Vastuulliset yritykset menestyvät useilla mittareilla

29.7.2020 | Työelämä

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Koronakriisi pakottaa yritykset pohtimaan päätöksiensä vastuullisuutta uudella tavalla.

Vastuullisuus on menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Se on sitä, että yritys kantaa ydintoiminnallaan vastuuta ympärillään olevasta yhteiskunnasta. Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla. Jokaisen yrityksen on tärkeää itse määritellä, mitä vastuullisuus edellyttää sen toiminnassa. Painopisteisiin vaikuttavat yrityksen koko, sen toimiala, sidosryhmät sekä toimintaympäristö. Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.

Asiakkaat vaativat vastuullisuutta

Tutkimusten mukaan kestävä liiketoiminta antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin.

–  Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sillä niillä on paremmat riskienhallintaprosessit, sanoo kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

– Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sanoo Sonja Finér.

– Vastuulliset yritykset ovat usein tuottavampia, sanoo Sonja Finér.

Liiketoiminnan vastuullisuus kasvattaa lisäksi yrityksen arvoa, brändiä ja mainetta. Finér kuitenkin toivoisi, ettei vastuullisuus määräytyisi pelkästään markkinoilla vaan siihen tulisi sitova lainsäädäntö. Kuluttajat ovat koko ajan tietoisempia ja olettavat, että yrityksen perusasiat vastuullisuuden osalta ovat kunnossa. Aiemmin saatettiin ajatella, että kuluttaja maksaa siitä enemmän, että kahvipavut ovat vastuullisesti tuotettuja ja lapsityöriskiä ei ole.  

–  Nykyään oletetaan automaattisesti, että kahviyritys on varmistanut, ettei tuotannossa ole käytetty lapsityövoimaa, Finér kuvailee.

Myös taustalla vaikuttava ilmastokriisi heijastuu yrityksiin ja niiden yhteiskuntavastuuseen. Finér uskoo, että yritykset, jotka pystyvät ensimmäisten joukossa olemaan hiilineutraaleja, tulevat menestymään ja saavat siitä kilpailuetua. 

Sidosryhmien odotukset

Vastuullinen yritys sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Nyt koronakriisin aikaan sidosryhmien vaatimukset yrityksille saattavat olla ristiriidassa ja yritykset joutuvat tekemään uudenlaisia päätöksiä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä sekä pohtimaan niiden vaikutuksia ja vastuullisuutta.

Minna Halme peräänkuuluttaa nyt vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

Minna Halme peräänkuuluttaa nyt vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

Julkisuudessa on puhuttu kevään aikana yritysten vuokrahelpotuksista. Perivätkö vuokranantajat vuokria entiseen tapaan, vaikka vuokralaisena oleva yritys on joutunut pienentämään liiketoimintaansa koronakriisin vuoksi.

–  Vuokranantaja joutuu pohtimaan, onko se vuokralaistaan kohtaan vastuullinen vai haluaako yritykselleen maksimaalisen tuoton, jotta voi palkita osakkeenomistajat, pohtii vastuullisen
liiketoiminnan professori Minna Halme.

Vastuullisuutta osakkeenomistajilta

Pidemmän aikavälin haasteena on talouden suistuminen ja edessä häämöttävä lama, josta ei vielä tiedetä, kuinka pitkä siitä tulee ja miten yritykset nousevat jaloilleen. Valtion tukea tarvitaan, mutta miten se riittää kaikille. Professori Halme peräänkuuluttaakin nyt vastuullisuutta ja vastuun kantoa yritysten osakkeenomistajilta.

–  Valtio tukee ja kantaa vastuuta pienistä yrityksistä, jotka eivät pysty itse selviytymään, mutta tarvitsevatko isot pörssiyritykset valtion tukea? Halme kysyy. –  Voitaisiinko irtisanomisten sijaan leikata tasapuolisesti myös ylimmän johdon palkkoja ja palkkioita?  

Julkisuudessa käydään liian vähän keskustelua oikeudenmukaisesta palkitsemisesta ja siitä, kuinka kollektiivisesti vastuuta kannetaan yrityksissä.

Halme sanoo, että Suomessakin on menty kohti hyvin korkeita ylimmän johdon palkkioita. Kuitenkaan tutkimukset eivät tue sitä, että kohtuuttoman suuret ylimmän johdon palkat ja palkkiot parantaisivat yrityksen menestystä.


Teksti: Kirsi Ristaniemi

Lisää aiheesta: Työelämä

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. työehtojen ja -olojen kehittämiseen, työssäjaksamiseen, työpaikan kulttuuriin ja palkkauksen kehitykseen.

Lue lisää

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

5 hyvää syytä kuulua ammattiliittoon

Onko ammattiliiton jäsenmaksua järkeä maksaa ja mitä rahalla oikeastaan saa? Liitto tarjoaa apua työllistymiseen ja lakimiehet auttavat työelämän kiistoissa. Liitot neuvottelevat työnantajien kanssa oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työehdot ja palkkauksen.

Lue lisää