Syksyn yhteishaku käynnissä 2.-16.9.

3.9.2020

Syksyn saapuminen on loistavaa aikaa pohtia uusia mahdollisuuksia. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 2.9.-16.9. tarjoaa tilaisuuden hakeutua syventämään ammatillista osaamista esimerkiksi ylemmän amk-tutkinnon avulla tai lähteä kohti jotakin aivan uutta alaa. 

Osaamisen kehittäminen kiinnostaa tradenomeja. Vuotuisen jäsentutkimuksemme vastaajista 18 % oli suorittanut tai suoritti parhaillaan YAMK-tutkintoa. Noin 5 % oli suorittanut yliopiston maisteritutkinnon. Kun kysyimme tradenomeilta halukkuutta kehittää osaamistaan asteikolla 1-5, keskiarvoksi muodostui 4,71. 

Yhteishaku pähkinänkuoressa:

Syksyn yhteishaussa esimerkiksi ammattikorkeakouluissa on tarjolla noin 7600 opiskelupaikkaa vuoden 2021 alussa alkaviin koulutuksiin. Hakukohteita löytyy monipuolisesti ympäri Suomen suomeksi ja englanniksi, päivätoteutuksina ja verkko-opintoina.

  • Kaikki haettavana olevat yhteishaun koulutukset löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta. Hakemukset jätetään yhdellä lomakkeella saman palvelun kautta. Hakemus tulee jättää viimeistään 16.9.2020 klo 15. Hakemukseen voi merkitä enintään kuusi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.  
  • Amk-koulutuksiin valitaan osa ylioppilastutkintotodistuksen (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkintotodistuksella. Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Valintaperusteet löytyvät hakukohteittain myös Opintopolku.fi -sivustolta ja korkeakoulujen omilta sivuilta.  
  • YAMK-koulutuksiin voit hakea, jos sinulla on
    • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto (vaihtelee hakukohteittain) sekä
    • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus. 

YAMK-tutkinnon keskeinen osa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä eli soveltuu erinomaisesti työn ohella suoritettavaksi.

Tutkintoon johtava koulutus ei tietenkään ole ainut tapa kehittää osaamistaan, vaan osaamistaan voi kehittää omatoimisesti erilaisilla verkkoalustoilla ja -kursseilla. Olemme keränneet muutamia vaihtoehtoja tänne.

Oppimisen iloa alkavaan syksyyn!

Henna Hirvonen

Erityisasiantuntija, koulutus-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, yhteiskuntavaikuttaminen

040 768 1365

henna.hirvonen@tradenomi.fi