Akavaaka-tilastokooste on ilmestynyt

25.11.2014

Akava julkaisee Akavaaka-tilastokoosteen kerran vuodessa. Akavaaka-julkaisussa on yli 60 tilastograafia, jotka antavat tietoa akavalaisten sekä muiden korkeasti koulutettujen asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.  

Akavaaka koostuu viidestä osiosta:

  •  Työllisyys ja työttömyys
  •  Työolot ja työurat
  •  Palkat ja verotus
  •  Koulutus
  •  Perustiedot akavalaisista

Tietolähteinä on käytetty lukuisia Tilastokeskuksen, ministeriöiden ja eri tutkimuslaitosten otos- ja rekisteriaineistoja sekä Akavan omia selvityksiä. Akavaakaan on koottu osa Akavan jatkuvasti päivittyvästä tietovarannosta.

Tutustu tilastokoosteeseen