Etätyö koronan jälkeen – kaikkien oikeus vai harvojen herkkua?

7.5.2021 | Työelämä

Reilu vuosi sitten alkanut koronapandemia sai työntekijät eri toimialoilla ja henkilöstöryhmissä siirtymään etätöihin. Aluksi laajan etätyön ajateltiin olevan kuukauden tai parin poikkeusratkaisu. Nyt etätöissä ollaan oltu jo yli vuosi. 

Maaliskuussa 2021 toteutimme jäsenkyselyn, jossa kysyttiin mm. koronan aikaisista etätöistä.

Etätyö on koettu laajasti mielekkääksi ja omaa hyvinvointia lisääväksi. Yli 70 prosenttia vastaajista ilmoitti nauttivansa etätöiden tekemisestä. 

Kyselyssä 79 % kertoi tehneensä koronapandemian aikana enemmän etätöitä kuin ennen pandemiaa. Etätyö koronan aikaan on helpottanut työn ja muun elämän yhteen sovittamista. Moni työntekijä on tehnyt viimeisen vuoden aikana huomattavasti enemmän etätyöpäiviä kuin ennen ja tottunut käyttämään työmatkoista säästyneen ajan esimerkiksi liikuntaan tai perheen kanssa ajan viettämiseen. 

Etätöihin siirtyminen tapahtui nopeasti ja yllättäen eikä etätyöstä ehditty monessa työpaikassa sopia tarkempia uusia pelisääntöjä. Vuoden etätöiden jälkeen pelisäännöt ovat kuitenkin monessa työpaikassa edelleen päivittämättä. Etätyöstä voidaan sopia joko työntekijän ja työnantajan välisellä etätyösopimuksella tai koko työpaikan yhteisillä pelisäännöillä. Selkeintä on, että asiasta on sovittu aina kirjallisesti. 

Kyselyssämme kysyimme, kuinka monta päivää etätyötä jäsenet saivat tehdä ennen pandemiaa. Yleisimmät vastaukset olivat 0, 1 tai 2 päivää. Pandemian jälkeen jäsenet arvelivat yleisimmin saavansa tehdä 3 tai 5 päivää viikossa etätöitä.

Vastaajista yli puolet (55 %) katsoi työnsä mahdollistavan 4-5 etätyöpäivän tekemisen, kun vain kolmannes (36 %) arveli työnantajansa sallivan tämän.  

Jos koronan jälkeen palataan pandemiaa edeltäneeseen suppeaan etätyökäytäntöön, se tulee ikävänä yllätyksenä työntekijöille ja heijastuu väistämättä henkilöstön hyvinvointiin. Kun etätyön pelisäännöistä sovitaan jo ennen valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä, vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kun lähityöhön palaaminen mahdollistuu.

Etätyön on tutkittu myös lisäävän tuottavuutta, joten esteitä laajalle etätyölle ei jatkossakaan pitäisi työpaikoilla olla. Pandemian aikainen etätyö on todistanut, että työtä voidaan tehdä yhtä tehokkaasti etänä tai toimistolla. Henkilöstön tai henkilöstönedustajan kanssa yhteistyössä laaditut selkeät ja oikeudenmukaiset pelisäännöt etätyötä koskien ovat niin työntekijöiden kuin työnantajankin etu.

Hallituksen korona exit-suunnitelman mukaan valtakunnallisesta etätyösuosituksesta luovuttaisiin jo kesän aikana. Kannustan siis ottamaan koronan jälkeisen etätyön puheeksi työpaikallasi jo nyt. 

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Meistä Tradenomeista maailman parhaan työelämän on oltava kaikille reilu. Tällaisessa työelämässä esimerkiksi sukupuoli, ikä, etnisyys tai muut synnynnäiset ominaisuudet eivät vaikuta työuralla etenemiseen. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta puhuminen on lisääntynyt, mutta niiden aito toteutuminen on vielä puolitiessä: moni ei uskalla olla oma itsensä ja kokee työpaikoillaan turvattomuutta. 

Lue lisää

Jäävätkö tessit historiaan – mikä määrittää palkat tulevaisuudessa?

Työnantajat haluavat irtautua työehtosopimuksista ja siirtyä yhä enemmän paikalliseen sopimiseen. Onko esim. metsäteollisuudessa tai teknologiateollisuudessa tulevaisuudessa yleissitova TES? Mikä määrittää tulevaisuudessa palkankorotustason? Miten käy työehtojen?

Lue lisää

Etätyöskentelyn tukeminen on kunnille mahdollisuus houkutella asiantuntijoita asukkaiksi

Korona on vauhdittanut työnteon muuttumista entistä enemmän paikkariippumattomaksi. Muutos pakottaa myös kunnat pohtimaan toimivampia etätyökäytäntöjä.

Lue lisää

Lomautusten määrä kasvoi ja työpäivät pitenivät – näin vuosi koronaa näkyi tradenomien työelämässä

Selvitimme maaliskuussa 2021 tekemällämme kyselyllä, mitä muutoksia vuoden kestänyt koronapandemia on tuonut jäsentemme työskentelyyn ja hyvinvointiin.

Lue lisää

Paikallinen sopiminen on hyvä työkalu

Tradenomit liputtavat paikalliselle sopimiselle, jossa sovitaan paremmista työsuhteen ehdoista. Paikallinen sopiminen ei ole työnantajan sanelua. Paikallinen sopiminen vaatii aina kaksi osapuolta, yhteisen näkemyksen ja yhteisen lopputuloksen.

Lue lisää