Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

29.6.2022 | Työelämä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Vastaajista 36 prosenttia kertoi, ettei ole kertonut kenellekään töissä kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. On huolestuttavaa, että näin moni sateenkaari-ihminen kokee, ettei voi olla täysin oma itsensä työyhteisössä.

Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan.

Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Logon värjääminen sateenkaaren väreihin Pride-kuukauden ajaksi ei riitä, vaikka Pride-yhteistyökumppanuus onkin kannatettava asia. Lain mukaan jokaisella työpaikalla tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma, jos työntekijöitä on vähintään kolmekymmentä. Suomalaisista työpaikasta kuitenkin yli 90 %:a on tätä pienempiä. Vaikka laki ei velvoittaisi työnantajaa tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, on työnantajan silti noudatettava lakeja yhdenvertaisuutta koskien, eikä mikään estä tekemästä suunnitelmaa myös pienemmällä työpaikalla. Jos työpaikallasi ei vielä ole yhdenvertaisuussuunnitelmaa, voit tiedustella asiaa työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai -valtuutetulta tai työnantajalta. 

Pelkkä lain noudattaminen ei tee työpaikasta yhdenvertaista ja sateenkaariystävällistä.

Pelkkä lain noudattaminen ei kuitenkaan tee työpaikasta yhdenvertaista ja sateenkaariystävällistä, vaan työnantajan ja työntekijöiden on syytä pohtia myös työpaikan kulttuuria ja toimintatapoja. Tärkeässä roolissa on, voiko työpaikalla käydä avointa keskustelua ilman pelkoa seuraamuksista tai syrjinnästä. On tuotava ilmi, että syrjivälle puheelle ja vitsailulle on nollatoleranssi. Työpaikan tilaa voidaan kartoittaa esimerkiksi anonyymilla kyselyllä, ja tulosten perusteella päättää käytännön toimista. Henkilöstöä voidaan kouluttaa moninaisuuteen ja sen huomioivaan viestintään, ja tarkistaa, onko työpaikalla käytettävä terminologia sukupuolittunutta tai hetero-oletettua. Lisäksi voidaan tehdä käytännön muutoksia, kuten lisätä henkilötietokaavakkeisiin sukupuolen kohdalle vaihtoehto muu ja tehdä työpaikalla ainakin osan wc-tiloista sukupuolineutraaliksi. 

Työpaikoilla vaaditaan meiltä jokaiselta rohkeutta puuttua syrjintätilanteisiin tai epäasialliseen kielenkäyttöön. Voimme jokainen kiinnittää huomiota omaan tapaamme puhua ja siihen, mitä oletamme keskustelukumppanistamme. Voimme jokainen tehdä työpaikoistamme yhdenvertaisempia omalla toiminnallamme. Rakennetaan yhdessä työelämästä sellainen, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä vuoden jokaisena päivänä!

Blogiteksti: Julia Lauren

Hyvää Pride-viikkoa! Tradenomit on Helsinki Priden yhteisökumppani vuonna 2022.

Lue myös

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä oikeus tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti. Osa-aikatyö voisi auttaa jaksamaan esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Tasa-arvon edistäminen vaatii ennen kaikkea asennemuutosta. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat usein ensimmäinen asia, joka nostetaan esille, kun keskustellaan tasa-arvosta työelämässä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen aiheuttaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen. Osa ammattinimikkeistä on edelleen sukupuolittuneita, vaikka niille on helppo keksiä sukupuolineutraali vaihtoehto.

Lue lisää

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Palkalliset perhevapaat kirjattiin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen nykylain mukaisesti. Lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Ei-synnyttävä vanhempi sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

Lue lisää

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Strategiatyö on dialogia

Tiedätkö, mitä organisaation strategia tarkoittaa sinun ja työsi kannalta? Johdon pitää osata sanoittaa, mitä strategia tarkoittaa käytännön tekemisenä niin hyvin, että työntekijät tunnistavat itsensä strategiasta. Strategia lähtee elämään, kun työntekijät haluavat kehittää omaa osaamistaan ja toimia strategian mukaisesti.

Lue lisää