksi tarvitaan kykyä ennakoida ja mukautua nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin. Tässä ammattikorkeakouluilla on loistava mahdollisuus toimia tulevaisuuden yrittäjien ponnahdusalustoina ja kumppaneina yrittäjien jatkuvalle oppimiselle. 


P.S. Myös me tarjoamme monenlaista tukea ja apua yrittäjinä toimiville tradenomeille sekä yrittäjyyttä harkitseville, katso kaikki tradenomiyrittäjien palvelut täältä 

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Ura

Voi paremmin yrittäjänä - 6 vinkkiä tasapainoiseen yrittäjyyteen

Onko yrittäjyys todella niin raskasta kuin pinttyneet uskomukset antavat ymmärtää? Lue ammattimentorin kuusi vinkkiä tasapainoiseen yrittäjyyteen. Tasapainoinen yrittäjyys syntyy perinpohjaisuuden, suunnitelmallisuuden, roisin rajaamisen, itsetuntemuksen ja toisten ihmisten tuen myötä.

Lue lisää

Mentorointi on vuoropuhelua

Mentorointi on ennen kaikkea luottamuksellista vuoropuhelua ammattilaisten välillä. Mentoroinnin tavoitteena voi olla esim. uralla eteneminen, kehittyminen ammattilaisena tai työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Taitava mentori saa mentoroitavan löytämään itse vastaukset häntä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Avoimen ja uteliaan asenteen sekä tradenomitutkinnon turvin uudelle uralle

Koulutuspaikan valinta on iso päätös ja siihen kannattaa perehtyä huolella. Mikäli kaupallinen ala kiinnostaa, on yksi suosittu vaihtoehto tradenomin AMK-tutkinto. Tradenomiksi voit opiskella useammassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Tilastojen mukaan tradenomit työllistyvät hyvin.

Lue lisää

Näin neuvottelet itsellesi parempaa palkkaa

Työn palkitsevuuteen vaikuttaa moni seikka sen sisällöstä työkavereihin, mutta myös palkalla on iso merkitys. Lue vinkit palkkaneuvotteluihin!

Lue lisää

Osaamisen uudistamista, lisäpätevöitymistä ja työuran buustaamista ylemmän amk-tutkinnon kautta

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk-tutkinto) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kehittää omaa asiantuntijuutta ja samalla laajentaa työmahdollisuuksia sekä tukea omaa urakehitystä.

Lue lisää