Ennaltaehkäisten hyvinvoiva henkilöstö - eroon työuupumuksesta

11.1.2023 | Hyvinvointi

Viime vuodet ovat haastaneet jaksamistamme ja epävarmuuden sietokykyämme. Jo valmiiksi kuormittavassa työelämässä ulkoiset tekijät ovat lisänneet kuormitustamme. Epävarmuus näyttää tulleen jäädäkseen. Työpaikoilla onkin pohdittava, miten rakennetaan kestävä työpaikka, jossa työntekijät voivat hyvin. Kun henkilöstö voi hyvin, eivät uudet epävarmuustekijät yhtä herkästi horjuta työpaikkojen tärkeintä resurssia: työntekijöitä.

Viimeisimmän työolobarometrin (2021) mukaan ylemmistä toimihenkilöistä enemmän kuin kaksi kolmesta kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Akava worksin tekemän selvityksen mukaan 46 prosenttia akavalaisista, joihin tradenomitkin kuuluvat, kokee riskin työuupua omassa työssään suureksi tai melko suureksi. Lukemat ovat järkyttäviä. 

Ylemmistä toimihenkilöistä kaksi kolmesta kokee työnsä henkisesti raskaaksi.

Psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät tekijät voidaan jakaa kolmeen osaan: työn sisältöön, työn järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi liiallinen työmäärä, työn sirpaleisuus, kohtuuttomat aikataulut, työ- ja vapaa-ajan välisen eron hämärtyminen sekä työyhteisön toimimattomuus. Psykososiaalinen kuormitus linkittyy vahvasti työstä palautumisen haasteisiin sekä työuupumuksen riskiin. 

Kuinka ennaltaehkäistä työuupumusta?

Miten työuupumuksen riskiin voitaisi päästä kiinni jo ennen kuin se johtaa sairauspoissaoloon? Voitaisiinko jokaisen työntekijän henkistä hyvinvointia ja terveyttä seurata fyysisen terveyden rinnalla? Jos työterveyshuolto, työnantaja ja työntekijä panostavat ennaltaehkäisevään työhön, voidaan kuormitukseen reagoida ajoissa – ennen uupumista. Näin voidaan myös välttää ilmiön laajeneminen työyhteisössä.

Piirros työssään uupuneesta naisesta, jonka työt kasautuvat.
Ennaltaehkäiseviä työkaluja voivat olla esimerkiksi työterveyshuollon kanssa järjestettävät, toistuvat pakolliset terveystarkastukset, joissa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen hyvinvointi. Tarkastuksista raportoidaan organisaatiotasolla työsuojelupäällikölle ja - valtuutetulle, jotta voidaan havaita organisaatiotason kuormitustekijöitä ja puuttua niihin riittävän ajoissa.  Työpaikoilla on lisäksi tärkeää ottaa käyttöön varhaisen välittämisen malli. Sen avulla voidaan ylläpitää ja edistää työkykyä sekä välttää pitkiä sairauspoissaoloja. Mallin on oltava sellainen, että sen avulla viitteet työkyvyn alenemisesta voidaan tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Ennaltaehkäisy on työnantajalle rahallisesti merkittävästi kannattavampaa kuin seurausten hoitaminen. Henkiseen jaksamiseen ja työuupumukseen liittyvät sairauspoissaolot ovat useimmiten kestoltaan pitkiä. Työntekijän kannalta on tärkeää, että hän pysyy työkykyisenä läpi työuransa. Onkin itsestään selvää, että ennaltaehkäisy hyödyttää kaikkia osapuolia niin rahallisesti kuin ihmillisesti ajatellen.

Blogiteksti: Julia Lauren


Kuuluuko työn olla niin kuormittavaa, että vapaa-aika kuluu siitä palautuessa? Miten työssä jaksamista voidaan parantaa ja kuormitusta vähentää? Millä keinoilla työelämässä voidaan huomioida haastavat elämäntilanteet? Näitä asioita pohdimme keväällä ympäri Suomen järjestettävissä Työelämän ytimessä -tapahtumissaLue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä!

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Perhevapaakirjaukset teknologiateollisuuden työehtosopimukseen

Kouluttautumisseteli - ratkaisumme osaamisen kehittämiseen työn ohessa

Epäasiallinen kohtelu työpaikoilla - tehdään siitä yhdessä loppu!

Julia Lauren

Erityisasiantuntija, tieto- ja vakuutusala

050 376 2240

julia.lauren@tradenomi.fi

Lisää aiheesta: Hyvinvointi

Hyvästi lomastressi! Ota ilo irti kesälomasta

Kesäloma on monelle vuoden tärkein hengähdystauko ja siksi sen onnistuminen ei ole yhdentekevää. Aivot tarvitsevat kunnon palautumista, eikä mikään uutta luova ajatus kumpua hektisyydestä. Lue ammattimentorin vinkit onnistuneeseen kesälomaan!

Lue lisää

Palautumisen merkitys työssä: kohti parempaa työhyvinvointia

Pidätkö työpäivän aikana riittävästi taukoja? Miksi palautuminen on tärkeää työpäivän aikanakin. Lue psykologin vinkit tauottamiseen ja aloita matka kohti parempaa työssä jaksamista!

Lue lisää

Näin päihität kiireen tunnun

Kiireen tuntu voi parhaimmillan inspiroida ja motivoida toimimaan, mutta pahimmillaan se saattaa hidastaa ajatuksenjuoksua ja muodostuu elämää hankaloittavaksi tekijäksi. Miten kiireen tuntua voisi vähentää?

Lue lisää

Johtaja, huomaa, mitä piilee pinnan alla - poimi vinkit hyvinvoinnin johtamiseen

Johtaminen vaatii heikkojen signaalien havaitsemista ja tarkkaavaisuutta. Miten voisit huolehtia alaistesi hyvinvoinnista paremmin? Poimi esihenkilöitä valmentavan mentorin vinkit hyvinvoinnin johtamiseen.

Lue lisää

5 vinkkiä palautumiseen

Kuinka pitää jaksaminen balanssissa ja palautua paremmin? Lue psykologi, viestintävalmentaja Essi Juvakan vinkit jaksamiseen.

Lue lisää