Rakenna itsesi näköistä työelämää uramuotoilun avulla

12.5.2021 | Ura

Uramuotoilu on käytännönläheinen prosessi, jolla kehitetään uraa omien arvojen, vahvuuksien ja tarpeiden mukaiseksi.

Työelämä muuttuu, mutta sitä ei kannata nähdä uhkana vaan mahdollisuutena. Näin uskoo Workday Designersin perustaja ja työpäivämuotoilija Paula Helle, joka valmentaa ihmisiä oman uransa muotoilijoiksi.

Helteen mukaan työn muutosta ajavat esimerkiksi teknologian kehittyminen, ilmastonmuutos sekä korona, joiden myötä tehtäviä katoaa, toimialat muuttuvat ja osaamisvaatimukset uudistuvat.

–Muutosten myötä aukeaa hienoja mahdollisuuksia löytää uusia kiinnostavia työrooleja. Jatkuvasta oppimisesta tulee yksi työelämän supervoimista, Helle sanoo.

Kuinka uraa voi muotoilla?

Muutosten keskellä ei siis kannata jäädä murehtimaan, vaan ottaa tietoisesti ura omiin käsiin. Oivallinen keino tähän on uramuotoilu, joka auttaa tunnistamaan omia tarpeita ja vahvuuksia, näkemään uusia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa sekä kannustaa tekemään osaamista kehittäviä kokeiluja. Prosessissa sovelletaan tuotteiden ja palveluiden muotoilusta tuttua ajattelutapaa omaan uraan.

– Olemme kaikki itse oman uramme käyttäjiä, joten ensin on olennaista keskittyä omien toiveiden ja tarpeiden tunnistamiseen, kehottaa Helle.

Hän kannustaa pohtimaan omaan työhön liittyviä arvoja sekä sitä, mikä saa syttymään työssä. Itseltään voi esimerkiksi kysyä, kuinka tärkeää raha on, mihin työllään haluaa vaikuttaa ja haluaako keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen vai olla laaja-alaisempi osaaja. Näiden kysymysten äärelle pysähtymällä pääsee käsiksi siihen, mikä olisi itselle merkityksellistä työelämää.

– Usein prosessi pääsee alkuun, kun uralla tulee jokin seinä vastaan ja tuntuu ettei samalla tavalla voi enää jatkaa. Aiemman työ- ja kokemushistorian läpikäyminen auttaa hahmottamaan, mihin suuntaan haluaisi lähteä, Helle toteaa.

Ratkaise oikea ongelma

Uramuotoiluprosessin alkaessa moni uskoo tietävänsä jo valmiiksi, mikä omassa työelämässä on pielessä. Tämä saattaa Helteen mukaan olla harhaluulo.

– Työelämässä saatetaan pyöriä ongelmien ympärillä, mutta juurisyy on selvittämättä. Ensiksi kannattaa varmistua siitä, että on tunnistettu oikein se asia, jonka parissa pitäisi työskennellä.

Omaa elämää koskien oma näkökulma kaventuu ja omat mahdollisuutensa näkee aiempien kokemustensa kautta. Tätä Helle kuvaa oman elämän optiseksi harhaksi.

– Omat ennakko-oletukset  ja kokemukset saattavat esimerkiksi ohjata etsimään uusia töitä samalta alalta, jolla on jo työskennellyt. Uramuotoilussa yritetään päästää rajoituksista irti ja katsoa omaa tilannetta eri perspektiivistä.

Uuden näkökulman löytämisessä auttaa usein parhaiten ulkopuolinen, esimerkiksi uravalmentaja, mentori tai vieraampi kollega. 

Oikea suunta löytyy kokeilemalla

Onko uralle olemassa yksi oikea polku vai loputtomasti vaihtoehtoja? Helteen mukaan uutta työtä syntyy jatkuvasti ja mahdollisuuksia on valtavasti, kun vain uskallamme kuvitella niitä.

–Minkälaisissa rooleissa voisit hyödyntää niitä vahvuuksia ja sitä innostusta, jotka tunnistit pohdintavaiheessa? Unohda normit ja keksi itsellesi monta vaihtoehtoista urapolkua, Helle kehottaa.

Kun urapolut ovat selvillä, voi uraa lähteä edistämään ja tutkimaan pienten kokeilujen avulla.

– Helposti ajatellaan, että jotta voisimme tehdä jotakin, tarvitsemme siihen tutkinnon tai todistuksen. Urakehitystä ei tarvitse ajatella hyppynä, vaan uutta voi oppia ja kokeilla myös arkisen tekemisen kautta, muistuttaa Helle.

Pieniä edistysaskeleita voivat olla esimerkiksi jonkin unelmatyötäsi parhaillaan tekevän henkilön kontaktointi sekä omista uratoiveista avoimesti puhuminen. Se avaa usein ovia kuin huomaamatta ja pääset lähemmäksi tavoitettasi.

– Omia uratavoitteita on edistettävä sitkeästi ja sinnikkäästi. Vastoinkäymisistä voi ottaa opiksi ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmia. Uramuotoilu on ennen kaikkea kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja kulkea niitä kohti, Helle summaa.

Teksti: Maarit Laakso


Katso tallenne Paula Helteen vetämästä Muotoile itsesi näköinen työura -webinaarista täältä >>

Lisää aiheesta: Ura

Ammattikorkeakoulut hyvä paikka yrittäjäksi kasvamiseen ja kehittymiseen

Yrittäjäksi ei synnytä, vaan kasvetaan ja opitaan. Mitään synnynnäisiä ominaisuuksia ei tarvita, vaan yrittäjämäisen asenteen ja ajattelutavan voi omaksua kuka tahansa.

Lue lisää

Mentorointi on vuoropuhelua

Mentorointi on ennen kaikkea luottamuksellista vuoropuhelua ammattilaisten välillä. Mentoroinnin tavoitteena voi olla esim. uralla eteneminen, kehittyminen ammattilaisena tai työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Taitava mentori saa mentoroitavan löytämään itse vastaukset häntä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Miten voit menestyä yrittäjänä myös poikkeusaikoina?

Poikkeusaikoina kysytään juuri yrittäjille ominaisia ominaisuuksia: luovuutta, uudistumiskykyä, joustavuutta ja ikuista optimismia.

Lue lisää

Tunnista arvosi ja anna niiden ohjata sinua uuteen työhön – näin teet sen käytännössä

Omien arvojen tunnistaminen auttaa luomaan merkityksellistä työelämää.

Lue lisää

Mikä on Clubhouse ja miksi siitä kannattaa innostua?

Uusi, pelkästään ääneen ja keskusteluihin perustuva some Clubhouse on herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös Suomessa. Kai Kuokkanen kertoo, miksi hän innostui sovelluksesta.

Lue lisää