Usein kysyttyä vakuutuksista

Mitä vakuutuksia jäsenyyteen sisältyy?

Täysjäsenyyteen sekä kulta- ja mustatason opiskelijajäsenyyteen sisältyy vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus. Lisäksi jäsenet saavat tuntuvia alennuksia muista vakuutuksista.

Minulla on jo ennestään voimassa vakuutuksia, jotka ovat päällekkäisiä Tradenomien vakuutusten kanssa. Voinko saada Tradenomien jäsenyyden ilman vakuutuksia?

Tradenomien jäsenyyteen sisältyviä vakuutuksia ei voi erikseen irtisanoa, vaan ne alkavat ja päättyvät samanaikaisesti jäsenyyden kanssa. Mikäli sinulla on muita vastaavia vakuutuksia, kannattaa näiden vakuutusten tarpeellisuus selvittää ja irtisanoa päällekkäiset vakuutukset. Tradenomien jäsenyyteen sisältyvät vakuutukset ovat laajuudeltaan hyvin kattavia, joten muille samanlaisille vakuutuksille ei yleensä ole tarvetta. Huomioithan myös, että työelämän oikeusturva- ja vastuuvakuutusta et voi saada muuten kuin ammattiliiton kautta. Kotivakuutuksiin sisältyvät oikeusturvavakuutukset eivät korvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvistä riita-asioista aiheutuneita kuluja.  

Miten voin selvittää, mitä kaikkia tilanteita Tradenomien vakuutukset kattavat?

Tradenomit ei voi ottaa kantaa vakuutusehtoihin, esim. vakuutuksen voimassaoloon yksittäistapauksissa tai vakuutuksen voimassaolon rajoituksiin siltä osin kuin asiaa ei ole sanatarkasti määritelty voimassaolevissa vakuutusehdoissa. Yksityiskohtaisempien tai tiettyä tilannetta koskevien vakuutustiedustelujen osalta tulee kääntyä If Vahinkovakuutusyhtiön asiakaspalvelun puoleen.

Tradenomien jäsenilleen ottamien vakuutusten voimassaolevat vakuutusehdot löytyvät If:n jäsensivultamme osoitteesta http://www.if.fi/tral.

Kuinka kattava Tradenomien tapaturma- ja matkustajavakuutus on?

Tapaturmavakuutuksessa on 100 euron omavastuuosuus, matkustajavakuutuksessa omavastuuta ei ole ollenkaan. Tapaturmakorvauksille on määritelty euromääräiset ylärajat; matkustajavakuutuksesta vahingot  korvataan ilman euromääräistä ylärajaa. Matkustajavakuutus kattaa matkan aikana tapahtuneista sairastumisista tai tapaturmista aiheutuneet hoitokulut sekä sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen aiheuttamat kulut. Vakavissa sairaustapauksissa tai kuolemantapauksissa matkustajavakuutuksesta korvataan myös kotiinkuljetuskulut ulkomailta Suomeen. Nimensä mukaisesti matkustajavakuutus on henkilövakuutus, joten matkatavarat eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin. Matkatavaravakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen tai luottokorttiyhtiön vakuutukseen, joiden ehdot kannattaa selvittää ennen erillisen matkatavaravakuutuksen ottamista.

Missä kaikkialla Tradenomien matkustajavakuutus on voimassa?

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on voimassa sekä kotimaassa että ulkomailla riippumatta siitä, mihin maahan ulkomaanmatka kohdistuu.

Tarvitsenko matkustajavakuutuksen voimassaolosta todistuksen matkalle lähtiessäni?

Tradenomien jäsenkortti (mobiilikortti tai painettu jäsenkortti) toimii vakuutustodistuksena matkalla. Vakuutuksen numero ja vakuutusyhtiön tiedot löytyvät kortista. Mikäli sinulla ei ole jäsenkorttia, voit tilata sen täältä. Mikäli et ole ehtinyt saada jäsenkorttia ennen matkalle lähtöä, et välttämättä tarvitse myöskään erillistä vakuutustodistusta. Vakuutuksen voimassaolo matkalla ei ole riippuvainen vakuutustodistuksesta, vaan vakuutus on voimassa automaattisesti jäsenyyden perusteella. Vakuutuskorvausten hakemiseen liittyen löydät ohjeistusta kohdasta Miten toimin matkalla, jos sairastun tai minulle sattuu tapaturma?

Viisumia hakiessasi tarvitset useimmiten erillisen todistuksen matkustajavakuutuksen voimassaolosta. Vakuutustodistusta ei voida antaa Tradenomien toimistolta, vaan se tulee pyytää suoraan If Vahinkovakuutusyhtiön asiakaspalvelusta.

