Kuinka kaupan ala saadaan kannattavaksi?

19.11.2015

Teksti: Marjatta Pietilä

Tutkimuksen tulosten perusteella akavalainen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN laati toimialalle viisikohtaisen pelastuslistan tarkoituksenaan auttaa kauppa taas kannattaville raiteille. Kysely toteutettiin elokuussa kaupan alalla asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville. Valtaosa vastanneista työskentelee yli 500 työntekijän suuryrityksissä toimialalla. Noin 70 % vastanneista työskentelee pääkaupunkiseudulla.

YTN kauppa Rantamaula– Kyselyn avulla kartoitettiin haastateltujen näkemyksiä muun muassa kivijalkakaupan, verkkokaupan ja digitalisoitumisen rooleista kaupan kokonaisuudessa sekä millaisilla strategisilla ratkaisuilla ja johtamisella kauppa saataisiin jälleen nousujohteiseksi, kertoo TRAL:n yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula, joka toimii myös YTN kaupan alan projektin vetäjänä.

Työkaluja parempaan kannattavuuteen

– Tutkimustulosten keskeiset viestit kiteytettiin viisikohtaiseksi pelastuslistaksi. Ensimmäisenä listalla on organisaatioiden keventäminen. Vajaa 40 % vastaajista arvioi yrityksessään olevan liikaa johtajia ja esimiehiä. Organisaatioita tulisi madaltaa vähentämällä johdon väliportaita. Toiminta pitäisi keskittää liiketoiminnan kasvattamiseen ja laatuun.

Listakakkoseksi nousi ennakointi- ja reagointikyvyn parantaminen. Kaupan tulisi kyetä reagoimaan nopeammin kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin ja etsittävä aktiivisesti uusia toimintamalleja. Puolet vastaajista arvioi, että heidän yrityksensä johtamisjärjestelmässä ei ollut riittävästi kiinnitetty huomiota toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen.

Kolmanneksi pelastuskeinoksi valikoitui rohkeampi digitalisoituminen. Nettikaupan ja sen sovellusten hyödyntämisessä pitäisi pysytellä kehittämisen kärjessä, ja strategisia valintoja tulisi tehdä rohkeasti. Lähes 80 % vastaajista piti yrityksensä strategista suuntaa oikeana. Kriittisimmin strategisiin suuntamerkkeihin suhtaudutaan suurissa yrityksissä.

– Pelastuslistan neljäs ja varsin keskeinen kohta on johtamisen ja työolosuhteiden kuntoon laittaminen. Vastaajista 80 % kokee olevansa hyvin sitoutuneita työnantajaansa, mutta johto ei osaa hyödyntää täysimääräisesti heidän potentiaaliaan. 60 % arvioi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien olevan heikko. Tämä on huolestuttava viesti. Vuoropuhelua pitäisi parantaa johdon ja henkilöstön välillä ja kaikkien henkilöstöryhmien pitäisi olla edustettuna päätöksenteossa, Rantamaula sanoo.

– Ylimmän johdon tulisi kivuta alas norsunluutornistaan ja jalkautua lähemmäs bisnestä, että kauppa saataisiin menestymään. Henkilöstö kokee, että heidän viestintä juuttuvat väliportaaseen. Heidän osaamista pitäisi hyödyntää ja motivoida heitä innovoimaan ja kehittämään digitalisointia ja kaupan alan sovelluksia ja palveluja sekä omaa työtään.
Niin ikään lainsäädäntö ja byrokratia todettiin tutkimuksessa kaupan kehitystä hidastavaksi. Kuluttajille pitäisi tarjota kysynnän mukaisia tuotteita siellä ja silloin, kun he haluavat niitä ostaa. Kivijalkakauppojen aukioloaikaa tulisi laajentaa ja ratkaista nettikauppaan liittyvät ongelmat.

