Kilpailukieltoja koskeva siirtymäaika päättyy vuoden 2022 lopussa

14.12.2022

Kilpailukieltoja koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2022 ja lakimuutokseen liittyvä siirtymäaika päättyy 31.12.2022. Siirtymäajan päätyttyä työnantajalla on aina korvausvelvollisuus kilpailukiellon sidonnaisuusajalta.

Lakimuutoksen seurauksena 1.1.2022 jälkeen solmituissa, kilpailukieltoehdon sisältävissä työsopimuksissa, työnantajan on maksettava työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijälle korvausta kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Korvaus on hyvitystä siitä, että työntekijä ei voi työllistyä samalle toimialalle ja hyödyntää osaamistaan. Korvaus tulee maksaa, vaikka työntekijä työllistyisi kilpailukieltoaikana jollekin toiselle toimialalle.

1.1.2023 alkaen myös ennen 1.1.2022 solmittujen työsopimusten kilpailukieltoehdot oikeuttavat työntekijän korvaukseen kilpailukiellon sidonnaisuusajalta. Mikäli ennen 1.1.2022 alkanut työsuhde on päättynyt ennen vuodenvaihdetta, kilpailukieltokorvaus tulee maksaa siltä osin kuin kilpailukiellon sidonnaisuusaika jatkuu vuoden 2023 puolelle.

 

KILPAILUKIELTOKORVAUKSEN SUURUUS

Korvauksen suuruus riippuu kilpailukiellon sovitusta kestosta. Mikäli kilpailukiellon kestoksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työntekijälle on maksettava korvaus, joka vastaa 40 % työntekijän palkasta. Mikäli kilpailukiellon kestoksi on sovittu yli kuusi kuukautta, korvaus on 60 % työntekijän palkasta. Yli 12 kuukautta kestävää kilpailukieltoehtoa ei työntekijäasemassa olevan työntekijän työsopimukseen voida sisällyttää.

Ellei työsopimuksen päättymisen jälkeen muuta sovita, korvaus on maksettava kilpailukieltoajalta työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausittain.

 

SIIRTYMÄAJAN PÄÄTTYMINEN JA KILPAILUKIELTOJEN IRTISANOMISMAHDOLLISUUS

Vuosi 2022 on ollut siirtymäaikaa, jonka kuluessa työnantajat ovat voineet varautua lakimuutoksen vaikutuksiin ja irtisanoa tarpeettomat kilpailukieltoehdot. Vuoden 2022 loppuun asti työnantaja voi irtisanoa ennen 1.1.2022 solmitun kilpailukiellon ilman irtisanomisaikaa.

Kilpailukieltoehdon irtisanomisen työnantaja voi toteuttaa yksipuolisella ilmoituksella. Kilpailukielto voidaan poistaa myös allekirjoittamalla uusi työsopimus, jossa kilpailukieltoehtoa ei ole, mutta näin meneteltäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että päivitettyyn työsopimukseen ei sisälly uusia, työntekijän kannalta epäedullisia ehtoja.

1.1.2023 lähtien työnantaja voi irtisanoa työsopimukseen sisältyvän kilpailukieltoehdon noudattamalla irtisanomisaikaa, joka on vähintään kolmasosa sovitun kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työnantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut.

Mikäli työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kilpailukielto ei jatkossakaan sido työntekijää.

Kilpailukieltoehdosta sopiminen edellyttää jatkossakin työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvää erityisen painavaa syytä.

---

Tutustu Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilta löytyvään Työsuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito -oppaaseen (2022).

Pohdituttaako sinua jokin kilpailukieltoon liittyvä asia? Tradenomien jäsenenä saat apua työsuhdeneuvonnastamme.