Miten toimin matkalla, jos sairastun tai minulle sattuu tapaturma?

Tradenomien jäsenet on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiön vakuutuksilla. Sairaustapauksen tai tapaturman sattuessa voit asioida matkakohteessa vakuutusyhtiön sopimuslääkäriasemalla, jossa kulut voidaan laskuttaa jäsenkortin vakuutustietojen perusteella suoraan vakuutusyhtiöltä. Voit tarkistaa If Vahinkovakuutusyhtiön nettisivuilta, onko matkakohteessasi sopimuslääkäriasemaa. Mikäli matkakohteessa ei ole sopimuslääkäriasemaa tai sinulla ei ole jäsenkorttia/vakuutustodistusta matkalla mukana, tulee lääkäri- tms. kulut maksaa paikan päällä itse ja korvausta hakea jälkikäteen vakuutusyhtiöstä. If:n korvauspalvelu toimii pääsääntöisesti hyvin ripeästi, joten maksaessasi kulut luottokortilla ehdit todennäköisesti saada vakuutuskorvauksen jo ennen laskun erääntymistä. Kotimaanmatkoilla kulut maksetaan aina ensin itse ja korvaus haetaan jälkikäteen.

If:n jäsensivuilta osoitteesta http://www.if.fi/tral löydät yksityiskohtaisempaa ohjeistusta mm. toimimiseen hätätilanteessa ulkomaanmatkalla.

Miten korvaushakemuksen tekeminen tapahtuu?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tai matkustajavakuutuksen vakuutuskorvauksia tulee hakea suoraan If Vahinkovakuutusyhtiöstä eli korvaushakemusta ei tarvitse toimittaa Tradenomien toimistolle.  Korvausten hakeminen tapahtuu If:n nettisivujen kautta, jossa palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Korvaushakemuksen lähettämisen yhteydessä liitteitä ei tarvitse vielä toimittaa, vaan If pyytää niitä tarvittaessa asian käsittelyä varten. Asiaan liittyvät dokumentit (mm. lääkärintodistukset ja kuitit kuluista) tulee kuitenkin säilyttää korvauspäätöksen saamiseen saakka. If:n korvauspalvelu toimii hyvin ripeästi, korvauspäätöksen saa yleensä muutamassa päivässä.  

Ovatko lapseni myös vakuutettuina?

Matkustajavakuutus on voimassa myös mukanasi matkustavilla alle 20-vuotiailla lapsillasi. Jos molemmat vanhemmat ovat Tradenomien jäseniä, voi lasten sairastumisista tai tapaturmista johtuvien kulujen korvauksia hakea vain jommankumman vanhemman vakuutuksesta. Jos lapsi matkustaa yksin tai toisen vanhemman mukana, joka ei ole Tradenomien jäsen, ei vakuutus ole tällöin voimassa.

Onko vakuutusten voimassaolossa rajoituksia urheiluharrastuksissa?

Tradenomien jäsenvakuutuksia koskevissa, If Vahinkovakuutusyhtiön määrittelemissä henkilövakuutusehdoissa on useita urheilulajeja suljettu pois vakuutusten voimassaolon piiristä. Voimassaolevat vakuutusehdot, joissa nämä rajoitukset on määritelty, löytyvät If:n jäsensivultamme osoitteesta http://www.if.fi/tral.

Haluan käyttää Tradenomien oikeusturvavakuutusta. Miten minun tulee toimia?

Työ- tai virkasuhteeseen liittyvässä riitatilanteessa ota aina ensiksi yhteyttä työsuhdeneuvontaamme. Tradenomien lakimies käy kanssasi läpi oikeusturvavakuutuksen ehdot ja selvittää soveltuuko oikeusturvavakuutus kyseessä olevaan tilanteeseen. Lopullisen päätöksen oikeusturvavakuutuksen myöntämisestä tekee vakuutusyhtiö.

Korvaako Tradenomien oikeusturvavakuutus oikeudenkäyntikuluja yksityiselämän oikeudellisissa asioissa?

Jäsenyyteen sisältyvä oikeusturvavakuutus korvaa kuluja riita-asioissa, jotka koskevat jäsenen työ- tai virkasuhdetta. Oikeusturvavakuutus ei korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yksityiselämän oikeudellisia ongelmia koskevissa tilanteissa. Yksityiselämän oikeudellisia riitatilanteita koskeva oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen, joka ei kuitenkaan vastaavasti korvaa työ- tai virkasuhteita koskevista riita-asioista aiheutuneita kuluja.