Tutustu valtuustovaalien ehdokkaisiin

Valtuustovaalien äänestysaika on 20.4. - 8.5. Sinä päätät, kuka päättää yhteisistä asioista, joten käytä mahdollisuutesi vaikuttaa! 

Esittelemme ehdokkaat Tradenomi-lehdessä ja sivuillamme. Voit suodattaa ehdokkaita valitsijayhdistyksen, maakunnan tai toimialan mukaan. 

 

 


Vaalirenkaat ja valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistykset asettavat ehdokkaat vaaleihin. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään vaalirenkaita. Lue vaalirenkaiden ja valitsijayhdistysten esittelyt alta.

Vaalirengas: Suomen Tradenomit

(Etelä-Suomen Tradenomit, Itä-Suomen Tradenomit, Keski-Suomen Tradenomit, Pohjois-Suomen Tradenomit ja Turun Seudun Tradenomit)

Suomen Tradenomien vaalirengas koostuu Tradenomien aktiiveista ympäri Suomen. Haluamme, että Tradenomit ovat jatkossakin vahva ja uskottava toimija, joka tekee rohkeita avauksia sekä toimii malliesimerkkinä modernista ammattiyhteisöstä. Tradenomien jäsenpalveluita on kehitettävä entistä enemmän vastaamaan nykypäivän muuttuviin tarpeisiin.

Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on jaettava tasapuolisemmin huoltajien kesken ja lisäksi työn sekä perheen yhteensovittamiseen on löydettävä lisäkeinoja. Tradenomiyrittäjien tarpeisiin on vastattava yrittäjäverkostoa sekä palveluita kehittämällä. Alue -ja alakohtaiselle toiminnalle sekä Tradenomiopiskelijoille on oltava jatkossakin riittävät resurssit laadukkaaseen toimintaan. Ammattikorkeakoulujärjestelmässä on määrän sijasta satsattava laatuun ja laadukasta jatkokoulutusta on tarjottava tradenomeille työelämän eri vaiheissa.

Etelä-Suomen Tradenomit

Etelä-Suomen Tradenomit koostuvat aktiivisista ja osaavista tradenomeista Etelä-Suomen alueelta. Haluamme panostaa työelämässä olevien Tradenomien työhyvinvointiin ja urakehitykseen kehittämällä olemassa olevia palveluita jäsenten tarpeista lähtöisin. Haluamme olla mukana tekemässä maailman parasta työelämää.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu 

Itä-Suomen Tradenomit

Itä-Suomen Tradenomit koostuvat aktiivisista ja osaavista tradenomeista Itä-Suomen ja Kainuun alueilta. Haluamme osaltamme varmistaa, että Itä-Suomessa ja Kainuussa asuville tradenomeille ja tradenomiopiskelijoille tarjotaan alueellisesti laadukkaita jäsenpalveluita, mielenkiintoisia jäsentapahtumia sekä verkostoitumismahdollisuuksia.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu

Valitsijayhdistyksen Instagram 

Keski-Suomen Tradenomit

Keski-Suomen Tradenomit koostuvat aktiivisista ja osaavista tradenomeista Keski-Suomen sekä Keski-Pohjanmaan alueilta. Haluamme korostaa Tradenomien tulevaisuuden toiminnassa riittävää panostusta alue- ja opiskelijatoimintaan, jäsenkasvuun sekä myös digitaalisten jäsenpalveluiden kehittämiseen.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu 

Valitsijayhdistyksen Instagram

Pohjois-Suomen Tradenomit

Pohjois-Suomen Tradenomit koostuvat aktiivisista ja osaavista tradenomeista Pohjois-Suomen alueelta. Haluamme korostaa, että myös Pohjois-Suomessa asuville tradenomeille sekä tradenomiopiskelijoille tarjotaan laadukkaita jäsenpalveluita sekä järjestetään mielenkiintoisia jäsentapahtumia.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu

