Osaamisen kehittäminen verovapaaksi henkilöstöeduksi

26.11.2022

Osaamisen merkitys on laajalti tunnustettu Suomen menestystekijänä, mutta työikäisten jatkuva oppiminen vaatii konkreettisia tekoja. Tradenomit esittää osaamisen kehittämistä verovapaaksi henkilöstöeduksi.

- Verovapaat henkilöstöedut kattavat esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin, mutta omaehtoista kouluttautumista ei tueta, vaikka siitä olisi merkittävää hyötyä yksilölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle, sanoo valtuuston puheenjohtaja Jaana Carlenius. - Osaamisen kehittäminen on välttämätöntä työntekijälle työmarkkina-arvon ylläpitämiseksi ja työnantajille se tuo kilpailuetua sekä auttaa paremmin varautumaan tulevaisuuden muutostilanteisiin.

Tällä hetkellä työnantaja voi järjestää työntekijöilleen koulutusta verovapaasti silloin, kun koulutus tapahtuu työnantajan aloitteesta. Laki ei kuitenkaan huomioi lainkaan muita kuin työntekijän työhön välittömästi liittyviä koulutuksia, esimerkiksi yleissivistävää kouluttautumista ei tueta. Verovapaata koulutusetua saisi kukin työntekijä maksimissaan 1500 euroon saakka vuodessa ja työntekijä saisi itse vapaasti valita tarvitsemansa koulutuksen tai valmennuksen.

- Yhteiskunnallisesti työikäisten osaamisen kehittäminen tukee työurien pidentymistä ja helpottaisi myös osaajapulaa, Carlenius huomauttaa. - Mahdollisuus monipuoliseen kouluttautumiseen työuran aikana sitouttaa ja motivoi asiantuntijoita ja jo siitäkin syystä osaamisen kehittämisen pitäisi olla verovapaiden henkilöstöetujen joukossa.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat työmarkkinoiden kaipaamaa osaamista, mutta nykyisen tutkintonimikkeen vuoksi sen tasoa on vaikea tunnistaa. Tutkintonimikkeen muuttaminen maisteriksi kertoisi sen paremmin ja auttaisi myös lisäämään tutkinnon tunnettuutta.

- YAMK-tutkinto on kehittynyt kahdessakymmenessä vuodessa työelämää kehittäväksi ja laajat työelämävalmiudet antavaksi omaleimaiseksi kokonaisuudeksi, mutta hankala lyhenne ei kuvaa riittävällä tavalla tutkintoa, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hyvönen sanoo. - Muualla euroopassa vastaavat tutkinnot ovat nimikkeeltäänkin maistereita ja meillä Suomessakin tutkinnon englanninkielinen nimike on muotoa "Master of", muistuttaa Hyvönen.

Tradenomien sääntömääräinen valtuuston syyskokous pidettiin 26. marraskuuta Oulussa, jossa samalla juhlistettiin 15-vuotiasta Oulun seudun tradenomit ry:tä. Eduskuntavaalitavoitteemme on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.


Lisätiedot:

Jaana Carlenius, valtuuston puheenjohtaja
p. 040 560 4556

Jaakko Hyvönen, hallituksen puheenjohtaja
p. 040 515 8591