Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

29.6.2022 | Työelämä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Vastaajista 36 prosenttia kertoi, ettei ole kertonut kenellekään töissä kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. On huolestuttavaa, että näin moni sateenkaari-ihminen kokee, ettei voi olla täysin oma itsensä työyhteisössä.

Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan.

Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Logon värjääminen sateenkaaren väreihin Pride-kuukauden ajaksi ei riitä, vaikka Pride-yhteistyökumppanuus onkin kannatettava asia. Lain mukaan jokaisella työpaikalla tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma, jos työntekijöitä on vähintään kolmekymmentä. Suomalaisista työpaikasta kuitenkin yli 90 %:a on tätä pienempiä. Vaikka laki ei velvoittaisi työnantajaa tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, on työnantajan silti noudatettava lakeja yhdenvertaisuutta koskien, eikä mikään estä tekemästä suunnitelmaa myös pienemmällä työpaikalla. Jos työpaikallasi ei vielä ole yhdenvertaisuussuunnitelmaa, voit tiedustella asiaa työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai -valtuutetulta tai työnantajalta. 

Pelkkä lain noudattaminen ei tee työpaikasta yhdenvertaista ja sateenkaariystävällistä.

Pelkkä lain noudattaminen ei kuitenkaan tee työpaikasta yhdenvertaista ja sateenkaariystävällistä, vaan työnantajan ja työntekijöiden on syytä pohtia myös työpaikan kulttuuria ja toimintatapoja. Tärkeässä roolissa on, voiko työpaikalla käydä avointa keskustelua ilman pelkoa seuraamuksista tai syrjinnästä. On tuotava ilmi, että syrjivälle puheelle ja vitsailulle on nollatoleranssi. Työpaikan tilaa voidaan kartoittaa esimerkiksi anonyymilla kyselyllä, ja tulosten perusteella päättää käytännön toimista. Henkilöstöä voidaan kouluttaa moninaisuuteen ja sen huomioivaan viestintään, ja tarkistaa, onko työpaikalla käytettävä terminologia sukupuolittunutta tai hetero-oletettua. Lisäksi voidaan tehdä käytännön muutoksia, kuten lisätä henkilötietokaavakkeisiin sukupuolen kohdalle vaihtoehto muu ja tehdä työpaikalla ainakin osan wc-tiloista sukupuolineutraaliksi. 

Työpaikoilla vaaditaan meiltä jokaiselta rohkeutta puuttua syrjintätilanteisiin tai epäasialliseen kielenkäyttöön. Voimme jokainen kiinnittää huomiota omaan tapaamme puhua ja siihen, mitä oletamme keskustelukumppanistamme. Voimme jokainen tehdä työpaikoistamme yhdenvertaisempia omalla toiminnallamme. Rakennetaan yhdessä työelämästä sellainen, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä vuoden jokaisena päivänä!

Blogiteksti: Julia Lauren

Hyvää Pride-viikkoa! Tradenomit on Helsinki Priden yhteisökumppani vuonna 2022.

Lue myös

Blogi: Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla kuuluu kaikille

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Ihminen nimikkeen takana ratkaisee - 5 vinkkiä luontevaan verkostoitumiseen

Pureudumme Työelämäkorjaamossa toiveteemaan: löydämme aidot ihmiset nimikkeiden takaa. Näin verkostoituminen helpottuu ja esteet poistuvat. Moni kohtaaminen jää toteutumatta, sillä hienot nimikkeet peittävät taakseen aidon, lähestyttävän ihmisyyden. 

Lue lisää

Perhevapaista sopimatta jättäminen olisi vastuutonta

Neuvotteluissa päätetään, maksetaanko jatkossa lapsen molemmille vanhemmille perhevapaiden ajalta palkkaa nykylain tarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää

Taloushallintoala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä muuttuvassa maailmassa

Taloushallintoalalle toteuttamamme kyselyn mukaan tradenomit kokevat, että koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Vastaajat pitävät myös osaamisen kehittämistä tärkeänä muuttuvassa työkentässä ja toivovat, että työnantaja mahdollistaisi osaamisen kehittämisen myös työajalla.

Lue lisää

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää