Kouluttautuminen henkilöstöetuna helpottaisi osaajapulaa

7.9.2021

Tänään käynnistyneen budjettiriihen on löydettävä konkreettisia ratkaisuja keskeisiin työllisyys- ja osaamiskysymyksiin, joilla turvataan tuleva kehitys työmarkkinoillamme.

- Koronan vuoksi moni asia on jäänyt odotustilaan, mutta enää ei päätöksentekoa työllisyystoimista voi työntää eteenpäin, sanoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula. - Yrityselämä on vahvasti tuonut esiin osaajapulan, johon maahanmuuton ohella ratkaisuja pitää hakea myös olemassa olevan työvoiman vahvasta osaamisen kehittämisestä, Rantamaula vaatii.

Nykyisellään työpaikoilla koulutusta tarjotaan samanlaisena isolle joukolle, vaikka tarpeet työntekijöillä osaamisen kehittämiseksi ovat erilaisia. Mahdollistamalla kouluttautuminen verovapaana henkilöstöetuna saadaan osaamista ylläpidettyä tehokkaasti.

- Budjettiriihessä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi osaamistason nostoon muuttamalla tuloverolakia 69§:n eli tavanomaisen henkilökuntaedun osalta. Työnantajan kustantama koulutus voisi olla sen luonteesta riippumatta työntekijälle verovapaata aina 1500 euroon saakka, sanoo erityisasiantuntija Henna Hirvonen.

- Tämä muutos kannustaisi työntekijöitä ylläpitämään ja päivittämään osaamistaan, minkä lisäksi se toimisi myös ennakoivana muutosturvana jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoillamme, Hirvonen muistuttaa.  - Tällainen koulutusetu olisi työnantajille kilpailuetu ja työntekijöiden sitouttamista lisäävä keino. Samalla työkyky ja motivaatio kasvavat tuoden lisää tuottavuutta työelämään, summaa Hirvonen.

Osaamiskysymysten lisäksi myös työttömyysturvan uudistaminen on välttämätöntä osana uudistuvaa työelämää. Tähän saakka uudistaminen on tarkoittanut keskusteluissa muutosta ainoastaan työttömyysturvan tasoon tai kestoon. Huomattavasti helpompi ja vaikuttavampi keino on muuttaa työssäoloehtoa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen edellyttää 26 viikon työssäoloehdon täyttymistä ja oletuksena on aina pysyvä tila työsuhteessa.

- Porrastamalla työssäoloehtoa esimerkiksi 26 viikon sijaan 10-200 viikkoon päästäisiin nopeasti tilanteeseen, jossa tavoitteiden mukaisesti työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, Rantamaula huomauttaa. - Luonnollisesti uudenlaisen mallin luominen vaatii laajan pohjatyön, mutta on vakavasti otettava vaihtoehto keinovalikoimaan. Muussa tapauksessa olemme tilanteessa, jossa kajotaan työttömyysturvan kokonaiskestoon tai tasoon työllisyyden edistämisen nimissä, Rantamaula arvioi.


Lue aiheesta lisää täällä: kouluttautuminen verovapaaksi henkilöstöeduksi

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka