Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus ja tehtävä!

14.9.2023 | Työelämä

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä puhuminen on viime aikoina ollut pinnalla. Asiat eivät voi kuitenkaan jäädä pelkän puheen tasolle. Jokaisen on voitava olla oma itsensä ja tuntea olonsa turvalliseksi etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon, sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiinsa katsomatta. 

Laki velvoittaa työnantajaa edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää

Työpaikoilla laki pakottaa työnantajan edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää. Tämän hetkiseen julkiseen keskusteluun peilaten on keskeistä, että työpaikoilla tarkistetaan yhdenvertaisuussuunnitelman ajantasaisuus ja tiedotetaan työntekijöitä sen olemassaolosta. Oleellista suunnitelmassa on, että se ei ole vain paperi intranetin syövereissä, vaan tosiasiallisesti ohjaa yhdenvertaisuuden edistämistä. Tarkista työpaikkasi suunnitelma ja nosta keskusteluun siinä mainitut asiat, jos huomaat niiden junnaavan paikallaan.

Vähintään 30 hengen työpaikoillla yhdenvertaisuutta edistävät toimet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Työpaikan ollessa kooltaan pienempi, on työnantaja velvollinen edistämään yhdenvertaisuutta, mutta suunnitelman kirjaaminen ei ole välttämätöntä, joskin sallittua ja toivottavaa. Yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteena on, että työpaikalla on syrjimättömät menettelytavat esimerkiksi rekrytoinnissa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkkauksessa sekä osaamisen ja työyhteisön kehittämisessä.

Jokainen meistä voi edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla

Vaikka työpaikoilla tehdään lakisääteistä työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, myös työyhteisöjen tavassa puhua arvostavasti ja kunnioittavasti jokaikisestä ihmisestä on valtava merkitys. Työntekijöillä voi myös olla tiedostettuja tai tiedostamattomia ennakkoluuloja ja asenteita, jotka johtavat syrjivään toimintaan. Jokaisen meistä on puututtava rohkeasti syrjivään puheeseen, käytökseen ja työpaikan toimintatapoihin. Ilman meitä jokaista työelämä ei muutu paremmaksi! 

Me Tradenomeissa emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai rasismia työpaikoilla tai yhteiskunnassamme. Seisomme yhdenvertaisen työelämän takana, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja työskennellä turvallisessa ilmapiirissä. Jos sinuun itseesi kohdistuu työpaikalla syrjintää, olethan rohkeasti yhteydessä työsuhdeneuvontaamme!

Blogi: Julia Lauren

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Olemme erilaisia ja hyvä niin

Palautumisen merkitys työssä: kohti parempaa työhyvinvointia

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Poliitikot välttelevät mielenterveysongelmien käsittelyä

Työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyssyillä hakevista jopa 38 prosenttia on alle 34-vuotiaita. Miksi tilannetta ei saada korjatuksi?

Lue lisää

Lakko-oikeuden rajaaminen ei saa kannatusta

Lakko-oikeuden rajaamisen sijaan on syytä kääntää katse työelämän hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuosittain 11 miljardin euron kustannukset.

Lue lisää

Mitä jos Orpon hallitus sinnitteleekin neljä vuotta?

Olemme 0siirtymässä vakaasta työmarkkinasta poukkoilevaan työmarkkinapolitiikkaan, johon poliitikot entistä enemmän tuovat impulsseja poliittisesta ilmastosta riippuen.

Lue lisää

Työehtosopimus on lomarahan tae

Kesälomat ovat taas ovella. Suomalainen palkansaaja on tottunut saamaan lomarahaa, jota moni pitää itsestäänselvyytenä. Täytyykö lomarahaa maksaa lain mukaan?

Lue lisää

Olemme erilaisia ja hyvä niin

Työelämä on parempaa, kun kaikenlaisia ihmisiä organisaatiossa kohdellaan yhtä hyvin. Siitä on tutkitusti myös hyötyä. Monimuotoisen organisaation johtaminen on taito, jonka voi oppia.

Lue lisää