Valtuustovaalit

Keväällä 2020 käydään valtuustovaalit, joissa valitaan valtuuston jäsenet seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle. Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, jossa on yhteensä 35 jäsentä. Valtuuston nykyisen kokoonpanon löydät täältä.

Mitä valtuusto tekee?

 • Ylintä päätösvaltaa käyttävä elin
 • 30 jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä
 • vahvistaa strategiset linjaukset, käsittelee talousarviot sekä toimintasuunnitelmat
 • valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitsee liitolle hallituksen järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitaan kolmen vuoden välein sähköisellä jäsenvaalilla
 • valtuustovaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa
 • opiskelijajäsenet valitsee Tradenomiopiskelijat
 • kausi kolmivuotinen, kokouksia pääsääntöisesti kaksi vuodessa

Kuka voi asettua ehdolle ja äänestää?

Jokainen vaalikelpoinen jäsen voi asettua valtuustovaaleissa ehdolle, toimia valitsijayhdistyksen jäsenenä ja äänestää. Kullakin vaalikelpoisella jäsenellä on käytössään vaaleissa yksi ääni. Vaalikelpoisia ovat 28.2.2020 mennessä liittyneet jäsenet ja kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä tulee olla jäsenmaksut maksettuna edellisiltä kalenterivuosilta. Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet eivät ole vaalikelpoisia eli he eivät voi asettua ehdolle tai äänestää. Vaalilla valitaan 30 varsinaista jäsentä valtuustoon.

Opiskelijajäsenet (5 jäsentä) valtuustoon nimittää Tradenomiopiskelijat. Lisätietoja valtuuston opiskelijajäseneksi hakeutumisesta julkaisemme myöhemmin.

Valtuustovaalien 2020 aikataulu

 • 29.2. mennessä liittyneet ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja edellisiltä kalenterivuosilta, ovat vaalikelpoisia.
 • 2.3. Vaalilautakunta laatii vaaliluettelon.
 • 3. - 10.3. Vaaliluettelo on nähtävissä liiton toimistolla.
 • 10.3. Ehdokasasettelu alkaa.
 • 17.3. Vaaliluettelon moiteaika päättyy.
 • 18.3. Vaaliluettelo lainvoimainen.
 • 23.3. klo 16 ehdokasasettelu päättyy.
 • 24.3. Ehdokasnumerot arvotaan
 • 26.3. klo 16 ehdokkaiden toimitettava tietonsa lehdessä sekä verkkosivuilla julkaistaviksi.
 • 20.4. klo 9 äänestysaika alkaa.
 • 8.5. klo 16 äänestysaika päättyy. Äänten lasku alkaa ja tulos vahvistetaan. Tulokset julkaistaan verkkosivuilla ääntenlaskennan valmistuttua.
 • Elokuu: valtuuston järjestäytymiskokous Helsingissä
  - kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - kokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus

Suhteellinen vaalitapa
Valtuustovaaleissa käytetään suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa. Ehdokkaiden läpimenomahdollisuuksien parantamiseksi valitsijayhdistykset voivat perustaa keskenään vaaliliittoja tai vaalirenkaita. Vaaliliittoa kannattaa harkita ennen kaikkea sellaisen ryhmän kanssa, jonka intressit ovat lähellä omia tavoitteita. Esimerkiksi Jäsen A, Jäsen B ja Jäsen C muodostavat valitsijayhdistyksen, jonka nimi on ”Jäsenenä saat enemmän” ja asettavat ehdokkaaksi valtuustovaaliin Jäsenen A. Jäsenet A, B ja C eivät voi toimia muissa valitsijayhdistyksissä. Katso esimerkki tästä.


Vaaleja valmistelemaan on asetettu sääntöjen määräämä vaalilautakunta, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jouni Leivo ja sihteerinä työsuhdelakimies Niina Riipinen.

Päivitämme tälle sivulle tarkempaa informaatiota vaaleista ja aikatauluista lähiaikoina.