Turun seudun Tradenomit

Turun Seudun Tradenomit koostuvat aktiivisista ja osaavista tradenomeista Varsinais-Suomen alueelta. Tradenomien on ammattiyhteisönä tarjottava muuttuvassa työelämässä räätälöityjä helposti saavutettavia palveluita jäsenille työelämän eri vaiheissa. Erityisesti ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin liittyviä palveluja ja etuja on kehitettävä. Aluetoiminnan riittävillä resursseilla Tradenomit tuodaan lähelle jäsentä.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu
Valitsijayhdistyksen Instagram


Vaalirengas: Tulevaisuuden tekijät

(Edistykselliset ja Pääkaupunkiseudun tradenomit)

Tulevaisuuden tekijät kokoaa yhteen tradenomivaikuttajia, jotka haluavat toimia muutosvoimana ja voimavarana liiton toiminnassa. Olemme joukko eri alojen asiantuntijoita ja esihenkilöitä, joiden tavoitteena on Suomen rohkein edunvalvonta ja laadukkaimmat jäsenpalvelut.

Edistykselliset 

Olemme koko Suomen kattava asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien verkosto, jonka tehtävänä on järjestömme jatkuva parantaminen. Meitä yhdistää halu laittaa itsemme likoon ja heittäytyä. Haluamme olla mukana vauhdittamassa Tradenomien menestystarinaa.

Mitkä asiat meille ovat tärkeitä?

  • Aktiivinen ja rohkea edunvalvonta, jossa tehdään omia ratkaisuja jäseniä kunnellen. Haluamme, että vaikka oma linjamme olisi erivää muiden palkansaajajärjestöjen kanssa, niin tulisi nämä nostaa keskiöön rohkeasti tästäkin huolimatta
  • Voimakas jäsenkasvu on asia, johon panostamista pitää voimistaa
  • Jäsenpalveluiden kehittämisen tulee olla jäsenlähtöisempää ja palveluportfoliota tulee järkeistää siten, että huomioidaan jäsenten sijoittuminen eri maantieteellisille alueille, eri toimialoille sekä eri uravaiheisiin

Pääkaupunkiseudun Tradenomit

Listan ehdokkaat ovat pääkaupunkiseudulla asuvia, uransa alkuvaiheessa olevia uudistusmyönteisiä eri alojen osaajia. Kokeneina tradenomivaikuttajina ehdokkailla on hyvät valmiudet liiton puoleensa vetävyyden parantamiseksi. Ehdokkaille on tärkeää järjestäytymisasteen kasvattaminen Tradenomien vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä urapalveluiden kehittäminen vastaamaan työelämän muuttuvia olosuhteita ja kansainvälistymistä. Myös jäsenpalveluiden ja -tapahtumien tulee tavoittaa jäsenet tehokkaasti siellä missä jäsenet ovat.

www.pkstradenomit.fi


Vaalirengas: Uudistajat

(IT-tradenomit ja Kaupan ala ja muut sopimuksettomat)

Uudistajat lisäävät Tradenomien toiminnan avoimuutta ja digitalisoivat palveluita yhdessä jäsenten kanssa. Otamme jäsenet mukaan kehittämään Tradenomeja palvelumuotoilun avulla. Uudistajat haluavat jäsenistömme tietävän minne heidän jäsenmaksunsa menevät.

IT-tradenomit

Olemme joukko intohimoisia ja ammattitaitoisia jäseniä, jotka tuovat alalla työskentelevät yhteen sekä nostavat IT-tradenomien äänen kuuluviin. Wow, such intelligence. Must vote.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu

Kaupan ala ja muut sopimuksettomat

Kaupan ala ja muut sopimuksettomat ovat monialaisia asiantuntijoita ja kutsuvat nyt kaikki kaupan, tilintarkastus- ja liikkeenjohto, elintarvike-, rakennus- ja vakuutusalalla työskentelevät äänestämään ehdokkaitamme tulevaan valtuustoon. Meitä yhdistää se, että meillä ei ole omia työehtosopimuksia, joka heikentää asemaamme työmarkkinoilla. Ehdokkaat tulevat edistämään voimakkaasti sopimuksettomien alojen näkyvyyttä ja oikeuksia Tradenomeissa.

Valitsijayhdistyksen Facebook-sivu