Valtuustovaalit

Kuka päättää, millaisia palveluja ja etuja Tradenomit tarjoaa? Missä päätetään jäsenmaksusta? Ketkä päättävät, mihin suuntaan yhteisömme on menossa ja millaisia asioita jäsenistön puolesta ajetaan? Näistä kaikista päättää valtuusto, joka on liittomme ylin päättävä elin.

Keväällä 2020 käytiin valtuustovaalit, joissa valittiin valtuuston jäsenet seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle. Valtuustossa on yhteensä 35 jäsentä, johon 30 edustajaa valitaan sähköisellä vaalilla kolmen vuoden välein. Viisi opiskelijaedustajaa nimittää Tradenomiopiskelijat erillisen hakumenettelyn kautta. 

 

Äänestysaika päättyi 8.5. kello 16.00, minkä jälkeen vaalilautakunta vahvisti vaalien tuloksen. Uuden valtuuston kokoonpanon löydät täältä.

Onnittelumme valituille, kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäjille!

 

Äänestysohjeet

Äänestäminen tapahtui sähköisesti 20.4. klo 9.00 - 8.5. klo 16.00 välisenä aikana. Järjestelmän toimitti eVaali.fi. Jokainen vaalikelpoinen jäsen saattoi äänestää järjestelmän kautta haluamaansa ehdokasta.

Annettua ääntä ei voida yhdistää äänestäjään. Järjestelmään kirjauduttiin pankkitunnusten avulla.Tunnistautumista varten käytettävissä olleet pankit olivat OP-Pohjola, Nordea, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, Säästöpankki, POP Pankki, Handelsbanken, OmaSp sekä Ålandsbanken.

Jos äänestäjä ei voinut käyttää sähköistä järjestelmää, hänelle lähetettiin pyynnöstä äänestysliput postitse kotiin. Lippu postitettiin siihen osoitteeseen, joka on merkitty jäsenrekisteriimme. Paperiset äänestysliput tuli toimittaa Tradenomien toimistolle 8.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä oli käytössään yksi ääni. Vaaleissa noudatettiin suhteellista vaalitapaa.

Valtuustovaalien ehdokkaat

Ehdokasasettelu päättyi 26.3., minkä jälkeen vaalilautakunta vahvisti ehdokaslistan. Vaaleihin ehdokkaita asetti yhdeksän valitsijayhdistystä, jotka muodostavat myös kolme vaalirengasta. Ehdokkaita oli yhteensä 86, joihin saattoi tutustua tarkemmin sivullamme sekä huhtikuussa ilmestyneessä Tradenomi-lehdessä.

Tradenomien valtuustovaaleissa ehdolla olleet

Voit tutustua valitsijayhdistyksiin ja vaalirenkaisiin tästä.


Kuka saattoi asettua ehdolle ja äänestää?

 • Jokainen vaalikelpoinen jäsen saattoi asettua valtuustovaaleissa ehdolle, toimia valitsijayhdistyksen jäsenenä ja äänestää.
 • Kullakin vaalikelpoisella jäsenellä oli käytössään vaaleissa yksi ääni. Vaaleissa noudatettiin suhteellista vaalitapaa.
 • Vaalikelpoisia olivat 29.2.2020 mennessä liittyneet jäsenet ja kaikilla vaalikelpoisilla jäsenillä tuli olla jäsenmaksut maksettuna edellisiltä kalenterivuosilta.
 • Opiskelija- ja eläkeläisjäsenet eivät olleet vaalikelpoisia eli he eivät voineet asettua ehdolle tai äänestää.
 • Vaalilla valittiin 30 varsinaista jäsentä valtuustoon.
 • Ehdokkaita vaaleihin saattoivat asettaa vain valitsijayhdistykset.
 • Ehdokasasettelu alkoi 10.3. kello 9.00 ja päättyi 23.3. kello 16.00.
 • Ehdokkaat saattoivat perustaa uuden valitsijayhdistyksen tai liittyä jo perustettuun valitsijayhdistykseen. 
 • Opiskelijajäsenet (5 jäsentä) valtuustoon nimitti Tradenomiopiskelijat erillisen hakumenettelyn kautta. Lisätietoja valtuuston opiskelijajäsenten hakumenettelystä löydät Tradenomiopiskelijoiden sivuilta.

 

Ehdokasesittelyt

Ehdokkaat ja valitsijayhdistykset esiteltiin verkkosivuillamme sekä Tradenomi-lehdessä. Keräsimme nämä tiedot kuvan kera ehdokkailta sähköisellä lomakkeella. Jotta esittelyt ehtivät lehteen, ehdokkaiden tuli toimittaa tiedot viimeistään 26.3. kello 16.00 mennessä.

Valtuustovaalien 2020 aikataulu

 • 29.2. mennessä liittyneet ja joilla ei ollut maksamattomia jäsenmaksuja edellisiltä kalenterivuosilta, olivat vaalikelpoisia.
 • 2.3. Vaalilautakunta laati vaaliluettelon.
 • 3. - 10.3. Vaaliluettelo oli nähtävissä liiton toimistolla.
 • 10.3. Ehdokasasettelu alkoi.
 • 17.3. Vaaliluettelon moiteaika päättyi.
 • 18.3. Vaaliluettelo lainvoimainen.
 • 23.3. klo 16 ehdokasasettelu päättyi.
 • 24.3. Ehdokasnumerot arvottiin
 • 26.3. klo 16 ehdokkaiden tuli toimittaa tietonsa lehdessä sekä verkkosivuilla julkaistaviksi.
 • 20.4. klo 9 äänestysaika alkoi.
 • 8.5. klo 16 äänestysaika päättyi. Äänten lasku alkoi ja tulos vahvistettiin. Tulokset julkaistiin verkkosivuilla ääntenlaskennan valmistuttua.
 • 22.-23.8. valtuuston järjestäytymiskokous Helsingissä
  - kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - kokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus

Mitä valtuusto tekee?

 • Ylintä päätösvaltaa käyttävä elin
 • 30 jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä
 • vahvistaa strategiset linjaukset, käsittelee talousarviot sekä toimintasuunnitelmat
 • valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitsee liitolle hallituksen järjestäytymiskokouksessaan (elokuu 2020)
 • valitaan kolmen vuoden välein sähköisellä jäsenvaalilla
 • valtuustovaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa
 • opiskelijajäsenet valitsee Tradenomiopiskelijat
 • kausi kolmivuotinen, kokouksia pääsääntöisesti kaksi vuodessa

Vaaleja valmistelemaan ja valvomaan on asetettu sääntöjen määräämä vaalilautakunta, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jouni Leivo ja sihteerinä lakiasiainjohtaja Niina Riipinen.