Liiketoimintaosaaminen vauhdittamaan työllisyyttä

19.5.2016

Työttömyys on lisääntynyt Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Erityisen huolestuttava ilmiö on ollut pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka korkeakoulutettujen työttömyyden kasvuvauhti hieman hidastui, on silti työttömänä yli 47 000 korkeakoulutettua. Monipuolisen täydennyskoulutuksen lisäksi työllisyystilannetta parantamaan tarvitaan liiketoimintaosaamisen kansallinen strategia, mikä edistää vientiä.

- Työllisyys paranee, kun yritysten liikevaihto kasvaa ja  myynti lisääntyy.  Uudet, voimakkaat panostukset myyntiin ja markkinointiin ovat tarpeen, sanoo asiamies Mikko Vieltojärvi. - Valtion tulisi luoda kiireesti yrityksille erilaisia tukitoimia kansainvälisen myynnin edistämiseen. Toimet voivat olla esimerkiksi verovähennyksiä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kustannuksista tai suoraa rahallista tukea ulkomaille suunnattavaan myyntiin, Vieltojärvi jatkaa.
 
Suomessa on tehty viime vuosina erinomaista työtä yrittäjyyskasvatuksen eteen. Yhä useampi nuori näkee yrittäjyyden realistisena uravaihtoehtona. Samankaltainen asennemuutos olisi saatava aikaiseksi myös yleisessä suhtautumisessa myyntityöhön.

- Liiketoimintaosaaminen kaupallistamisen näkökulmasta on sisällytettävä lähtökohtaisesti kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen, Vieltojärvi vaatii. - Nykyään myynti ja markkinointi sisältyy yrityksissä aivan kaikkiin työtehtäviin, se ei ole pelkästään kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävä, huomauttaa Vieltojärvi.

Työttömyyden kohdatessa turvaverkon on oltava riittävä ja työttömyysturvan on palkittava aktiivisuudesta. Koulutukseen osallistuminen työttömyyden aikana pitää aina olla mahdollista, jotta osaamista voi kehittää ja siten parantaa työelämärelevanssia.

- Pahimmissa tapauksissa esimerkiksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava on joutunut jättämään opintonsa kesken jäätyään työttömäksi kesken opintojen lain tiukan tulkinnan vuoksi, sanoo Vieltojärvi. – Ei ole kenenkään etu, että työttömäksi jäävä joutuu myös koulutuksen ulkopuolelle, Vieltojärvi muistuttaa.

Työllisyydestä keskusteltiin 18.5. työministeri Jari Lindströmin koolle kutsumassa pyöreän pöydän tilaisuudessa. TRAL:n asiamies Mikko Vieltojärvi osallistui työmarkkinajärjestöille tarkoitettuun keskustelutilaisuuteen.
 


Lisätiedot: