Henkilöstön edustaja on työntekijöiden puolestapuhuja

13.5.2022 | Työelämä

Työelämän kehittyminen ja kehittäminen työpaikoilla tarvitsee henkilöstön edustajia. Heitä ovat mm. työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet sekä työlainsäädännön mukaiset luottamusvaltuutetut ja työsuojeluvaltuutetut. Tradenomien jäsenistä n. 300  toimii tällä hetkellä virallisina henkilöstön edustajina ja Tradenomien omina yhdyshenkilöinä. Ilahduttava määrä sinällään ja määrä on hienoisessa kasvussa! Toivomme edelleen mukaan uusia ja aktiivisia edustajia. 

Henkilöstön edustajana et ole yksin

Henkilöstön edustajaksi ryhtymiseen ei vaadita mitään erityisiä taitoja tai tietoja. Maalaisjärki, rehellisyys, kompromissitaidot ja halu kehittää työelämää riittävät jo pitkälle. Lisäksi tarvitaan totta kai edustettavien työkaverien luotto ja tuki. Muut tehtävässä tarvitut tiedot ja taidot oppii luottamushenkilöille suunnatuilla kursseilla ja sitä mukaan, kun hoidettavia tilanteita työpaikoilla tulee eteen. Yksin ei siis hommia tarvitse osata, eikä myöskään tehdä, vaan tukea saa aina myös meiltä liitosta - olipa kyse sitten isosta tai pienestä asiasta tai vaikkapa vaalien järjestämisestä! 

Henkilöstön edustajana pääset vaikuttamaan

Henkilöstön edustajien määrä ja erityisesti aktiivisuus ja osallistuminen takaavat meille ajantasaista tietoa työpaikoilta. Tällöin voimme ajaa entistä paremmin jäseniemme etuja. Henkilöstön edustajien määrän kasvu lisää myös vaikutusmahdollisuuksiamme eri alojen työehtosopimusneuvotteluissa. Yksityisellä sektorilla luottamushenkilönä toimiva jäsenemme voi lisäksi päästä neuvottelujärjestömme YTN:n sopimusalojen taustaryhmiin. Taustaryhmissä henkilöstön edustajat pääsevät vaikuttamaan suoraan alansa neuvottelutoimintaan ja työehtoihin.  

Parhaimmillaan henkilöstön edustaja käy aktiivisesti keskusteluita sekä työnantajan että edustamiensa työntekijöiden kanssa ja on hyvin kartalla työpaikan kokonaistilanteesta. 

Henkilöstön edustajana voit vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:

  • työehtojen ja -olojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  • työssäjaksamisen edistämiseen
  • avoimen keskustelukulttuurin syntymiseen työnjohdon ja työntekijöiden välille
  • säännöllisen vuoropuhelun luomiseen edustettaviesi työntekijöiden kanssa 
  • molempien osapuolten näkemykset huomioivien paikallisten sopimusten syntymiseen esim. hybridityön osalta
  • palkkausjärjestelmien, palkankorotusten ja tulospalkkiojärjestelmien kehittämiseen 

Henkilöstön edustaja onkin työntekijöiden tuki ja turva sekä puolestapuhuja työpaikoilla. Asiansa osaava edunvalvonnan ammattilainen! Lähde siis rohkeasti henkilöstön edustajaksi katsomaan mitä kaikkea edustajan polku voi tuoda mukanaan. Lisäksi niin uusilta kuin jo pidempään henkilöstön edustajina toimineilta toivon rohkeutta lähestyä meitä niin pienillä kuin suurillakin ideoilla, tiedoilla, kysymyksillä, hyvillä esimerkeillä, parannusehdotuksilla yms. Kannustan myös osallistumaan koulutuksiin ja seminaareihin (olivatpa ne meidän tai neuvottelujärjestöjemme YTN:n tai JUKO:n järjestämiä).

Mikäli suoraan henkilöstön edustajaksi lähteminen ei tunnu omalta jutulta, mutta asiat kiinnostavat, voit tulla mukaan Tradenomien yhdyshenkilöverkostoon. Verkostossa  työelämäasioista ja vaikuttamisesta kiinnostuneet jäsenemme pääsevät tutustumaan henkilöstöedustajien toimintaan mm. osallistumalla samoihin koulutuksiin sekä pitämällä yllä aktiivista keskustelua. Tämän jälkeen on helpompi lähteä henkilöstön edustajaksi, kun toiminta on tuttua.

Blogiteksti: Jenni Lakso

Kiinnostaako henkilöstön edustajana toimiminen?

Lue faktat luottamushenkilönä toimimisesta ja valitsemisesta.

Jenni Lakso

Asiantuntija, teknologiateollisuus ja taloushallintoala, luottamusmiestoiminta

050 321 8982

jenni.lakso@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Työelämä

Ura- ja ansiokehitys kärsii ylipitkistä työpäivistä

Sitoutunut asiantuntija aiheuttaa huomaamattaan itselleen merkittävän palkanalennuksen tekemällä hyvää hyvyyttään ylimääräisiä tunteja.

Lue lisää

Valmentava johtaminen - yksinkertaisesti toimivaa

Autoritäärinen johtaminen on menneen talven lumia. Valmentava johtaminen on osa nykyaikaisen johtajan työkalupakkia. Valmentavassa johtamisessa on kyse ennen kaikkea aidosta vuorovaikutuksesta.

Lue lisää

Perhevapaa on lasta varten

Elokuun alussa tulee voimaan uusi perhevapaita koskeva laki, jossa ensimmäistä kertaa vanhempien hoitovastuu jaetaan lainsäädännöllä tasan. Tavoitteena on mahdollistaa perhevapaiden jakaminen nykyistä tasa-arvoisemmin molempien huoltajien kesken. Tradenomit on tavoitellut perhevapaiden tasaisempaa jakamista myös työehtosopimuksiin.

Lue lisää

Kenen vastuulla on korjata sukupuolten välinen tasa-arvo?

Koululaisia opetetaan puuttumaan kiusaamiseen, mutta edelleen työelämässä välttelemme epäkohtiin tarttumista. Miksi pelkäämme puuttua, jos työkaveria kohdellaan väärin?

Lue lisää

Sivutoiminen yrittäjyys on työelämää hiljaa mullistava trendi

Yksilötasolla sivutoimisen yrittäjyyden taustalla on yhä useammin halu kehittää omaa osaamista tai ylipäätään saada vaihtelua omaan työn arkeen. Organisaatioille tämä trendi toisaalta tarkoittaa pääsyä ihan uudenlaisiin osaamisiin ja tekijöihin.

Lue lisää