Tutkimustulokset kiteyttävät kaupan alan vahvuuksiksi ylempien toimihenkilöiden vahvan sitoutumisen, osaamisen ja korkean koulutustason, heikkouksiksi kankeuden, muutoshitauden ja strategisen johtamisen ongelmat ja uhkiksi tiukan lainsäädännön, byrokratian ja ulkomaisen kilpailun.  Mahdollisuuksia sen sijaan ovat digitalisaation ja henkilöstön potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen.

– Nyt kun kyselytutkimuksen tulokset ovat selvillä, lähdemme kierrokselle yrityksiin kertomaan yritys- ja henkilöstöjohdolle tuloksista. Uskon, että laatimamme pelastuslista herättää yrityksissä paljon keskustelua, Rantamaula toteaa.

Brick, click vai omni

Kansallissalissa 6.10 järjestetyssä pelastuslistan julkistamistilaisuudessa panelistit kiinnittivät erityistä siihen, että kauppa on jäänyt digitalisoitumiskehityksessä jälkijunaan.
Great Minds Oy:n toimitusjohtaja, futuristi Niko Herlinin mukaan tilanteesta ei kannata kuitenkaan olla huolissaan, vaan kuroa jälkeenjääneisyys umpeen oppimalla niiltä, jotka ovat kehityksessä pidemmällä ja loikkaamalla heidän ohitseen suoraan kehityksen kärkeen.

Niko Herlin
– Tänä päivänä ei enää kannata pohtia onko kivijalkakauppa (brick) vai verkkokauppa (click) kannattavampi ratkaisu. Nyt on oltava mukana yhtäaikaisesti kaikilla kaupan foorumeilla (omni). Esimerkiksi kaikkia matkapuhelimen tarjoamia mahdollisuuksia ei osata vieläkään käyttää hyödyksi. Keskeistä on asiakkaan tunnistaminen, tarjonnan personoiminen jopa niin, että asiakkaalle osataan tarjota sopivia sukkia hänen edellisellä kauppareissulla ostamiensa kenkien kanssa, tai asiakasta palvelemaan saapuu heti hänen suosikkimyyjänsä, Herlin sanoo.

– Ostotapahtumasta pitää rakentaa asiakkaalle positiivinen elämys. On myös ymmärrettävä tarve tavaran takana. Asiakkaat eivät enää ehkä haluakaan omistaa kaikkia käyttämiään esineitä tai laitteita, vaan siirtyvät mieluummin osaomistajuuteen, jolloin heidän käytössään korvausta vastaan olevat laitteet, esimerkiksi kännykkä, uusitaan sopimuksen mukaan aina, kun uusi malli tulee markkinoille.Herlin neuvoo, että erilaisia vaihtoehtoja kannatta kokeilla pienessä mittakaavassa ja jos epäonnistuu, ei kannata lannistua. Myös SOK:n luottamusvaltuutettu Ulla Kivilaakso kehottaa rohkeuteen ja oma yrityksen asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämiseen uusia ideoita kehitettäessä. Suomessa syvälle piintynyt mokapelko on kehityksen este. Vain hyväksymällä mokakulttuuri voidaan synnyttää uusia innovaatioita ja keinoja paremman tuloksen saavuttamiseksi.

YTN kauppa paneeli– Jos sinulla on idea, paras tapa saada se läpi, on esittää samalla keinot hankkeen toteuttamiseksi. Vielä parempi, jos voit vielä ehdottaa, kuinka hanke rahoitetaan, Palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo kiteyttää.

YTN kaupan ala julkaisi pelastuslistansa 6.10. Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa, listan voit lukea tästä.


Tutustu myös:
kaupansopimus.fi
ytn.fi/kauppa
facebook.com/ytnkauppa

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, jonka jäseninä on 22 akavalaista liittoa. YTN vastaa Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden sopimus- ja neuvottelutoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. TRAL on YTN:n neljänneksi suurin jäsenliitto. ytn.fi