Raskaus- ja vanhempainvapaa

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio Kelan raskaus- ja vanhempainrahapäätöksestä

Hakemuksessa tulee ilmoittaa:
Palkallisen jakson kesto raskausvapaan alussa (ilmoitettava myös, jos palkallista jaksoa ei ole) sekä mahdolliset palkalliset vuosilomajaksot

Huomioitavaa:
Alennushakemuksen voit lähettää heti saatuasi Kelan päätöksen raskaus- ja vanhempainrahasta. Jäsenmaksualennuksen keston määrittelyä varten tarvitsemme tiedot alennukseen oikeuttavan jakson alkamis- ja päättymispäivämääristä eli palkattoman jakson kestosta. Neuvolassa annettu raskaustodistus ei käy hakemuksen liitteeksi.

Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee raskausvapaan aikana sitä ajanjaksoa, jolta ei makseta ollenkaan palkkaa. Raskaus- tai vanhempainvapaan alussa on useimmiten jakso, jonka aikana palkkaa vielä maksetaan, joten tältä ajalta oikeutta jäsenmaksualennukseen ei ole. Mikäli palkallisen jakson kestoa ei ole mainittu Kelan päätöksessä eikä sitä ilmene hakemuksesta, oletetaan alennushakemuksen käsittelyssä sen kestoksi kolme kuukautta. Myös palkallisen vuosiloman ajalta peritään normaali jäsenmaksu.

Jäsenmaksualennuksen voi saada myös hoitovapaan ajalle. Vanhempainvapaan muuttuessa hoitovapaaksi tulee alennukselle hakea jatkoa uudella hakemuksella, jonka liitteenä tulee toimittaa kopio Kelan lastenhoidon tukea koskevasta päätöksestä. Ks. tarkemmat ohjeet kohdasta Hoitovapaa.