Saako kuntasektori parhaan osaamisen käyttöönsä?

5.5.2021

“Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto”. Näillä sanoilla pääosin haetaan kuntasektorille yleishallinnolliseen työsuhteeseen tai virkaan asiantuntijaa, päällikköä tai johtajaa. Satunnaisesti hakuilmoituksiin - etenkin avoimiin virkoihin - on eksynyt vielä vanhentunut vaatimus soveltuvasta yliopistotutkinnosta tai maisteritutkinnosta.

Jo vuosia ylempi amk-tutkinto on ollut lainsäädännöllisestikin yhtä lailla ylempi korkeakoulututkinto kuin yliopiston eli tiedekorkeakoulun maisteritutkinto.

Mutta siitä huolimatta rekrytointitilanteissa - erityisesti julkisella sektorilla - ylemmän amk-tutkinnon suorittanut kohtaa mystisen lasikaton, jonka läpäisy on satunnaista. Tätä ilmiötä tukee myös jäsentutkimuksemme. 

Tradenomit nousevat kunnissa harvoin johtotehtäviin. Lähde: Tradenomien jäsentutkimus 2020.

Tradenomit nousevat kunnissa harvoin johtotehtäviin. Lähde: Tradenomien jäsentutkimus 2020.

Mistä mystinen lasikatto on muodostunut? 

YAMK-tutkintojen puutteellisesta tunnettuudesta puhutaan paljon ja yhdeksi syyksi siihen usein arvellaan olevan tutkinnon suhteellisen nuori ikä. Voi olla tulkintaero, onko vuonna 2005 tutkintojärjestelmään vakinaistetun YAMK-tutkinnon koulutus lopulta enää nuorta?

Kiistaton fakta on, että YAMK-tutkinto sijoittuu tiedekorkeakoulujen maisteritutkintojen kanssa samalle tasolle niin kotimaassa kuin Euroopassakin, kun tarkastellaan tutkintojen viitekehystä. Se määrittää eri tutkintojen tuottaman osaamisen, tason ja oppimäärät. Virallisesti tulkiten etenemisen ei pitäisi siis jäädä kiinni asetettujen osaamisvaatimuksen täyttämisestä. 

Tätä taustaa vasten YAMK-tutkinnon suorittaneiden urakehityksen kohti johtavia tehtäviä tai virkoja julkisella sektorilla ei pitäisi jäädä kiinni osaamisvaatimusten täyttämisestä tai tutkinnon asemasta.

Onko sitten kyse siitä, että edelleenkin rekrytointeja tekevät mieltävät YAMK-tutkinnon nimikkeen perusteella alemmaksi korkeakoulututkinnoksi? 

Olemme Tradenomeissa jo pitkään ajaneet tutkintonimikkeen muutosta maisteri (AMK) -muotoon, jotta väärinymmärrysten ja harhaluulojen mahdollisuus vähenisi. Onhan YAMK-tutkinnon nimikkeen englanninkielinen virallinen käännös Master eli maisteri, jota monet tutkinnon suorittaneet valtaosin työnhaussa käyttävät.

Paljon on siis tekemistä, että kaikissa Suomen kunnissa tunnistetaan ja tunnustetaan ammattikorkeakoulututkintojen – niin alempien kuin ylempienkin –  tuottama osaaminen ja valmiudet. Tradenomitutkinto mahdollistaa monipuoliset ja erinomaiset edellytykset työskennellä asiantuntijatehtävistä aina johtotehtäviin saakka.

Kuntien elinomaisuuden nimissä, luopukaa turhista kelpoisuusvaatimuksista, sillä kunnissakaan ei ole varaa hukata osaamista!


Tutustu kuntavaalitavoitteisiimme täällä

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka