Vastuulliset yritykset menestyvät useilla mittareilla

29.7.2020 | Työelämä

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Koronakriisi pakottaa yritykset pohtimaan päätöksiensä vastuullisuutta uudella tavalla.

Vastuullisuus on menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Se on sitä, että yritys kantaa ydintoiminnallaan vastuuta ympärillään olevasta yhteiskunnasta. Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla. Jokaisen yrityksen on tärkeää itse määritellä, mitä vastuullisuus edellyttää sen toiminnassa. Painopisteisiin vaikuttavat yrityksen koko, sen toimiala, sidosryhmät sekä toimintaympäristö. Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.

Asiakkaat vaativat vastuullisuutta

Tutkimusten mukaan kestävä liiketoiminta antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin.

–  Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sillä niillä on paremmat riskienhallintaprosessit, sanoo kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

– Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sanoo Sonja Finér.

– Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sanoo Sonja Finér.

Liiketoiminnan vastuullisuus kasvattaa lisäksi yrityksen arvoa, brändiä ja mainetta. Finér kuitenkin toivoisi, ettei vastuullisuus määräytyisi pelkästään markkinoilla vaan siihen tulisi sitova lainsäädäntö. Kuluttajat ovat koko ajan tietoisempia ja olettavat, että yrityksen perusasiat vastuullisuuden osalta ovat kunnossa. Aiemmin saatettiin ajatella, että kuluttaja maksaa siitä enemmän, että kahvipavut ovat vastuullisesti tuotettuja ja lapsityöriskiä ei ole.  

–  Nykyään oletetaan automaattisesti, että kahviyritys on varmistanut, ettei tuotannossa ole käytetty lapsityövoimaa, Finér kuvailee.

Myös taustalla vaikuttava ilmastokriisi heijastuu yrityksiin ja niiden yhteiskuntavastuuseen. Finér uskoo, että yritykset, jotka pystyvät ensimmäisten joukossa olemaan hiilineutraaleja, tulevat menestymään ja saavat siitä kilpailuetua. 

Sidosryhmien odotukset

Vastuullinen yritys sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Nyt koronakriisin aikaan sidosryhmien vaatimukset yrityksille saattavat olla ristiriidassa ja yritykset joutuvat tekemään uudenlaisia päätöksiä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä sekä pohtimaan niiden vaikutuksia ja vastuullisuutta.

Minna Halme peräänkuuluttaa nyt vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

Minna Halme peräänkuuluttaa nyt vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

Julkisuudessa on puhuttu kevään aikana yritysten vuokrahelpotuksista. Perivätkö vuokranantajat vuokria entiseen tapaan, vaikka vuokralaisena oleva yritys on joutunut pienentämään liiketoimintaansa koronakriisin vuoksi.

–  Vuokranantaja joutuu pohtimaan, onko se vuokralaistaan kohtaan vastuullinen vai haluaako yritykselleen maksimaalisen tuoton, jotta voi palkita osakkeenomistajat, pohtii vastuullisen
liiketoiminnan professori Minna Halme.

Vastuullisuutta osakkeenomistajilta

Pidemmän aikavälin haasteena on talouden suistuminen ja edessä häämöttävä lama, josta ei vielä tiedetä, kuinka pitkä siitä tulee ja miten yritykset nousevat jaloilleen. Valtion tukea tarvitaan, mutta miten se riittää kaikille. Professori Halme peräänkuuluttaakin nyt vastuullisuutta ja vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

–  Valtio tukee ja kantaa vastuuta pienistä yrityksistä, jotka eivät pysty itse selviytymään, mutta tarvitsevatko isot pörssiyritykset valtion tukea? Halme kysyy. –  Voitaisiinko irtisanomisten sijaan leikata tasapuolisesti myös ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita?  

Julkisuudessa käydään liian vähän keskustelua oikeudenmukaisesta palkitsemisesta ja siitä, kuinka kollektiivisesti vastuuta kannetaan yrityksissä.

Halme sanoo, että Suomessakin on menty kohti hyvin korkeita ylimmän johdon palkkioita. Kuitenkaan tutkimukset eivät tue sitä, että kohtuuttoman suuret ylimmän johdon palkat ja palkkiot parantaisivat yrityksen menestystä.


Teksti: Kirsi Ristaniemi

Lisää aiheesta: Työelämä

Kuka tukee työelämän haasteissa?

Kohdellaanko eri työntekijäryhmiä työpaikallasi yhdenvertaisesti ja sukupuolia tasavertaisesti? Saavatko naiset samaa palkkaa kuin miehet samoista ja yhtä vaativista tehtävistä?

Lue lisää

Työehtosopimus turvaa riittävän vapaa-ajan

Mitä tekemistä työehtosopimuksella on työajan kanssa?

Lue lisää

Tradenomit ovat ammattikorkeakouluille voimavara

Jäsenistämme n. 200 työskentelee ammattikorkeakouluissa moninaisissa tehtävissä: pääasiassa hallinnon ja tukipalvelujen asiantuntijatehtävissä. Julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut käydään ensi keväänä. Palkkojen lisäksi ratkaistaan muitakin työ- ja virkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä, joilla on valtava merkitys tradenomien arkeen.

Lue lisää

Työehtosopimus takaa palkan myös perhevapaan tai sairauden aikana

Työehtosopimus toimii turvana myös työelämän yllättävissä tilanteissa.

Lue lisää

Taipuvatko työehtosopimukset uuteen perhevapaajärjestelmään?

Perhevapaat ovat epäilemättä sopimuskierroksen mielenkiintoisin yksittäinen työehtokysymys.

Lue lisää