Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

13.5.2022 | Työelämä

Työelämän kehittyminen ja kehittäminen työpaikoilla tarvitsee henkilöstön edustajia. Heitä ovat mm. työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet sekä työlainsäädännön mukaiset luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutetut. Tradenomien jäsenistä n. 300  toimii tällä hetkellä virallisina henkilöstön edustajina ja Tradenomien omina yhdyshenkilöinä. Ilahduttava määrä sinällään ja määrä on hienoisessa kasvussa! Toivomme edelleen mukaan uusia ja aktiivisia edustajia. 

Henkilöstön edustajana et ole yksin

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Maalaisjärki, rehellisyys, kompromissitaidot ja halu kehittää työelämää riittävät jo pitkälle. Lisäksi tarvitaan totta kai edustettavien työkaverien luotto ja tuki. Muut tehtävässä tarvitut tiedot ja taidot oppii luottamushenkilöille suunnatuilla kursseilla ja sitä mukaan, kun hoidettavia tilanteita työpaikoilla tulee eteen. Yksin ei siis hommia tarvitse osata, eikä myöskään tehdä, vaan tukea saa aina myös meiltä liitosta - olipa kyse sitten isosta tai pienestä asiasta tai vaikkapa vaalien järjestämisestä! 

Henkilöstön edustajana pääset vaikuttamaan

Henkilöstön edustajien määrä ja erityisesti aktiivisuus ja osallistuminen takaavat meille ajantasaista tietoa työpaikoilta. Tällöin voimme ajaa entistä paremmin jäseniemme etuja. Henkilöstön edustajien määrän kasvu lisää myös vaikutusmahdollisuuksiamme eri alojen työehtosopimusneuvotteluissa. Yksityisellä sektorilla luottamushenkilönä toimiva jäsenemme voi lisäksi päästä neuvottelujärjestömme YTN:n sopimusalojen taustaryhmiin. Taustaryhmissä henkilöstön edustajat pääsevät vaikuttamaan suoraan alansa neuvottelutoimintaan ja työehtoihin.  

Parhaimmillaan henkilöstön edustaja käy aktiivisesti keskusteluita sekä työnantajan että edustamiensa työntekijöiden kanssa ja on hyvin kartalla työpaikan kokonaistilanteesta. 

Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:

  • työehtojen ja -olojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  • työssäjaksamisen edistämiseen
  • avoimen keskustelukulttuurin syntymiseen työnjohdon ja työntekijöiden välille
  • säännöllisen vuoropuhelun luomiseen edustettaviesi työntekijöiden kanssa 
  • molempien osapuolten näkemykset huomioivien paikallisten sopimusten syntymiseen esim. hybridityön osalta
  • palkkausjärjestelmien, palkankorotusten ja tulospalkkiojärjestelmien kehittämiseen 

Henkilöstön edustaja onkin työntekijöiden tuki ja turva sekä puolestapuhuja työpaikoilla. Asiansa osaava edunvalvonnan ammattilainen! Lähde siis rohkeasti henkilöstön edustajaksi katsomaan mitä kaikkea edustajan polku voi tuoda mukanaan. Lisäksi niin uusilta kuin jo pidempään henkilöstön edustajina toimineilta toivon rohkeutta lähestyä meitä niin pienillä kuin suurillakin ideoilla, tiedoilla, kysymyksillä, hyvillä esimerkeillä, parannusehdotuksilla yms. Kannustan myös osallistumaan koulutuksiin ja seminaareihin (olivatpa ne meidän tai neuvottelujärjestöjemme YTN:n tai JUKO:n järjestämiä).

Mikäli suoraan henkilöstön edustajaksi lähteminen ei tunnu omalta jutulta, mutta asiat kiinnostavat, voit tulla mukaan Tradenomien yhdyshenkilöverkostoon. Verkostossa  työelämäasioista ja vaikuttamisesta kiinnostuneet jäsenemme pääsevät tutustumaan henkilöstöedustajien toimintaan mm. osallistumalla samoihin koulutuksiin sekä pitämällä yllä aktiivista keskustelua. Tämän jälkeen on helpompi lähteä henkilöstön edustajaksi, kun toiminta on tuttua.

Blogiteksti: Jenni Lakso

Kiinnostaako henkilöstön edustajana toimiminen?

Lue faktat luottamushenkilönä toimimisesta ja valitsemisesta.

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Mikä ihmeen optiovuosi, miksi siitä neuvotellaan?

Neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet.

Lue lisää

Miten työehtosopimus vaikuttaa palkkaukseen?

Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. minimipalkoista, lomarahoista sekä erilaisista lisistä.

Lue lisää

Työehtosopimusneuvotteluiden ABC

Työehtosopimusneuvotteluita käydään jälleen monilla eri aloilla. Mitä kaikkea työehtosopimus työsuhteessa sanelee?

Lue lisää

Luottamusmies työskentelee porukan puolesta

Henkilöstöedustaja voi työpaikalla saada aikaan merkittäviä parannuksia. Luottamusmies voi saada paikallisesti sovittua työehtosopimusta paremmista ehdoista, kuten vapaa-ajalla matkustamisen korvaamisesta tai yleiskorotusta paremmista palkankorotuksista. Henkilöstöedustaja toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä tarjoten arvokasta tietoa, mikä voisi muuten jäädä pimentoon.

Lue lisää

Työpaikoilla tulee huomioida yhdenvertaisuus joka päivä

Euroopan unionin perusoikeusvirasto teetti vuonna 2020 kyselyn koskien sateenkaari-ihmisten kokemuksia työelämässä ja opiskeluissa. Suomessa 92 prosenttia sateenkaari-ihmisistä ei koe voivansa olla täysin avoin työpaikallaan. Miten työpaikoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta?

Lue lisää