Hoitovapaa

Alennusta haetaan asiointipalvelussamme.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa:
Kopio Kelan lastenhoidon tukea koskevasta päätöksestä

Hakemuksessa tulee ilmoittaa:
Mahdolliset palkalliset vuosilomajaksot hoitovapaan aikana sekä hoitovapaan suunniteltu kesto/töihin paluun ajankohta

Huomioitavaa:
Oikeus jäsenmaksualennukseen koskee ainoastaan palkatonta jaksoa. Palkallisen vuosiloman ajalta peritään normaali jäsenmaksu.

Mikäli hoitovapaa jatkuu pidempään kuin hakemuksen liitteenä olleesta Kelan päätöksestä ilmenee, tulee alennuksen jatkamista varten lähettää kopio uudesta Kelan päätöksestä, josta hoitovapaan jatkuminen ilmenee.

Jos uusi äitiysvapaa alkaa hoitovapaan vielä jatkuessa, muutetaan alennusperusteeksi äitiysvapaa. Muutoksen käsittelyä varten tulee lähettää uusi hakemus liitteineen; ks. tarkemmat ohjeet kohdasta Äitiys- ja vanhempainvapaa.