Kuntien päätöksenteossa huomioitava henkilöstön näkemykset ja asiantuntemus

26.5.2021

Myös kunnissa on kehitettävä hallintoedustusjärjestelmä, jolla taataan nykyistä paremmin henkilöstön aito osallistaminen ja vuorovaikutus.

Yksityisen sektorin hallintoedustusjärjestelmä vahvistaa työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevissa kysymyksissä. Vähintään 150 henkilöä työllistävissä yrityksissä henkilöstöllä on oikeus nimetä edustajansa yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin tai niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosyksiköt.

Julkisella sektorilla lainsäädäntö ei tarjoa vastaavaa mahdollisuutta eikä hallintoedustusjärjestelmän ulottamista julkiselle sektorille ole edes näkyvissä, vaikka yksityisellä sektorilla järjestelmää ollaan parhaillaan kehittämässä ja uudistamassa. Eikö julkisen sektorin henkilöstön panosta ja osaamista nähdä merkittävänä toiminnan kehittämisessä? 

Osana yksityisen sektorin uudistusta pohditaan hallintoedustusjärjestelmän siirtämistä osaksi yhteistoimintalakia sekä järjestelmän laadullista kehittämistä, kuten sitä, miten henkilöstö voisi aidosti vaikuttaa yhteisiin asioihin. Samat vaikutusmahdollisuudet on tarjottava myös julkisen sektorin työntekijöille.

Kesäkuussa valittavilla uusilla kunnanvaltuutetuilla on tulevalla valtuustokaudella mainio tilaisuus kiinnittää huomio henkilöstön asiantuntijuuden hyödyntämiseen ja aseman parantamiseen kuntien päätöksenteossa. 

Kunnat voivat toimia julkisen sektorin suunnannäyttäjinä ja ottaa henkilöstön mukaan eri toimielimiin, vaikka laki ei vielä niin määräisikään. Edelläkävijyys reilussa, tasa-arvoisessa ja osallistavassa henkilöstöpolitiikassa varmistaa kunnille motivoituneet työntekijät myös jatkossa. 

Aito osallistaminen lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sitoutumista. Lisäksi henkilöstön asiantuntemus tuo päätöksiin arvokasta osaamista ja näkemystä, jota kunnilla ja muulla julkisella sektorilla ei ole varaa sivuuttaa. Tämän vuoksi hallintoedustusjärjestelmän pitäisi olla itsestäänselvyys myös kunnissa. 


Lue lisää kuntavaalitavoitteistamme ja tutustu vaalien tradenomiehdokkaisiin täällä >>

Joonas Kopra

Erityisasiantuntija, finanssi- ja kaupan ala

050 407 4876

joonas.kopra@tradenomi.fi