Osaamisen uudistamista, lisäpätevöitymistä ja työuran buustaamista ylemmän amk-tutkinnon kautta

15.3.2022 | Ura

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (yamk-tutkinto) tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kehittää omaa asiantuntijuutta ja samalla laajentaa työmahdollisuuksia sekä tukea omaa urakehitystä. Koulutus on suunnattu tradenomitutkinnon (tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon) suorittaneille, joilla on vähintään 24 kuukautta työkokemusta amk-perustutkinnon jälkeen. Lisäksi ammattikorkeakoulut, kuten Centria, saattavat tarjota jo ennen sitä mahdollisuuksia suorittaa yamk-tutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Millainen on yamk-tutkinto?

Liiketalouden alan yamk-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opinnot kestävät työn ohessa suoritettuina yleensä noin 2-3 vuotta. Yamk-tutkinto antaa valmiuksia työskennellä vaativissa asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Ylempänä korkeakoulututkintona se antaa myös lakisääteisesti saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Liiketalouden YAMK-koulutus tukee yksilöllistä kehittymistä. Koulutus toteutetaan tyypillisesti monimuotototeutuksena, usein yhä verkkopainotteisemmin tai jopa kokonaan verkon kautta, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja luonteeltaan soveltavia oppimis- ja kehittämistehtäviä.

Eri ammattikorkeakoulujen yamk-tutkinnoissa voi syventyä eri liiketoimintaosaamisen osa-alueille. Painotus on joka tapauksessa soveltavassa, käytännönläheisessä oppimisessa ja liiketoiminnan käytännön kehittämistoimintaa tukevassa osaamisessa.

Yamk-koulutuksen vahvuus onkin oppimisen linkittäminen yleensä mahdollisimman suoraan opiskelijan omien työtehtävien ja yritysten tai muiden työpaikkojen kehittämiseen.

Merkittävä osa tutkintoa on opinnäytetyö (30 opintopistettä), joka on tyypillisesti opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan valikoitunut työelämän tutkimus- tai kehittämistehtävä, mikä mahdollistaa oman asiantuntijuuden ja tieto-taidon uudistamisen ohella myös oman työorganisaation kehitystä. Esimerkiksi Centriassa toteutettavan Liiketoimintaosaamisen yamk-koulutuksen opinnäytetöiden aiheet ovatkin käsitelleet hyvin laajasti liiketoiminnan kehittämisen eri aihealueita, kuten henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen, organisaatioiden toiminnan kehittäminen, myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittäminen, kansainvälistyminen, sähköisen liiketoiminnan ratkaisut jne. Onnistunut opinnäytetyö on siis mahdollista tehdä hyvin monista eri lähtökohdista.

Mitä tutkintonimikettä ylemmän amk-tutkinnon suorittanut voi käyttää?

Suomenkielinen tutkintonimike yamk-tutkinnon suorittaneelle on liiketalouden alalla tradenomi (ylempi amk). Vaikka tradenomi on hieno ja arvostettu tutkintonimike, haasteeksi työmarkkinoilla on saatettu kokea suomenkielisen yamk-tutkintonimikkeen erottuvuus perustutkinnosta. Ajan myötä yamk-tutkintonimikkeiden tunnettavuus kyllä joka tapauksessa paranee, ja sen hyväksi tehdään myös jatkuvaa työtä. Silti ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE), ammattikorkeakoulut ja myös Tradenomit järjestönä ovat lähteneet myös edistämään tutkintonimikkeen mahdollista muuttamista (esim. muotoon maisteri (amk)). Joka tapauksessa yamk-tutkinnosta valmistuneet voivat käyttää englanninkielistä nimikettä Master, joka tunnistetaan hyvin.      

Millaisia vaikutuksia yamk-tutkinnon suorittamisella on uraan ja työelämään?                    

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleinen vahvuus on koulutuksen työelämälähtöisyys, jota arvostetaan yrityksissä ja työelämässä. Yamk-tutkintojen suosio onkin kasvanut nopeasti. Tehtyjen selvitysten mukaan yamk-tutkinnon suorittamisen on havaittu myös vaikuttavan positiivisesti palkkaukseen ja urakehitykseen. Lisäksi tutkinnon tuottama uusi osaaminen on myös arvokasta henkistä ja sosiaalista pääomaa, ja yamk-tutkinnon suorittaminen voi tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia myös esim. ideoiden synnyttämiseen, verkostoitumiseen muiden asiantuntijoiden kanssa, erityisesti englanninkielisissä yamk-/Master-tutkinnoissa myös kansainvälisyyteen jne.

Koulutus sopii erilaisille yksilöille ja monenlaisiin tarpeisiin. Myös opettajan ja kouluttajan näkökulmasta kokemukset yamk-koulutuksista ovat usein hyvin avartavia, kehittäviä ja myös palkitsevia. Esimerkkinä myönteisistä ja vaikutuksellisista kokemuksista muistan opiskelijan, joka tuli innostuneena kertomaan siitä, kuinka hän ”koki opintojakson muuttaneen elämänsä”. Silloin tuntee vaikuttaneensa myös omalla panoksellaan johonkin merkittävään. Omalta osaltani tahdonkin toivottaa tradenomit tervetulleiksi hakemaan yamk-tutkinnon kautta uuteen mielenkiintoiseen ja hyödylliseen oppimisseikkailuun.

Tervetuloa rakentamaan omaa yamk-tarinaasi!

Kirjoittaja

Marko Ovaskainen
Head of Centria Master School, yliopettaja, KTT, Centria-ammattikorkeakoulu

Lisää aiheesta: Ura

Mitä menestys tarkoittaa juuri sinulle?

Omien tavoitteiden ja itselle sopivan menestymisen tavan miettiminen ei välttämättä onnistu omin avuin. Silloin katse kannattaa kääntää ihmisiin, joiden kokee menestyneen. Lue menestyksestä kirjan kirjoittaneen Jari Hietaniemen haastattelu, josta saat vinkkejä oman menestyksen tavan ja motivaation löytämiseen.

Lue lisää

Miten saada hybridityöstä tehokasta? Katso asiantuntijan vinkit!

Tuntuuko hybridityön tekeminen tehottomalta? Katso asiantuntijan vinkit sen tehostamiseksi!

Lue lisää

Testaa, kuinka ihmislähtöinen johtaja olet!

Me ihmiset olemme perin monimutkaisia olentoja kaikkine tunteinemme ja taustoinemme. Siksi ihmisten johtaminenkin on niin moninaista, monisyistä ja aina tilanteesta riippuvaista. Työelämäkorjaamon ihmislähtöisen johtajuuden testi on suunniteltu tarjoamaan sinulle suuntaa-antavan käsityksen omasta johtamistyylistäsi.

Lue lisää

Kuinka hyödyntää tekoälyä työnhaussa?

Voiko työhakemuksen kirjoittaa tekoälyn avulla? Kuinka tekoälyä voisi hyödyntää työnhaussa? Uravalmentaja vastaa!

Lue lisää

Tunnista kutsumuksesi uramuotoilun avulla

Työelämä muuttuu vauhdilla. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään omaa työuraa. Teenkö työtä, jota haluaa tehdä vai pitäisikö tehdä jotain ihan muuta? Uramuotoilu voi sytyttää motivaation omaan työhön uudelleen tai johtaa uusille urille.

Lue lisää