Valtuustovaalit

Kuka päättää, millaisia palveluja ja etuja Tradenomit tarjoaa? Missä päätetään jäsenmaksusta? Ketkä päättävät, mihin suuntaan yhteisömme on menossa ja millaisia asioita jäsenistön puolesta ajetaan? Näistä kaikista päättää valtuusto, joka on liittomme ylin päättävä elin.

Keväällä 2020 käydään valtuustovaalit, joissa valitaan valtuuston jäsenet seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle. Valtuustossa on yhteensä 35 jäsentä, johon 30 edustajaa valitaan sähköisellä vaalilla kolmen vuoden välein. Viisi opiskelijaedustajaa nimittää Tradenomiopiskelijat erillisen hakumenettelyn kautta. Valtuuston nykyisen kokoonpanon löydät täältä ja lisätietoa valtuuston tehtävistä tältä sivulta.

Vaalien äänestysaika on 20.4.-8.5. Linkki äänestysjärjestelmään julkaistaan tällä sivulla ennen äänestysajan alkamista. Äänestämistä varten tarvitset verkkopankki tunnuksesi. Kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä on käytössään yksi ääni. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Valtuustovaalien ehdokkaat

Ehdokasasettelu päättyi 26.3., minkä jälkeen vaalilautakunta vahvisti ehdokaslistan. Vaaleihin ehdokkaita asetti yhdeksän valitsijayhdistystä, jotka muodostavat myös kolme vaalirengasta. Ehdokkaita on yhteensä 86, joihin voit tutustua tarkemmin sivullamme sekä huhtikuussa ilmestyvässä Tradenomi-lehdessä.

 


Kuka voi asettua ehdolle ja äänestää?

 • Jokainen vaalikelpoinen jäsen voi asettua valtuustovaaleissa ehdolle, toimia valitsijayhdistyksen jäsenenä ja äänestää.
 • Kullakin vaalikelpoisella jäsenellä on käytössään vaaleissa yksi ääni. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.
 • Vaalikelpoisia ovat 29.2.2020 mennessä liittyneet jäsenet ja kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä tulee olla jäsenmaksut maksettuna edellisiltä kalenterivuosilta.
 • Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet eivät ole vaalikelpoisia eli he eivät voi asettua ehdolle tai äänestää.
 • Vaalilla valitaan 30 varsinaista jäsentä valtuustoon.
 • Vaaleihin ehdokkaita voivat asettaa vain valitsijayhdistykset.
 • Ehdokasasettelu alkaa 10.3. kello 9.00 ja päättyy 23.3. kello 16.00.
 • Ehdokkaat voivat perustaa uuden valitsijayhdistyksen tai liittyä jo perustettuun valitsijayhdistykseen. Listan perustetuista valitsijayhdistyksistä löydät ehdokasasettelusta kertovalta sivulta.
 • Opiskelijajäsenet (5 jäsentä) valtuustoon nimittää Tradenomiopiskelijat. Lisätietoja valtuuston opiskelijajäseneksi hakeutumisesta löydät Tradenomiopiskelijoiden sivuilta.

 

Vaalimateriaalit ja ehdokasesittelyt

Olemme koonneet vinkkejä ja materiaaleja vaalityön tueksi. Täältä löydät materiaaleja valitsijayhdistyksille ja ehdokkaille.

Ehdokkaat ja valitsijayhdistykset esitellään verkkosivuillamme sekä Tradenomi-lehdessä. Keräämme nämä tiedot kuvan kera ehdokkailta sähköisellä lomakkeella, jonka löydät täältä. Jotta esittelyt ehtivät lehteen, tarvitsemme ehdokkaiden tiedot viimeistään 26.3. kello 16.00 mennessä.

Valtuustovaalien 2020 aikataulu

 • 29.2. mennessä liittyneet ja joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja edellisiltä kalenterivuosilta, ovat vaalikelpoisia.
 • 2.3. Vaalilautakunta laatii vaaliluettelon.
 • 3. - 10.3. Vaaliluettelo on nähtävissä liiton toimistolla.
 • 10.3. Ehdokasasettelu alkaa.
 • 17.3. Vaaliluettelon moiteaika päättyy.
 • 18.3. Vaaliluettelo lainvoimainen.
 • 23.3. klo 16 ehdokasasettelu päättyy.
 • 24.3. Ehdokasnumerot arvotaan
 • 26.3. klo 16 ehdokkaiden toimitettava tietonsa lehdessä sekä verkkosivuilla julkaistaviksi.
 • 20.4. klo 9 äänestysaika alkaa.
 • 8.5. klo 16 äänestysaika päättyy. Äänten lasku alkaa ja tulos vahvistetaan. Tulokset julkaistaan verkkosivuilla ääntenlaskennan valmistuttua.
 • 22.-23.8. valtuuston järjestäytymiskokous Helsingissä
  - kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - kokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus

Mitä valtuusto tekee?

 • Ylintä päätösvaltaa käyttävä elin
 • 30 jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä
 • vahvistaa strategiset linjaukset, käsittelee talousarviot sekä toimintasuunnitelmat
 • valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitsee liitolle hallituksen järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitaan kolmen vuoden välein sähköisellä jäsenvaalilla
 • valtuustovaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa
 • opiskelijajäsenet valitsee Tradenomiopiskelijat
 • kausi kolmivuotinen, kokouksia pääsääntöisesti kaksi vuodessa

Vaaleja valmistelemaan ja valvomaan on asetettu sääntöjen määräämä vaalilautakunta, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jouni Leivo ja sihteerinä lakiasiainjohtaja Niina Riipinen.