Ennaltaehkäisten hyvinvoiva henkilöstö - eroon työuupumuksesta

25.5.2022 | Hyvinvointi

Viimeiset kaksi vuotta ovat haastaneet jaksamistamme ja epävarmuuden sietokykyämme. Jo valmiiksi kuormittavassa työelämässä ulkoiset tekijät ovat lisänneet kuormitustamme. Epävarmuus näyttää tulleen jäädäkseen. Työpaikoilla onkin pohdittava, miten rakennetaan kestävä työpaikka, jossa työntekijät voivat hyvin. Kun henkilöstö voi hyvin, eivät uudet epävarmuustekijät yhtä herkästi horjuta työpaikkojen tärkeintä resurssia: työntekijöitä.

Tuoreen työolobarometrin (2021) mukaan ylemmistä toimihenkilöistä enemmän kuin kaksi kolmesta kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Akava worksin tekemän selvityksen mukaan 46 prosenttia akavalaisista, joihin tradenomitkin kuuluvat, kokee riskin työuupua omassa työssään suureksi tai melko suureksi. Lukemat ovat järkyttäviä. 

Ylemmistä toimihenkilöistä kaksi kolmesta kokee työnsä henkisesti raskaaksi.

Psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät tekijät voidaan jakaa kolmeen osaan: työn sisältöön, työn järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi liiallinen työmäärä, työn sirpaleisuus, kohtuuttomat aikataulut, työ- ja vapaa-ajan välisen eron hämärtyminen sekä työyhteisön toimimattomuus. Psykososiaalinen kuormitus linkittyy vahvasti työstä palautumisen haasteisiin sekä työuupumuksen riskiin. 

Kuinka ennaltaehkäistä työuupumusta?

Miten työuupumuksen riskiin voitaisi päästä kiinni jo ennen kuin se johtaa sairauspoissaoloon? Voitaisiinko jokaisen työntekijän henkistä hyvinvointia ja terveyttä seurata fyysisen terveyden rinnalla? Jos työterveyshuolto, työnantaja ja työntekijä panostavat ennaltaehkäisevään työhön, voidaan kuormitukseen reagoida ajoissa – ennen uupumista. Näin voidaan myös välttää ilmiön laajeneminen työyhteisössä.

Piirros työssään uupuneesta naisesta, jonka työt kasautuvat.
Ennaltaehkäiseviä työkaluja voivat olla esimerkiksi työterveyshuollon kanssa järjestettävät, toistuvat pakolliset terveystarkastukset, joissa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Tarkastuksista raportoidaan organisaatiotasolla työsuojelupäällikölle ja - valtuutetulle, jotta voidaan havaita organisaatiotason kuormitustekijöitä ja puuttua niihin riittävän ajoissa.  Työpaikoilla on lisäksi tärkeää ottaa käyttöön varhaisen välittämisen malli. Sen avulla voidaan ylläpitää ja edistää työkykyä sekä välttää pitkiä sairauspoissaoloja. Mallin on oltava sellainen, että sen avulla viitteet työkyvyn alenemisesta voidaan tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Ennaltaehkäisy on työnantajalle rahallisesti merkittävästi kannattavampaa kuin seurausten hoitaminen. Henkiseen jaksamiseen ja työuupumukseen liittyvät sairauspoissaolot ovat useimmiten kestoltaan pitkiä. Työntekijän kannalta on tärkeää, että hän pysyy työkykyisenä läpi työuransa. Onkin itsestään selvää, että ennaltaehkäisy hyödyttää kaikkia osapuolia niin rahallisesti kuin ihmillisesti ajatellen.

Blogiteksti: Julia Lauren


Miten muuttuvassa työelämässä pärjää? Miten pääsemme jaksamisesta innostukseen ja kukoistukseen? Kuinka luomme oman näköisemme merkityksellisen elämän? Näihin kysymyksiin vastasi Pekka Pohjakallio webinaarissamme. Katso tallenne Hyvinvoinnin johtaminen -webinaaristamme.

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Hanna Tikander: Holiton elämä toi viikkoihin lisää päiviä

Mimmit sijoittaa -yhtiön Hanna Tikander päätti kolme vuotta sitten muuttaa elämäänsä ja raitistua. Holiton elämä on tuonut viikkoihin lisää päiviä. Se on myös vienyt lähemmäs sitä Hannaa, joka hän haluaa olla. Vuonna 2021 Tikander valmistui tradenomiksi Haaga-Heliasta.

Lue lisää

Epäiletkö työuupumusta? Ammattilaisen vinkit uupumuksen ensimerkkeihin

Tilastokeskuksen mukaan yli puolet naispalkansaajista pitää työuupumusta uhkana, joka voi osua omalle kohdalle. Epäiletkö työuupumusta? Lue ammattimentorin vinkit uupumuksen ensimerkkeihin.

Lue lisää

Tee työelämästä omannäköisesi – näin pääset alkuun

Työstä ja muusta elämästä on mahdollista rakentaa omannäköinen, itselle merkityksellinen kokonaisuus. Oman intuition kuuntelu kertoo, olisiko muutoksen aika vai oletko jo menossa oikeaan suuntaan.

Lue lisää

Näin luot hyvää työilmapiiriä

Mistä hyvä työilmapiiri koostuu? Pohjana psykologinen turvallisuus. Kuinka toimit kommunikaatiotilanteissa? Kuinka konfliktit ratkaistaan? Voiko työpaikalla puhua vaikeistakin asioista?

Lue lisää

Virheet sallittu – psykologisesti turvallisessa työyhteisössä ei tarvitse olla täydellinen

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että hän voi olla oma itsensä työyhteisössä ilman negatiivisia seurauksia minäkuvalle tai uralle.

Lue lisää