Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

28.3.2022 | Työelämä

”Miten sinä itse ratkaisisit tämän?” on yksi parhaista kysymyksistä, joita johtaja voi omassa työyhteisössään kysyä. Se voi jopa käynnistää radikaalin, perinpohjaisen muutoksen työpaikalla. Autoritäärinen, pöytää hakkaava johtajuus hiipuu toivottavasti kokonaan pois työkulttuurista. Se on ollut ehkä omiaan pönkittämään johtajan vääristynyttä vallantunnetta, mutta on harvoin johtanut mihinkään perinpohjaiseen hyvään. Valmentavassa johtamisessa onkin kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta. Johtajan tärkeä tehtävä on oikeita kysymyksiä kysymällä johdatella työntekijä ratkaisujen ja omien oivallusten äärelle.

Valmentava johtaminen tarkoittaa aitoa vastuunkantoa, ei välttelyä

Valmentavassa johtamisessa kyse on tasa-arvoisuudesta, siitä että kaikki tulevat kuulluksi ilman hierarkioita. Tämä ei tarkoita, että johtaja voisi paeta vastuuta, vaan enemmänkin sitä, että kaikilla on vaikutusmahdollisuuksia omasta työroolistaan käsin. Johtajan tehtävä on perustaa päätöksensä niihin näkemyksiin, joita hän kerää muilta työyhteisön jäseniltä. Valmentava johtaminen tavallaan asettaa johtajan tietoisesti sivurooliin, jolloin työntekijät voi asettua valokeilaan.

Valmentavan johtamisen ydinkohdat:

  • Kuuntele ja keskity, jotta voit huomioida kaiken oleellisen. 
  • Ole läsnä, kun läsnäoloasi tarvitaan. Luota siihen, että usein yhteisö pärjää kyllä ilmankin.
  • Arvosta ja sano se ääneen. Anna kritiikki kahden kesken.
  • Muista johtajan vastuusi. Tee päätökset johdonmukaisesti, kun on niiden aika.

Näin testaat valmentavaa johtamista käytännössä

Seuraavan kerran, kun joku työyhteisösi jäsen kääntyy puoleesi kysyen, miten jossain ajankohtaisessa tilanteessa tulisi toimia, pysähdy hetkeksi ennen kuin avaat suusi tai annat näppäimistön laulaa. Vaikka arvelisitkin tietäväsi hyvän vastauksen, älä kerro sitä suinpäin automaationa. Esitä sen sijaan valmentavan johtajuuden peruskysymys, jonka jo hyvin tiedätkin: ”Miten sinä itse ratkaisisit tämän?”. Jotain odottamatonta saattaa alkaa toteutua. Onnea matkaan valmentavan johtajuuden polullasi!

 

Työelämäkorjaamo-blogin kirjoittajana Kati Huovinmaa

Kati Huovinmaa on muutosjohtaja, ammattimentori ja tietokirjailija. Kati tarttuu Työelämäkorjaamo-blogisarjassaan työelämän aiheisiin, jotka vaativat korjaamista.

Blogin kirjoittaja Kati Huovinmaa.
Kati Huovinmaan urapolku on kulkenut taidemuseon johtajasta kouluttautuneeksi ammattimentoriksi ja yrittäjäksi. Kati on valmistunut vuonna 2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta maisteritason opinnoista pääsuuntanaan liiketalous. Katin arvot ovat radikaalius ja vuorovaikutus, ja hänen missionsa on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä saavuttamaan radikaalit muutokset, jotka parantavat nykytilannetta tuntuvasti. Hän käsittelee valmentavaa johtamista ja muita työelämän ilmiöitä myös tietokirjassaan Radikaali unelma - Näin johdat muutoksen (2020).

 

Tutustu syvemmin valmentavaan johtamiseen

Kun tahdot kuulla lisää valmentavan johtamisen hyödyistä, tule mukaan Katin vuorovaikutteiselle ja innostavalle Valmentava johtaminen -etäluennolle 12.5.2022. 

Lisää aiheesta: Työelämä

Työajan lyhentämisestä apua jaksamiseen - mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus osa-aikatyöhön?

Tradenomit edistää työkuorman keventämistä ajamalla subjektiivista oikeutta osa-aikatyöhön. Käytännössä oikeus tarkoittaisi, että työntekijä voisi omasta halustaan lyhentää työaikaansa väliaikaisesti. Osa-aikatyö voisi auttaa jaksamaan esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Nämä ovat yleisimmät tasa-arvoasiat, jotka vaativat muutosta

Tasa-arvon edistäminen vaatii ennen kaikkea asennemuutosta. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat usein ensimmäinen asia, joka nostetaan esille, kun keskustellaan tasa-arvosta työelämässä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen aiheuttaa sukupuolten välisiä palkkaeroja ja vaikuttaa negatiivisesti naisten urakehitykseen. Osa ammattinimikkeistä on edelleen sukupuolittuneita, vaikka niille on helppo keksiä sukupuolineutraali vaihtoehto.

Lue lisää

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Palkalliset perhevapaat kirjattiin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseen nykylain mukaisesti. Lapsen molemmat vanhemmat saavat 32 päivää palkallista vapaata. Lisäksi synnyttävä vanhempi saa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Ei-synnyttävä vanhempi sai aiemmin vain viisi päivää palkallista vapaata.

Lue lisää

Miksi lakkoilemme?

Painostustoimilla, tai työtaistelutoimilla, vauhditetaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen syntymistä. Painostustoimia ei yleensä aloiteta lakoilla, sillä ne ovat keinovalikoiman järeimmästä päästä. Liikkeelle lähdetään lähes poikkeuksetta lievemmillä kielloilla.

Lue lisää

Strategiatyö on dialogia

Tiedätkö, mitä organisaation strategia tarkoittaa sinun ja työsi kannalta? Johdon pitää osata sanoittaa, mitä strategia tarkoittaa käytännön tekemisenä niin hyvin, että työntekijät tunnistavat itsensä strategiasta. Strategia lähtee elämään, kun työntekijät haluavat kehittää omaa osaamistaan ja toimia strategian mukaisesti.

Lue lisää