Matka- ja tapaturmavakuutus

Jäsenyyteen sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.

Vakuutettuina ovat Tradenomien täysjäsenet sekä kulta-/ ja musta-tasojen opiskelijajäsenet.Matkustajavakuutuksen piiriin menevät vahingot korvataan ilman euromääräistä ylärajaa, mutta tapaturmavakuutuksessa korvauksille on määritelty ylärajat. 

Tradenomien jäsenkortti toimii matkustajavakuutuskorttina. Vakuutuksen numero on mainittu kortissa ja se on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat jäsenet, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa. Vanhempiensa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sekä isovanhempien mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Vakuutuskorvauksia voi kuitenkin hakea vain yhdestä vakuutuksesta, jos molemmat vanhemmat ovat Tradenomien jäseniä.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana syntyneen sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Lisäksi vakuutuksesta korvataan Ifin hyväksymä kuljetus kotimaahan sairaus- ja kuolemantapauksissa sekä näiden aiheuttaman matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Sairauden hoitokuluja korvataan korkeintaan 90 vuorokauden ajalta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta yksittäisen vapaa-ajan matkan alkamisesta. Jos matka kestää yli 45 vuorokautta, kysy vakuutusmahdollisuuksia If Vahinkovakuutusyhtiöstä.

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike ja se on normaali If:n vakuutustuote.

Turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta

Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6182 euroa tapaturmaa kohti. Vakuutuksen omavastuuosuus on 100 euroa/tapaturma.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalta

Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 22 072 euroa tapaturmaa kohti. Summasta maksetaan korvausta lääketieteellisen haitta-asteen mukaan. Vakuutusehtojen kohdasta 3.9 poiketen turvasta ei makseta kaksinkertaista korvausta.

Turva tapaturmaisen kuoleman varalta

Korvaus tapaturmaisesta kuolemasta on 11 037 euroa.

Vakuutus ei sisällä päivärahaa. Tarkempaa tietoa vakuutuksen yksityiskohdista löydät vakuutusehdoista. Yleisistä ehdoista poiketen järjestön ottamien tapaturmavakuutusten edunsaajina ovat aina omaiset.

Vakuutusturva myös lapsille

Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa.

Näin haet korvausta

Tradenomien jäsenet voivat hakea korvausta If:n Omien sivujen kautta, vaikkei järjestön ottamaa vakuutusta näykään omien vakuutusten joukossa. Sivuilla on ”ilmoita vahingosta”-kohta, josta jäsen valitsee esimerkiksi matkalla sattuneen vahingon korvaushakemuksen. Hakemuslomakkeessa on erillinen kohta, jossa kysytään jäsenen järjestöä. Jos vahinkoilmoituksen täyttänyt jäsen valitsee tuohon kohtaan Tradenomit, menee korvaushakemus Liittovakuutukseen.

Liittovakuutuksen matkustajavakuutustodistusta ei Omilta sivuilta valitettavasti saa. Tämä liittyy siihen, ettei liiton vakuutusturva näy jäsenien henkilökohtaisilla sivuilla vakuutuskokonaisuutena. Mikäli tarvitset todistusta, soita Ifin asiakaspalveluun 010 19 19 19 (ma-pe klo 8-20).

Omat sivut saa käyttöönsä, vaikkei jäsenellä olisi henkilökohtaisia vakuutuksia Ifissä. Palvelun saa käyttöönsä soittamalla Ifin asiakaspalveluun.

Järjestövakuutus

Tradenomit on vakuuttanut jäsenensä myös liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina ovat järjestö, sen jäsenjärjestöt, sekä niiden jäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.

Lisätietoja vakuutuseduista saat suoraan If:n sivuilta: http://www.if.fi/tral.

Myös mahdolliset vahinkoilmoitukset voit tehdä samassa osoitteessa tai hankkia lisävakuutuksia itsellesi! Vakuutusturva on sidottu Tradenomien jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan järjestöstä, vakuutusturva päättyy välittömästi.