Suhteellinen vaalitapa

Valtuustovaaleissamme noudatetaan suhteellisen listavaalin mukaista vaalitapaa. Se tarkoittaa, että vaaleissamme jokainen valitsijayhdistys saa sen määrän edustajia valtuustoon kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin valitsijayhdistyksiin edellyttää. Ehdokkaan lisäksi äänestäjä antaa äänensä myös tietylle valitsijayhdistykselle (ns. listalle). Samaa vaalitapaa käytetään mm. eduskuntavaaleissa.

Ääntenlaskussa kullakin listalla olevien ehdokkaiden saamat äänet lasketaan ensin yhteen. Kyseisellä listalla eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen koko listan äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet siitä ja kolmanneksi eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen kolmanneksen listan kokonaisäänimäärästä. Tämän jälkeen eri listoilla ehdokkaana olleet laitetaan keskenään järjestykseen vertauslukujensa perusteella. Katso esimerkki tästä.

Vaaliliitot ja renkaat

Ehdokkaiden läpimenomahdollisuuksien parantamiseksi valitsijayhdistykset voivat perustaa keskenään vaaliliittoja tai -renkaita. Vaaliliittoa kannattaa harkita ennen kaikkea sellaisen ryhmän kanssa, jonka intressit ovat lähellä omia tavoitteita.

Esimerkiksi Jäsen A, Jäsen B ja Jäsen C muodostavat valitsijayhdistyksen, onka nimi on ”Jäsenenä saat enemmän” ja asettavat ehdokkaaksi valtuustovaaliin Jäsenen A. Jäsenet A, B ja C eivät voi toimia muissa valitsijayhdistyksissä.

Valtuustovaaleissa jokainen vaalikelpoinen jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa. Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta löydät täältä.

Vaaleja valmistelemaan ja valvomaan on asetettu sääntöjen määräämä vaalilautakunta, jossa on 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Jouni Leivo ja sihteerinä lakiasiainjohtaja Niina Riipinen.


Lisätiedot vaalitavasta:

 

Niina Riipinen

Lakiasiainjohtaja

020 155 8801

lakiasiat@tradenomi.fi