Saako rekrytoija googlettaa työnhakijan?

25.3.2024 | Laki

KYSY JA TYÖSUHDEJURISTIMME VASTAA

Kysymys

Olen mukana rekrytointiprosessissa. Pohdin, saako työnantaja etsiä työnhakijasta tietoa epävirallisia reittejä, kuten googlettamalla?

Vastaus

Työnantajan on kerättävä työnhakijaa koskevat henkilötiedot ensi sijassa työnhakijalta itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta, työnhakijalta on hankittava suostumus tietojen keräämiseen.

Työnhakijan googlettaminen tai muu tietojen hakeminen esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, ystäviltä tai entiseltä työpaikalta edellyttävät siis työnhakijan suostumusta. Työnhakijan googlettaminen tai muu epävirallinen tiedonhaku työnhakijan tietämättä on kiellettyä.

Laissa on säädetty vain muutamia poikkeustilanteita, joissa suostumusta ei tarvita. Tällaisia poikkeustilanteita voi liittyä esimerkiksi jo tehtävään valitun hakijan luottotietojen tarkistamiseen. Poikkeustilanteisiin liittyy tiukkoja kriteereitä, jotka edellyttävät sitä, että työtehtävä tai työskentelypaikka antaa poikkeukselliseen menettelyyn perusteet. Lisäksi poikkeustilanteissa on kyseessä viranomaistieto.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä lähtee siitä, että rekrytoinnissa saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Tarpeellisia ovat lähinnä sellaiset tiedot, jotka osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään.

Koko rekrytointiprosessin aikana tulisi kysyä työnhakijasta ainoastaan sellaisia tietoja, joilla on merkitystä haettavan tehtävän kannalta. Tästä syystä esimerkiksi työnhakijan vapaa-ajan someprofiilien katselu ei ole sallittua. Samasta syystä työnhakijalta itseltään ei myöskään saa kysyä rekrytointiprosessin aikana mitä hyvänsä. Työtehtävän hoitamiseen liittymättömät kysymykset esimerkiksi uskonnosta, puolisosta, perheen perustamisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta eivät ole sallittuja rekrytointiprosessissa.

 

Vinkit ja vastaukset antoi Tradenomien työsuhdejuristi Salla Viitanen Tradenomi-lehdessä 1/2024. Lue lehti täällä.


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS

Työsopimusluonnos – mitä pitää tarkistaa?

Mitä työsuhteen alkaessa voi sopia lomista?

Mitä on huomioitava liukuvan työajan osalta?

Lisää aiheesta: Laki

Tasa-arvovaltuutettu puuttui syrjintään: Perhevapaata pitävällä sama oikeus tulospalkkioon kuin muilla työntekijöillä

Perhevapaalla oleminen ei voi olla perusteluna sille, että työntekijän tulospalkkio jätetään maksamatta. Tasa-arvovaltuutettu antoi rahoitusalan yritystä koskeneen ratkaisun tammikuussa. Monet Tradenomien jäsenet ovat työssään kohdanneet tulospalkkiojärjestelmiin liittyviä epäkohtia.

Lue lisää

Työsopimusluonnos – mitä pitää tarkistaa?

Mitä kannattaa tarkistaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista? Katso juristin vinkit!

Lue lisää

Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella?

Joissain tilanteissa työnantaja ja työntekijä voivat haluta päättää työsuhteen yhteisesti sopimalla eli solmia niin sanotun päättösopimuksen. Miten työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella? Mitä tulee huomioida kun solmitaan päättösopimusta?

Lue lisää

Työntekijän oikeudet lomautuksen aikana

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä oikeuksia työntekijällä on lomautuksen aikana? Lue työshdejuristimme vastaus!

Lue lisää

Eduskunta on hyväksynyt muutokset työttömyysturvaan

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä työttömyysturvan omavastuuaika pitenee, lomakorvaus jaksotetaan, lapsikorotukset ja suojaosa työtuloille poistetaan, työssäoloehto pitenee ja työssäoloehdon kertymisen peruste muuttuu.

Lue lisää