Kuntavaalit

Kuntavaalit 2021

Tavoitteemme ottavat kantaa kuntakentän kysymyksiin tradenomeille tärkeistä näkökulmista. Toivomme mahdollisimman monen tradenomin asettuvan kuntavaaleissa ehdolle ja he voivat vapaasti hyödyntää tavoitteitamme omina vaaliteeseinään. Kannustamme myös jokaista jäsentämme käyttämään äänioikeutta kuntavaaleissa!

Oikeusministeriö tiedotti 6.3. esittävänsä vaalien siirtämistä kesäkuulle. Kuntavaalien uusi vaalipäivä on 13.6.2021. 

 


Hyvinvoiva tradenomi luo kestävää kuntaa

Tulevaisuuden kunta luo hyvinvointia olemalla:

 • reilu, henkilöstöään kuunteleva ja osallistava työnantaja
 • joustava, tukemalla työn tekemisen erilaisia muotoja 
 • uusiutuva, panostamalla osaamiseen ja syrjäyttämällä vanhentuneet muodollisuudet
 • kestävä, huolehtimalla taloudesta ja toimeentulosta pitkällä tähtäimellä

 

Miten reilua kuntaa kehitetään?

 • Luodaan ja otetaan käyttöön kunnissa hallintoedustusjärjestelmä, jolla taataan henkilöstön osallistaminen ja aito vuorovaikutus nykyistä paremmin. 
 • Edistetään työhyvinvointia kaikilla osa-alueilla painottuen ennaltaehkäisyyn. Kehitetään reiluja työehtoja sekä työympäristöä työ- ja virkaehtosopimusten kautta.  
 • Tuetaan johtamista ja hyvän hallinnon toteutumista sekä sitä kautta kuntien uusiutumista.

Blogi: Kuntien päätöksenteossa huomioitava henkilöstön näkemykset ja asiantuntemus

 

Miten kunta huolehtii uusiutumisestaan?

 • Luovutaan turhista kelpoisuusvaatimuksista kuntasektorilla yleishallinnollisissa tehtävissä. 
 • Tunnistetaan erityisesti YAMK-tutkinnon asema suhteessa julkisiin virkoihin ja tehtäviin.  
 • Huolehditaan koulutuksen resursseista kaikilla asteilla.  
 • Kehitetään suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista läpi työuran.

Blogi: Saako kuntasektori parhaan osaamisen käyttöönsä?

 

Miten kunta lisää joustavuuttaan?

 • Mahdollistetaan paikkariippumaton työskentely ja opiskelu luomalla kaikkien kuntalaisten käyttöön etätyöhubeja.  
 • Luodaan kuntasektorille yhteiset pelisäännöt etätyöskentelyyn.  
 • Tuetaan perheiden ja työn yhteensovittamista.  

Blogi: Etätyöskentelyn tukeminen on kunnille mahdollisuus houkutella asiantuntijoita asukkaiksi

 

Miten kestävä kunta rakentuu?

 • Parannetaan työllistymispalveluja, jotta työnhakija ja työ kohtaisivat aiempaa tehokkaammin. Panostetaan erityisesti korkeakoulutettujen työllisyyspalveluihin.  
 • Elinkeinopolitiikka tukee yritystoimintaa, joka luo kasvua ja uudenlaisten innovaatioiden syntyä.  
 • Kuntalaisen kokonaisveroaste ei saa nousta. 

 

   Tradenomien kuntavaalitavoitteet 2021 (pdf)

 

Tradenomi kuntavaikuttajana -webinaari

Järjestimme 20.5. webinaarin, jossa keskusteltiin kuntavaaliteemoistamme. Keskustelijoina olivat Tradenomien puheenjohtaja Jaakko Hyvönen, rehtori Mervi Vidgren (Savonia amk) ja kuntavaikuttaja Liisa Ansala. Tallenne on katsottavissa webinaarikirjastossamme elokuun loppuun saakka. Katso Tradenomi kuntavaikuttajana -webinaarin tallenne.

 

Lisätietoja tavoitteistamme antavat edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula sekä erityisasiantuntija Henna Hirvonen.


Ehdokkaiden näkyvyys

Tarjoamme ehdokkaina oleville opiskelija- ja tradenomijäsenillemme tuttuun tapaan näkyvyyttä Tradenomi-lehdessä sekä verkkosivujemme galleriassa. Esiteltävien ehdokkaiden on oltava Tradenomien jäseniä. Suoraa rahallista tukea ehdokkaille tai puolueille emme maksa.

Ehdokasesittelyt julkaistaan vuoden ensimmäisessä lehdessä maaliskuussa ja ehdokasgalleriassa. Lehden mentyä jo painoon, Oikeusministeriö tiedotti 6.3. esittävänsä vaalien siirtämistä kesäkuulle.  

Lehdessä julkaistavien ehdokasesittelyiden lähetysaika on päättynyt. Voit edelleen toimittaa tietosi sivujemme ehdokasgalleriassa julkaistavaksi alla olevan lomakkeen kautta. 

Ehdokas, ilmoita tietosi tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja ehdokkaiden näkyvyydestä antaa viestintäpäällikkö Maarit Laakso, maarit.laakso@tradenomi.fi.

Ville-Veikko Rantamaula

Edunvalvontajohtaja

040 832 6682

ville-veikko.rantamaula@tradenomi.fi

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka

050 304 0987

henna.hirvonen@tradenomi.fi