Haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun on käynnissä

11.1.2016

Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika on parhaillaan käynnissä. Hakuaika sekä opettajakorkeakouluun sekä ammattikorkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin on avoinna 8.1.–27.1.2016 välisen ajan. Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät opintopolku.fi -palvelusta.

Opettajankoulutuksen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa voit hakea

 •     suomen- ja englanninkieliseen ammatilliseen opettajankoulutukseen
 •     suomenkieliseen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen
 •     suomenkieliseen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen.

Ammatillinen opettajankoulutus (opettajan pedagogiset opinnot 60 op) antaa pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin myös muun kuin ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan virkaan/tehtävään. Pedagogisen kelpoisuuden lisäksi opettajan tulee täyttää myös muita kelpoisuusvaatimuksia. Muut kelpoisuusehdot vaihtelevat eri kouluasteilla/oppilaitoksissa/opetustehtävissä ja voivat koskea tutkintoa, opetettavien aineiden opintojen laajuuksia ja ammattialan käytännön työkokemusta.

Opettajakorkeakoulut järjestävät opetusta useilla eri paikkakunnilla, ja lisätietoja opiskelumuodoista löydät opettajakorkeakoulujen sivuilta. Opinnot kestävät 1–1,5 vuotta, ja voit opiskella töiden ohella.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit suorittaa

 •     Ammatillisen opettajankoulutuksen (60 op)
 •     Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen (60 op)
 •     Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen (60 op).

Ammatillisten opintojen opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

 • soveltuva korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja
 • vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta.
 • Jos haet sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla, työkokemusta vaaditaan viisi vuotta.
 • Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan kokemusta tutkintosi alaa vastaavalta ammattialalta.

Yhteisten opintojen opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

 • ylempi korkeakoulututkinto (yliopistotutkinto tai ylempi AMK-tutkinto) tai
 • soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto  (humanistis-yhteiskunnalliset opinnot, tieto- ja viestintätekniikan opinnot, terveystiedon opinnot tai muiden taito- ja taideaineiden opinnot, ei liikunta).
 • Yhteisten opintojen opettajahakijoilta ei vaadita kolmen vuoden työkokemusta.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:

 •     Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 •     Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (HAAGA-HELIA), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 •     Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 •     Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 •     Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot: opintopolku.fi